Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SIVULAUSEEN SANAJÄRJESTYS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SIVULAUSEEN SANAJÄRJESTYS"— Esityksen transkriptio:

1 SIVULAUSEEN SANAJÄRJESTYS
Sivulause esiintyy yhdessä päälauseen kanssa. Se tarkentaa ja antaa lisätietoa päälauseen sisällöstä. Sivulauseita ovat: Alistuskonjunktiolla alkavat lauseet Monika säger att hon ofta tittar på TV. Relatiivilauseet Hon har en vän som inte tycker om att titta på TV. Epäsuorat kysymyslauseet Vet du om Monika tittar på Big Brother?

2 Sivulauseen sanajärjestys = KONSUKIEPRE
Sivulauseen sanajärjestys on SUORA Kieltosana ja liikkuvat määreet ovat ennen predikaattia SIVULAUSEEN MUISTISÄÄNTÖ: KON SU + KIE + PRE konjunktio subjekti kieltosana predikaatti liikkuvamääre OBS! Kieltosanan paikalla ovat myös muut mahdolliset liikkuvat määreet.

3 konjunktio subjekti kieltosana predikaatti liikkuvamääre
KON SU + KIE + PRE konjunktio subjekti kieltosana predikaatti liikkuvamääre PS KON SU KIE PRE1 PRE OBJ Anna sade att hon inte hade gjort sina hemläxor. PS KON SU LM PRE OBJ Min kompis ska plugga eftersom hon gärna vill få bra betyg. OBS! Rinnasteiset konjunktiot och = ja, men = mutta, eller = tai, utan = vaan, för = sillä aloittavat PÄÄLAUSEEN. Niihin ei sovelleta KONSUKIEPRE –sääntöä!!!

4 Tavallisimpia alistuskonjunktioita
att että när kun om jos då kun innan ennen kuin förrän (ei) ennen kuin  Jos päälauseessa on jokin kieltosana! sedan sitten fast vaikka trots att siitä huolimatta, että eftersom koska därför att koska för att jotta så att jotta ju – desto mitä-sitä ju-lause suora (SL), desto-lause käänteinen (PL) tills kunnes

5 Esimerkkejä erikoistapauksista
INNAN vai FÖRRÄN? a) Jag äter frukost innan / förrän jag går till skolan  Jag äter frukost innan jag går till skolan. b) Jag ska inte vara tyst innan / förrän läraren säger så.  Jag ska inte vara tyst förrän läraren säger så. JU – DESTO, kumpi on oikein? P S S P a) Ju mer talar man svenska desto lättare det blir. S P P S b) Ju mer man talar svenska desto lättare blir det.  B on oikein! JU-lause (suora: S+P), DESTO-lause (epäsuora: P+S)


Lataa ppt "SIVULAUSEEN SANAJÄRJESTYS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google