Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Biopolttoaine Biopolttoaine on biomassasta eli eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine; Biopolttoaineesta saatavaa energiaa kutsutaan bioenergiaksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Biopolttoaine Biopolttoaine on biomassasta eli eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine; Biopolttoaineesta saatavaa energiaa kutsutaan bioenergiaksi."— Esityksen transkriptio:

1 Biopolttoaine Biopolttoaine on biomassasta eli eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine; Biopolttoaineesta saatavaa energiaa kutsutaan bioenergiaksi. Biomassaa voidaan kuivata ja polttaa sellaisenaan tai siitä voidaan jalostaa polttoainetta kuten bioetanolia tai biodieseliä. Liikenteen biopolttoaineiden valmistukseen kasvatetaan erityisesti maissia, sokeriruokoa ja öljypalmua. Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja. Liikenteessä biopolttonesteitä voidaan käyttää sekä bensiini- että dieselpolttomoottoreissa. Etanoli ja metanoli sopivat bensiinin korvaajaksi, biodiesel taas dieselmoottoriin.

2 Jalostus Biopolttoaineiden raaka-aineet voivat olla peräisin muun muassa metsästä, maataloudesta tai lannasta, yhdyskunta-, maatalous- tai prosessiteollisuuden jätettä. Raaka-ainetta voidaan polttaa suoraan tai sitä voidaan käsitellä termisesti tai biokemiallisesti bakteerien avulla. Biomassan suora poltto on tavallista voimalaitoksissa ja polttopuuna.

3 Tuotanto maailmalla Vuonna 2009 bioetanolia tuotettiin maailmassa 76 mrd. litraa. Lähes 90 prosenttia tuotettiin Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Biodieseliä tuotettiin vastaavasti 16,6 mrd. litraa, josta EU:ssa tuotettiin puolet. Suurimmissa tuottajamaissa Saksassa ja Ranskassa tuotettiin vuonna prosenttia maailman biodieselistä. Maissista tuotettiin yli puolet maailman bioetanolista ja sokerijuurikkaasta yli kolmannes.

4 Tuotanto Suomessa Biopolttoaineita saadaan Suomessa metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista sekä yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energian tuotantoon soveltuvista orgaanisista jätteistä. Biopolttoaineet Suomessa: Puuperäiset polttoaineet (teollisuuden jäteliemet ja puutähteet kuten mustalipeä, kuori, puru ja prosessitähteet; metsähakkeet, -murskeet, pilke, puupelletit ja -briketit, kannot, energiapajut, pyrolyysiöljy) Turve (hitaasti uusiutuva biomassapolttoaine) Peltobiomassa (mm. ruokohelpi, öljykasvit, oljet) Biopolttonesteet (etanoli, biodiesel) Biokaasut (kaatopaikkojen, vedenpuhdistamoiden ja maatilojen biotähde-kaasut) Kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus

5 Ympäristövaikutukset
Biopolttoaineille ollaan kehittämässä EU:ssa ns. kestävyyskriteereitä, joissa tuotantoa arvioidaan ympäristöllisistä, taloudellisista ja sosiaalisista näkökulmista. Sinänsä biopolttoaineiden raaka-ainetuotanto ei ole muuta maa- tai metsätaloutta haitallisempaa, mutta merkittävä tuotannon lisääminen vaikuttaa luontoon. Puusta ei synny rikkipäästöjä eikä paljon typpipäästöjä. Puun poltto ei nopeuta kasvihuoneilmiöitä. Haittana ovat hiukkaspäästöt, joita vähennetään suodattamalla. Biopolttoaineiden pienpoltossa syntyy hiilivetypäästöjä.

6 Biopolttoaineiden plussat ja miinukset
+ Kasvihuonekaasujen osalta neutraali polttoaine + kotimainen ja työllistyvä -kaasuteknologian kehitys kesken -hiukkaspäästöt tekijät : Jenna ja Sanni


Lataa ppt "Biopolttoaine Biopolttoaine on biomassasta eli eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine; Biopolttoaineesta saatavaa energiaa kutsutaan bioenergiaksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google