Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HAAGA-HELIA Johtava palvelun ja myynnin kouluttaja, kehittäjä ja tutkija Suomessa ja Euroopassa Myynti ja palvelut ovat strategisessa ytimessä Missio Koulutamme.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HAAGA-HELIA Johtava palvelun ja myynnin kouluttaja, kehittäjä ja tutkija Suomessa ja Euroopassa Myynti ja palvelut ovat strategisessa ytimessä Missio Koulutamme."— Esityksen transkriptio:

1 HAAGA-HELIA Paras myynnin ja palvelun kehittämisen kumppani palveluorganisaatioille

2 HAAGA-HELIA Johtava palvelun ja myynnin kouluttaja, kehittäjä ja tutkija Suomessa ja Euroopassa Myynti ja palvelut ovat strategisessa ytimessä Missio Koulutamme palvelu-, myynti- ja yrittäjähenkisiä asiantuntijoita Tutkimme ja kehitämme innovatiivisia palveluita, tuotteita ja yritystoimintaa alueemme elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi Myynti- ja palvelutilanteiden asiakaskohtaamisten asiantuntija Kärkihankkeet: Suomi nousuun myynnillä hanke Myyntikilpailut Mania Sales and Service Skills

3 Suomi nousuun myynnillä
HAAGA-HELIA yhdessä kokoamansa myynnin vaikuttajaverkoston kanssa haluaa muuttaa suomalaista kulttuuria myönteisemmäksi myynti- ja palveluosaamista kohtaan. Tavoitteena on paitsi nostaa myyntityön arvostusta niin myös edistää Suomen kilpailukykyä. Suomi nousuun myynnillä Suomi nousuun myynnillä on HAAGA-HELIAn koordinoima ohjelma, jossa se yhdessä kokoamansa myynnin vaikuttajaverkoston kanssa haluaa muuttaa suomalaista kulttuuria myönteisemmäksi myynti- ja palveluosaamista kohtaan. Ohjelman tavoitteena on paitsi nostaa myyntityön arvostusta niin myös edistää Suomen kilpailukykyä. Myynnin yhteiskunnallisen arvostuksen nouseminen vaatii laajaa yhteistyötä yrityselämän kuin myös eri asteen kouluttajien ja myynnin tutkijoiden välillä. Siksi kokoamme Suomen talouselämän vaikuttajista myynnin vaikuttajaverkostoa, jotka ymmärtävät myyntityön merkityksen yrityksille ja Suomen taloudelle.

4 Best Seller Competison (vuodesta 2011)
Opiskelijoille suunnattu myyntikilpailu, jossa yrityskumppaneita mukana Yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa HAAGA-HELIA sai neljä parasta sijaa 2013 European Sales Competison Kansallisen tason myyntikilpailun voittaneille opiskelijoille Yhteistyössä Eurooppalaisten yliopistojen kanssa Yrityspartnerit mukana

5 Mania – rakennetaan kilpailukykyä suomalaisten yritysten myyntiin
Tuotetaan tieteellistä tietoa, työkaluja sekä menetelmiä myyntiin liittyvistä emootioista, piilevistä arvoista sekä motiiveista. Tutkimuksen kohteena ovat niin myyjä- ja asiakasorganisaatiot kuin niiden välinen vuorovaikutus Kumppaneina Kahdeksan kansainvälisesti kasvavaa yritystä Aalto Yliopisto, Helsingin Yliopisto ja University of Toledo/Edward Schmidt School of Professional Selling (USA) Mania: Projekti tutkii ja kehittää business-to-business myyntiä monitieteellisin menetelmin. Tavoitteena on rakentaa myynnillä kilpailukykyä suomalaisille yrityksille tuottamalla niin uutta tieteellistä tietoa kuin työkaluja ja menetelmiä myyntityöhän. Kumppaneina projektissa ovat kahdeksan kansainvälisesti kasvavaa yritystä, jotka osallistuvat yhteiskehittämiseen ja hankkeen rahoitukseen niin rahallisella kuin työpanoksellaan. Yliopistokumppaneita ovat Aalto Yliopisto, Helsingin Yliopisto ja University of Toledo/Edward Schmidt School of Professional Selling (USA). MANIA-projekti keskittyy muihin kuin taloudelliseen tekijöihin business-to-business-myynnissä. Projektissa tutkitaan eri tieteenalat ylittävissä tutkimusryhmissä myyntiin liittyviä emootioita, piileviä arvoja ja motiiveita. Tutkimuksen kohteena ovat niin myyjä- ja asiakasorganisaatiot kuin niiden välinen vuorovaikutus yksilö- ja organisaatiotasoilla

6 Sales & Service Skills Selvitettiin myynnin ja palveluiden tulevaisuuden osaajien kompetenssit: markkinaennakoija myynnintekijä palvelutuotteistaja asiakkaan kumppani yhteispelin rakentaja digisoveltaja kosmopoliitti itsensä johtaja Myynnin ja palveluiden osaaja- erikoistumisopinnot (2012) Sales & Service Skills sertifikaatti näyttökokeen läpäiseville (2013)

7 HAAGA-HELIA Sales & Service Power
Arvoa asiakaskohtaamisiin

8 Tavoitteena € Palvelu-organisaatio Palvelu-organisaatio
Asiakas-kohtaamisen arvon nousu HAAGA-HELIA Sales and Service Power Tehokkaammat prosessit ja henkilökunta

9 Hyödyt asiakkaalle Asiakkaan kokema arvo nousee asiakaskohtaamisissa -> € Miten? Koulutuksen integroimista suoraan yrityksen myynti- ja palveluympäristöön Todellista oppimista ja oivallista, osaamisen juurruttamista organisaatioon > muutoksen näkymistä työssä Työhyvinvoinnin lisääntymisellä Kehittämällä ammatillisia taitoja ja osaamista

10 Tehokkuus myynnissä ja palveluissa
Asiakkaan kokema arvo Asenne Myynti ja palvelut tiedot ja taidot Tavoitteellisen itsensä johtamisen ja hyvinvoinnin tiedot ja taidot kaiken perustana Tehokkuus myynnissä ja palveluissa Tiedoista - Mitä tietää? Lukemalla, kuuntelemalla ja näkemällä Taidoista - Miten osaa soveltaa tietämäänsä? Harjoittelemalla käytännön tilanteissa Asenne – Miten suhtautuu asioihin ?? Kaiken perustana on itsensä johtamisen ja työhyvinvoinnin tiedot ja taidot

11 Sales & Service Power Kokonaisvaltaista myynti- ja palveluhenkilökunnan osaamisen kehittämistä Tehoa myynnin ja palvelujen prosesseihin Tuloksellinen esimiestyö palvelu – ja myyntitoiminnassa Erikoistumisopinnot tradenomeille -> sertifikaatit Myynti- ja palvelutaitojen kartoitus ja kehittämispajat Tavoitteellinen itsensä johtaminen Fast Track tradenomi koulutus käytännön osaajille

12 Tehoa myynnin ja palvelujen prosesseihin
Moduuli Sisältö Myynnin prosessit?? Konsultatiivisen myynnin prosessin luominen Palvelumuotoilun työkalut Business Model Canvas Service Bluebrint Arvolupauskartta Arvolupauskartta! Asiakkaan kokeman arvon tutkiminen! Palvelubrändin kirkastus Tässä olemassa lähes valmis konsepti!!

13 Myyntitaito kartoitus ja kehittämispajat
Modulit Sisältö Myyntitaito- kartoitus Myyntitaitokartoituksessa saadaan kokonaiskuva myyjä- ja myyntiryhmätasoisesta myyntitaidoista. Kartoituksen pohjalta voidaan laatia organisaatiolle parhaiten sopiva myyntitaitojen kehittämisen kokonaisuus sekä myyjä- ja ryhmäkohtaiset valmennukset Havainnointi Ulkopuolinen tutkija havainnoi myyjien työtä Itsearviointi Itsearviointi Myyjät laativat itsearvioinnin myyntitaidoistaan itsearviointityökalulla DISC vuorovaikutus myyntitilanteissa Oman vuorovaikutustyylin tunnistaminen Erilaisten ostajien vuorovaikutustyylien tunnistaminen Vuorovaikutuksen mukauttaminen ostajan vuorovaikutukseen

14 Myyntitaito kartoitus ja kehittämispajat
Modulit Sisältö New Business myyntitaito-valmennus Tavoitteellisen myyntineuvottelunprosessin käsikirja Myyntiryhmässä yhdessä tuotettu Best Practices käsikirja ratkaisumyynnin prosessin eri vaiheisiin Tapaamisen sopiminen puhelimessa, OEH, tarvekartoitus, vastaväitteiden ja huolenaiheiden käsittely, kaupan päättäminen, tarjous ja esittäminen One to One neuvottelut Myyntitaitojen kehittäminen tapaamisissa, joissa myyjällä on vain yksi ostaja Many to Many neuvottelut Myyntitaitojen kehittäminen ryhmäneuvotteluissa, jossa paikalla useita myyjän edustajia ja useita ostajaedustajia Myyntikilpailu Myyntiryhmän sisäinen myyntikilpailu, jossa valitaan paras myyjä tai myyntiryhmä Seuranta Valmennuksen jälkeen tehdään yhteenveto palvelutaitojen kehittymisestä. Menetelmät ovat samat kuin kartoituksessakin

15 Palvelutaito kartoitus ja kehittämispajat
Moduuli Sisältö Kartoitus Mystery Shopping menetelmällä selvitetään palveluhenkilökunnan palvelutaitotaso ryhmätasolla ja henkilötasolla. Kartoituksen avulla tehdään ryhmätasoinen ja henkilötasoinen palvelutaitojen kehittämissuunnitelma. Itsearvionti DISC vuorovaikutus palvelutilanteissa Positiivisten asiakaskokemusten luominen Haastavat asiakastilanteet Seuranta Valmennuksen jälkeen tehdään yhteenveto palvelutaitojen kehittymisestä. Menetelmät ovat samat kuin kartoituksessakin.

16 Tuloksellinen esimiestyö myynti- ja palveluorganisaatiossa
Moduuli Sisältö Aikaisemman erikoistumisopintokokonaisuuden pohjalta

17 Tavoitteellinen itsensä johtaminen
Moduuli Sisältö Ajanhallinta Työnohjaus Vaiheittainen ja tavoitteellinen hyvinvointi-valmennus Tiedostava muutoksen mahdollistaja

18 Myynnin ja palvelujen koulutukset
Moduuli Sisältö Erikoistumis-opinnot tradenomeille -> sertifikaatti Palveluorganisaation tarpeeseen suunniteltu ja räätälöity Tradenomitutkinnon päivittäminen uusimmalla myynti- ja palvelu teorialla ja käytännön työkaluilla Kehittämishanke palveluorganisatioon Mahdollisuus hakea sertifikaattia koulutuksen jälkeen Hyödyt Fast Track tradenomi koulutus käytännön osaajille Räätälöity tradenomikoulutus organisaatiolle Hyödynnetään käytännön osaajien ammattitaito osana tradenomi koulutusta Nopea valmistuminen käytännön osaamisen hyödyntäminen 100 %:sti

19 Miksi HAAGA-HELIA? Erikoistunut palveluorganisaatioiden palvelun- ja myynnin kehittämiseen ja kouluttamiseen Ajantasaisin osaaminen palvelun ja myynnin kehittämiseksi asiakkaan arvon kokeman arvon kehittämiseksi Käytännönläheisiä, heti hyödynnettävissä olevia menetelmiä ja työkaluja Huippuluokan ammattilaiset ja pedagogiset myynnin ja palvelun osaajat Käytössä pedagogiset mallit, joilla osaaminen saadaan juurrutettua organisaatioon Valmiiden tutkintokoulutuksen mallien hyödyntäminen Opintopisteitä, joita voidaan hyödyntää tutkintokoulutuksissa Kustannustehokas

20 Referenssit Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita?

21 Muita myynnin ja palveluiden hankkeita yhteistyössä yritysten kanssa
Helsinki matkailukohteena Sport Events Myyntiorientoitunut asiakaskohtaaminen Jutusta moneksi - toimitusjärjestelmällä liiketoimintaa Ruoka osana matkailua - elintarvike- ja matkailuyritysten hyvät käytänteet Location-based mobile application and SaaS-service for tourism companies PalveluPro Majoitusmainonta 2013 Mobile services in tourism to enhance sustainable purchases Unida - Understand, Ideate, Act  

22 Service & Sales tasot Johto: Kumppaniohjelman sisällön suunnittelu
Esimiestaso: Myynti-ja palveluprosessien kehittäminen Tuloksellinen esimiestyö palvelu- ja myyntityössä Asiantuntijat: Myynti- ja palvelutaitojen kehittämisohjelmat Tavoitteellinen itsensä johtaminen Erikoistumisopinnot

23 Vaihtoehtoisia nimiä ??? Sales & Service Power into Action
Sales & Service Value Sales & Service Run Sales & Service Best Sales and Service Sales & Service Best Mania


Lataa ppt "HAAGA-HELIA Johtava palvelun ja myynnin kouluttaja, kehittäjä ja tutkija Suomessa ja Euroopassa Myynti ja palvelut ovat strategisessa ytimessä Missio Koulutamme."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google