Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työturvallisuus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työturvallisuus."— Esityksen transkriptio:

1 Työturvallisuus

2 Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa
Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Työturvallisuus on osa yritysturvallisuutta. Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin. Keskeistä työturvallisuudessa on riskienhallinta. Jokaisen työntekijän ammattitaitoon kuuluu, että tuntee työnsä vaarat ja haitat ja osaa edistää työturvallisuutta.

3 Työtapaturmien ehkäisy
Tapaturmien ehkäisyn lähtökohtana on vaaratilanteiden tunnistaminen. Ennalta arvaamattomiin tapahtumiin tulee myös varautua. Oikeat työtavat, kunnossa olevat tilat ja laitteet, työntekijän hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä ammattitaito vähentävät tapaturmariskiä

4 Työturvallisuuden varmistaminen
Perehdyttäminen ja työnopastus Auttaa työntekijän sopeutumista, sitoutumista ja työtehtävistä suoriutumista varmistaa turvallisten ja oikeiden työtapojen omaksumisen Tarpeellista erityisesti uudelle työntekijälle ja työssäoppijalle työtehtävien, työpaikan tai sen toiminnan muuttuessa Keskeiset perehdyttämisalueet Työpaikka työtoverit ja asiakkaat työtehtävät ja niihin kohdistuvat odotukset oma vastuu työyhteisössä

5 Melu Toimistotyössä taustamelun voimakkuus ei saisi ylittää 50-55 dB.
Puhelimessa kuuleminen vaikeutuu yli 65 dB:n melussa. Keskittymistä vaativassa toimistotyössä melutason pitäisi jäädä 45 dB:iin tai mieluiten sen alle. Tavoitetasona voidaan pitää dB toimistohuoneessa työskenneltäessä. Melun vähentäminen Hankitaan hiljaisia koneita ja laitteita. Eristyksenä voidaan käyttää väliseiniä, ja vaimennusmateriaalia. Keskittymistä vaativaan työhön erilliset työtilat.


Lataa ppt "Työturvallisuus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google