Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITÄ VIESTINTÄ ON? Vuorovaikutusta eli yhteyttä toisiin ihmisiin ja ympäristöön Sosiaalista vaihtoa, jossa osapuolet vaihtavat keskenään mielipiteitä,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITÄ VIESTINTÄ ON? Vuorovaikutusta eli yhteyttä toisiin ihmisiin ja ympäristöön Sosiaalista vaihtoa, jossa osapuolet vaihtavat keskenään mielipiteitä,"— Esityksen transkriptio:

1 MITÄ VIESTINTÄ ON? Vuorovaikutusta eli yhteyttä toisiin ihmisiin ja ympäristöön Sosiaalista vaihtoa, jossa osapuolet vaihtavat keskenään mielipiteitä, ajatuksia ja tavaroita Viestinnän symboleita ovat sanat, ilmeet, eleet, asennot, pukeutuminen... Jotta viestintä on mahdollista, on viestin lähettäjällä ja vastaanottajalla oltava tahto ja myös kyky lähettää ja vastaanottaa viestejä

2 VIESTINNÄN KAAVIO

3 SANALLINEN JA SANATON VIESTINTÄ
SANALLINEN VIESTINTÄ Puhe- ja kirjoitusviestintä ovat sanallista viestintää Sanallinen viestintä perustuu sovitun symbolijärjestelmän osaamiseen (kieli, kirjaimet)

4 SANATON VIESTINTÄ Kehonkieli (eleet, ilmeet, liikkeet, asennot...)
Toiminnan kieli (mitä teet, tila, osallistuminen...) Esinekieli (tavarat, vaatteet, asunto) Värikieli (mitä värejä käytät) Elinkieli (fysiologiset reaktiot, puhuminen, hikoilu, punastuminen...)

5 VIESTINTÄTAVAT

6 SANALLISEN JA SANATTOMAN VIESTINNÄN TYÖNJAKO
Sanaton ja sanallinen viestintä täydentävät toisiaan Kielellisten ilmausten tehtävänä on välittää tietosisältöjä, jotka ovat harkittuja ja säädeltyjä Sanattoman viestintäjärjestelmän tehtävänä on tukea, vahvistaa ja havainnollistaa sanoja Monet sanattomista viesteistä lähetetään ja tulkitaan kuin sanat esim. myöntävä tai kieltävä päänliike Sanattomat viestit ovat olennainen osa kirjoitusviestintääkin: tekstien ulkoasu, paperin laatu, kuvat...

7

8 VIESTINNÄN EDELLYTYKSET JA TAUSTATEKIJÄT
Viestintäkykyä ja –tapoja muokkaa koko se yksilöllinen ja sosiaalinen kehys, jossa ihmiset toimivat Yksilölliset ominaisuudet: oppimiskyky, muisti ja asenteet Vallitseva yhteiskuntajärjestys ja –normisto Viestijöiden sosiaalinen asema ja käsitykset toisistaan Viestijöillä tulee olla riittävät kyvyt käyttää viestinnän keinoja Tarvitaan myös kanavia ja viestimiä, joilla sanomat kulkevat

9 VIESTINNÄN HÄIRIÖT Sanoman perillemenoa uhkaavat lähetys-siirtymis- tai vastaanottovahingot = häiriöt Viestin katoaminen tai muuttuminen matkalla Viestin väärinymmärtäminen joko kokonaan tai osittain

10 VIESTINNÄN HÄIRIÖT jatkuu…
Kielenkäyttö voi aiheuttaa merkityksen muutoksia Asennoituminen viestiin ennalta voi vaikuttaa; vastaanottaja esim. lukee vain sen, mitä haluaa Virheitä voi tulla kaikissa viestinnän vaiheissa Olosuhteet (melu, ajankohta, ärsyttävä piirre...) voivat vaikuttaa viestin perillemenoon

11 VIESTINNÄN MUOTOJA Keskinäisviestintä Joukkoviestintä
Kaksi tai useampi keskustelee keskenään Viestijät näkö- ja kuuloyhteydessä toisiinsa = välitön vuorovaikutus Joukkoviestintä Viesti lähetetään rajaamattomalle yleisölle Lehdistö, radio, televisio Joukkoviestintä on sekä puhe- että kirjoitusviestintää Viestintä on yksisuuntaista eli vastaanottaja ei ole samassa vuorovaikutustilanteessa antamassa palautetta

12 VIESTINNÄN MUOTOJA jatkuu…
Organisaatioviestintä Työyhteisössä toteutetaan organisaatioviestintää Tiedottaminen yrityksen sisällä ja yrityksestä ulospäin Hallinnolliset määräykset, työohjeet, esimies- ja alaissuhteiden hoito, markkinointi... Jokainen yhteisön jäsen vaikuttaa yhteisön toimintakykyyn Yksivaiheinen ja monivaiheinen viestintä Viestintä yksivaiheista, jos sanoma menee lähettäjältä suoraan vastaanottajalle ilman välittäjiä Monivaiheisessa viestinnässä viesti menee yhden tai useamman välittäjän kautta lopulliselle vastaanottajalle


Lataa ppt "MITÄ VIESTINTÄ ON? Vuorovaikutusta eli yhteyttä toisiin ihmisiin ja ympäristöön Sosiaalista vaihtoa, jossa osapuolet vaihtavat keskenään mielipiteitä,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google