Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tervetuloa Aromaattituotannon turvakoulutukseen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tervetuloa Aromaattituotannon turvakoulutukseen"— Esityksen transkriptio:

1 Tervetuloa Aromaattituotannon turvakoulutukseen

2 Aromaattituotannon turvakoulutus suomeksi
Aromaattituotannossa käsitellään myrkyllisiä ja syöpävaarallisia aineita Kaikille työntekijöille ja vierailijoille pakollinen turvakoulutus on voimassa yhden (1) vuoden koulutuspäivästä Koulutusajat Maanantai KLO 09:15 Keskiviikko KLO 12:15 Perjantai KLO 09:15 Koulutuspaikka: Petrokemian väestösuoja Kontaktihenkilöt Kouluttaja: Pertti Mäkelä Turvallisuusinsinööri: Isa Lampinen Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

3 EI KÄNNYKÖITÄ PROSESSIALUEELLE
Aromaattituotannon prosessialueella työtä tehdessäsi sinulla tulee olla Kilpilahden henkilökorttikoulutus Työturvallisuuskortti ja tulityökortti (tarvittaessa) voimassa Aromaattituotannon turvakoulutus Työlupa Oikeat ja riittävät suojavarusteet EI KÄNNYKÖITÄ PROSESSIALUEELLE (EDES SAMMUTETTUNA) Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

4 Kilpilahden teollisuusalueen yleiskartta
0 ‰ Nollatoleranssi Lupatoimisto Petrokemian tehtaiden portti Laituri 8 Vaaka / Rahtiliikenneportti Autonlastaus Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

5 Borealis Polymers Oy Petrokemian tehtaat
Neste Oil Voimalaitos Borealiksen eteenikrakkeri Bentseeniyksikkö Kumeeniyksikkö Säililöalue Korjaamo Aromaattituotannon ohjaamo Fenoliyksikkö Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

6 Aromaattituotanto ja raaka-aineintegraatio
Borealis Krakkeri Neste Oil Bentseenirikas C6-jae 170 kt FCC-propeeni 75 kt Bentseeni- yksikkö (1978) Fenoli ja aromaatit Pyrolyysibensiini 85 kt Kumeeni- yksikkö (1981) Bentseeni 148 kt Asetoni 115 kt Fenoli- yksikkö (1981) Asiakkaat Kumeeni 245 kt Fenoli 185 kt Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

7 Fenolin käyttö Raaka-aine monien muiden kemikaalien valmistuksessa
Lopputuotteita mm.: Bisfenoli-A Fenolihartsit Polykarbonaatti Caprolactam Epoksihartsit Muut tuotteet: Nylon Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

8 HSEQ / EHSQ H = Health, Terveys työterveys työturvallisuus
S = Safety, Turvallisuus prosessiturvallisuus vaaratilannevalmius tietoturvallisuus Q = Quality, Laatu ammattitaito systemaattisuus johtamisjärjestelmä E = Environment, Ympäristö jätteiden lajittelu, käsittely, kierrätys päästöt ilmaan, veteen, maahan Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

9 Tehdasalueen merkkejä
Kuvaaminen kielletty Avotulen teko kielletty Tehdasalueella Käytettävä henkilökohtaisia suojavälineitä Ei saa olla herkästi syttyvää materiaalia Täytyy täyttää standardi EN 531 ISBL alueella Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

10 Alueen kemikaalien varoitusmerkkejä
Petrokemian alueella käsitellään useita erilaisia kemikaaleja Välitön myrkyllisyys Hapettava Terveyshaitta Syttyvä Krooninen terveyshaitta Syövyttävä Ympäristövaara Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

11 Päätuotteet Bentseeni Altistaa syövälle, imeytyy ihon läpi
Helposti syttyvä neste ja höyry Kumeeni Ärsyttää ihoa ja hengityselimiä Kuivattaa limakalvoja Fenoli Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä Imeytyy ihon läpi Syövyttää voimakkaasti ihoa ja vaurioittaa silmiä Asetoni Haihtuu helposti ja imeytyy ihon läpi Vielä 4% asetoniliuoksen leimahduspiste on 54 °C Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

12 Sivu- ja välituotteet, apuaineet
Kumeenihydroperoksidi (CHP) Reaktiivinen, syövyttävä, myrkyllinen Nestekaasut (propeeni propaani) Erittäin helposti syttyvä Lipeä, rikkihappo, ammoniakkivesiseos Syövyttävä Typpi Aiheuttaa hapenpuutetta Tappava suurissa pitoisuuksissa Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

13 Fenoli Kiinteä < 42 °C > neste
Vesiseoksilla matalampi jäätymispiste Tyypillinen, aromaattinen haju Hajukynnys ilmassa 0, ppm HTP-arvot: 2 ppm (8h), 5 ppm (15 min) Höyryntiheys 3,2 (ilma = 1) Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

14 Fenolin terveysvaarat
Fenoli syövyttää ihoa ja on vaarallinen yleismyrkky elimistöön päästyään. Fenolin altistumistavat: höyryjen hengittäminen, suora iho- tai silmäkontakti, nieleminen. Altistumisen vakavuus riippuu fenolin väkevyydestä ja altistusajasta Luokitus riippuen konsentraatiosta: > 10 % myrkyllinen (T) 3-10 % syövyttävä (C), haitallinen (Xn) 1-3 % haitallinen (Xn) Fenolille ei ole olemassa vastamyrkkyä tai –lääkettä. Nopea ensiapu on siten erittäin tärkeää! Hoito koostuu hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan tukemisesta. Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

15 Fenolin välittömät vaikutukset Fenolihöyryt
Ärsyttää nenää ja kurkkua → polttava tunne, yskä. Ärsyttää silmiä, lisää kyynelnesteen eritystä Vaikuttavat keskushermostoon → pahoinvointi, huimaus, päänsärky, lihasheikkous, näön hämärtyminen, hengenahdistus Suurissa pitoisuuksissa myrkytysoireet: oksentelu, kouristelu, sokki, sydämen rytmihäiriöt, hengitysvaikeudet, tajuttomuus, kuolema Ensiapu: Siirrä potilas raittiiseen ilmaan, pois altistuksesta Pidä levossa, puoli-istuva asento Jos hengitysvaikeuksia anna tekohengitystä Jos sydänpysähdys anna puhallus-paineluelvytystä Toimita lääkärin tutkittavaksi Oireet voivat ilmetä viivästyneinä! Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

16 Fenolin välittömät vaikutukset Ihoaltistus
Nestemäinen fenoli syövyttää ihoa ja aiheuttaa palovamman. Suuri fenolipitoisuus: iho muuttuu vaaleaksi ja tunnottomaksi Pieni fenolipitoisuus: iho punoittaa ja on ärtynyt Ensiapu: Pese ihoa hätäsuihkussa runsaalla vedellä niin kauan, että ihon tunto ja normaali väri palaavat. Pesua voi tehostaa pyyhkimällä ihoa polyetyleeniglykoli-liuoksella (PEG), joka hidastaa fenolin imeytymistä kehoon. Riisu saastuneet vaatteet hätäsuihkussa, riisu suojalasit viimeisenä. Vältä kosketusta saastuneisiin vaatteisiin. Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

17 Fenolialtistus iholle
Borealis Porvoo 2006 Ruotsi 2009, autonpurku Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

18 Fenolin välittömät vaikutukset Silmäaltistus
Fenoli syövyttää silmän sarveiskalvoa, näön menetys mahdollinen Höyryt ärsyttävät silmiä Ensiapu: Huuhdo silmiä silmänhuuhtelupullolla ja/tai runsaalla juoksevalla vedellä riittävän kauan Pidä silmäluomia auki ja liikuttele silmiä ääriasentoihin Potilas toimitetaan lääkärin tutkittavaksi, silmien huuhtelusta on huolehdittava koko kuljetuksen ajan Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

19 Fenolin välittömät vaikutukset Nieleminen
Kuten ihoaltistuksessa, syövyttävä ja myrkyllinen kemikaali Ensiapu: Huuhtele suu vedellä Anna 1-2 lasillista vettä juotavaksi Ei mitään suun kautta jos potilas on tajuton tai kouristelee Älä oksennuta Potilas toimitetaan lääkärin tutkittavaksi Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

20 Hätäsuihku Hätäsuihkun oven avaaminen aiheuttaa ilmoituksen ohjaamoon, josta tullaan avustamaan Laukaisuritilälle astuminen laukaisee veden tulon Seinällä on silmänpesupulloja Polyetyleeniglykolipesulappuja (PEG) muovirasiassa (ei silmien pesuun) Riisu vaatteesi ja vältä pesussa saastuttamasta itseäsi Pese ihoasi ja odota apua Ambulanssi kuljettaa jälkitarkastukseen Hätäsuihkussa olo on ainoa ensiapu, älä poistu suihkusta ilman lupaa! Hätäsuihku laituri 8 Kemikaaliautonkuljettajien turvakoulutus | 2013

21 Hätäsuihku Polyetyleeniglykoli PEG Hidastaa fenolin imeytymistä ihon läpi Antaa lisäaikaa pesuun Kemikaaliautonkuljettajien turvakoulutus | 2013

22 Kemikaalialtistuksen ehkäisy
Muista tarkastaa varusteidesi kunto ja puhtaus ennen töitä, niiden aikana ja jälkeen Vaihda työasu riittävän usein puhtaaseen Käytä oikeanlaisia suojaimia oikein Pidä työkohde siistinä Huolellinen ja tarkka töiden toteutus Muista pestä kätesi aina ennen ruokailua tai tupakointia Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

23 Prosessialueella työskentelevän minimivarustus
Kypärä Naamiomalliset suojalasit Kuulosuojaimet (ISBL) Vartalon suojaava työasu Kemikaalikäsineet Hitsatessa hitsaajan käsineet (hetkellisesti), maininta työlupaan Instrumentti- ja sähkötöissä voi käyttää neopreenikäsineitä (hetkellisesti), maininta työlupaan Varrelliset, nauhattomat turvasaappaat Prosessialue: tuotantolaitokset, putkisillat, säiliö- ja välisäiliöalue ja laituri 8 Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

24 Kemikaalikäsineet Suositeltavia suojainkäsinemateriaaleja ovat: PVC
Fluorikumi (Viton) Butyylikumi Neopreeni Aromaattituotannon kemikaaleista bentseeni, fenoli ja asetoni imeytyvät ihon läpi, joten oikeanlaisten käsineiden käyttäminen on erittäin tärkeää. Kemikaalin kestävyys on aina tarkistettava käsineen valmistajalta! Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

25 Varoasu 1 Hupullinen kemikaalihaalari Kemikaalikäsineet
Muista teippaus ja peukalolenkit! Turvakumisaappaat Kypärä + visiiri Naamiomalliset suojalasit Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

26 Varoasu 2 Hupullinen kemikaalihaalari Kemikaalikäsineet
Muista ranteiden teippaus ja peukalolenkit! Turvakumisaappaat Kypärä Hengityssuojain suodattimella Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

27 Varoasujen käyttö Varoasut ja niiden pukeutumisohjeet löytyvät varoasutilasta. Käytetyt hengityssuojaimet palautetaan työluvan kirjoittajalle. Prosessialueella pesupaikkoja varoasun ja työkalujen pesua varten. Muista varovaisuus riisuttaessa kemikaalihaalaria. Pese mahdolliset roiskeet ennen riisumista. Heitä käytetyt varoasut punaiseen vaarallisen jätteen astiaan. Varoasuja Hengityssuojaimia Varustepesutila Varoasutila Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

28 Varoasu 3 Kaasunsuojelu- eli kemikaalipuku
Käytettävä erityistilanteissa, joissa paineilmalaitteen käyttö on välttämätöntä Asuja löytyy tuotannolta ja palokunnasta Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

29 Toiminta vaaratilanteessa
YLEINEN VAARAMERKKI: Nouseva - laskeva sireeni Tarkoittaa kaasu-, myrkky- tai säteilyvaaraa Hälytys palokuntaan: Kilpilahden sisäinen puhelin: 2222 Matkapuhelimesta soitettaessa: Toiminta hälytystilanteessa: Noudata hälytyskuulutusjärjestelmässä annettuja ohjeita Yleisen vaaramerkin kuultuasi siirry sisäsuojautumis- tai kokoontumispaikalle Hälytyksen kuultuasi työluvat ja ajoluvat eivät ole enää voimassa Työt on lopetettava turvalliseen tilaan Sireenit ja hälytyskuulutusjärjestelmä koestetaan maanantaisin klo 12:00 Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

30 Toiminta kaasuvaaratilanteessa
Jos olet ulkona: poistu tuulensuunta ja kaasupilven sijainti huomioiden sivutuuleen sopivalle sisäsuojautumis- tai kokoontumispaikalle Jos olet sisällä: siirry sisäsuojautumispaikkaan ja ilmoittaudu vastuuhenkilölle Selvitä sisäsuojautumis- ja kokoontumispaikkojen sijainnit itsellesi etukäteen ennen töiden aloittamista SUOJAUTUMIS- SISÄ- PAIKKA KOKOONTUMIS- TUULENSUUNTA Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

31 Sisäsuojautumis ja ulkokokoontumispaikat petrokemialla
Ulkokokoontumispaikka Sisäsuojautumispaikka Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

32 Tikas- ja telinetyöskentely
Tikkaita ei saa käyttää varsinaiseen työntekoon, ainoastaan vain pieniin toimintoihin esim. säätöjen suorittamisiin. Tikkaiden luisuminen tai kaatuminen on estettävä. Telineitä saavat rakentaa, muuttaa ja purkaa vain telinetyöhön erikoistuneet asentajat ja asennusliikkeet. Telineet tarkastaa telineen rakentaja ja telineen tilaaja. Henkilön putoaminen on tarvittaessa estettävä turvavaljaita käyttämällä. Telinettä saa käyttää vain jos näkyvillä on vihreä telinekortti ja teline on turvallinen. Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

33 Take 2 Ajattele ”2 kertaa” ennen kuin toimit
TAKE 2 on käytännöllinen ajattelutapa, jonka avulla voit parantaa havainnointikykyäsi työn riskien suhteen Keino työn riskien tunnistamiseen ja hallitsemiseen Ennen työtehtävän aloittamista, Työtehtävän aikana ja Työtehtävän jälkeen Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

34 Turvakoulutusvideo Tähän linkki tms.
Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013

35 AROMAATTITUOTANNON TURVAVAKOULUTUKSEN KYSYMYKSET rev 4
Mikä on minimivarustus kun menet aromaattituotannon keltaisen viivoin, kyltein tai ketjuin merkityille prosessialueille? Naamiomalliset silmäsuojaimet Kemikaalikäsineet Työasu Kypärä Nauhalliset, matalanmalliset työkengät Varrelliset, nauhattomat turvasaappaat Mitä teet ensimmäiseksi saadessasi mitä tahansa kemikaalia päällesi? Menen Kilpilahden teollisuusalueen terveysasemalle Menen lähimpään hätäsuihkuun ja saan välitöntä apua Ilmoittaudun Borealiksen henkilökunnalle Ilmoittaudun omalle työnjohtajalleni Menen lähimpään sosiaalitilaan pesulle Kemikaaliautonkuljettajien turvakoulutus | | Kysymykset rev 1

36 Alueella havaituista turvallisuuspuutteista ja epäkohdista ilmoitan:
Omalle esimiehelleni Borealiksen henkilökunnalle Vartiointiliikkeelle Työsuojeluvaltuutetuille Kuinka toimin kuullessani yleisen vaaramerkin? Havaittuani työkohteen läheisyyden olevan kunnossa jatkan työtäni Keskeytän työni turvalliseen tilaan ja otan selvää miten jatketaan Jatkan työtäni normaalisti Nimi (tekstaten) Pvm. Yhtiö __________________ ____________ _______________________ Hyväksyjä ________________ Kemikaaliautonkuljettajien turvakoulutus | | Kysymykset rev 1

37 Kiitos! Aromaattituotannon turvakoulutus | 2013


Lataa ppt "Tervetuloa Aromaattituotannon turvakoulutukseen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google