Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MAATILAN VERO-SUUNNITTELU VUODEN PÄÄTTYESSÄ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MAATILAN VERO-SUUNNITTELU VUODEN PÄÄTTYESSÄ"— Esityksen transkriptio:

1 MAATILAN VERO-SUUNNITTELU VUODEN PÄÄTTYESSÄ
Timo Sipilä MTK

2 MVL:n jaksotus: maksuperiaate
Tulopuolen järjestelyt liikkumavaraa ei paljon ole tuotemyynnin lykkäys/aikaistaminen Menopuolen järjestelyt vuosimenot vähennetään maksuajankohdan mukaan tavaran toimitus ei ratkaise

3 Vähennyksen aikaistaminen:
Rahoitus lainalla Rahoitus rahoituslimiittisopimuksella (KHO 2000/2052)

4 Konehankinnat Poistojen aloittaminen edellyttää käyttöönottoa
Konehankinnoissa maksuajankohdalla ei merkitystä Vaihtokone tuloutetaan luovutusvuonna

5 Arvonlisäverotus Valintaoikeus suorite- tai maksuperusteen välillä
Ennakkomaksut kohdistettava aina maksuvuoteen Jos ostohinta maksettu v. 2006, mutta tava-raa ei toimitettu, maksun osalta vähennys tehdään v alv-laskelmassa Jos tavara on toimitettu, mutta ei maksettu, kauppahinnan alv:n saa vähentää kokonaan

6 Kone toimitettu tilalle vuonna 2006, maksetaan vuonna 2007 : arvonlisäveron saa vähentää kokonaan vuonna (Tuloverotus: poistot saa tehdä, jos kone on otettu käyttöön) Koneesta osamaksu v. 2004, kone toimite-taan v. 2005: ennakkomaksuun sisältyvä alv vähennetään v (Tuloverotus: poistoja ei voi tehdä)

7 Vaihtokone Vaihtokoneen luovutus katsotaan kauppa-hinnan osan maksuksi (=> alv-vähennys) Vaihtokoneen luovutus arvonlisäveroton, jos kone hankittu uutena ennen kone hankittu käytettynä ennen

8 Tasausvaraus Max. 40 % puhtaasta tulosta, enintään 13 500 euroa
Käytettävä viimeistään kolmantena verovuonna varauksen tekovuoden jälkeen Mahdollistaa etukäteispoiston; käyttökohteina parhaita hitaasti poistettavat kohteet (rakennukset)

9 Maatalouden asuinrakennukset, esim. vuokrattavat mökit 6 %
Talousrakennukset 10 % Salaojitus 20 % Koneet ja kalusto 25 % Kohdistaminen talousrakennuksiin pienentää kiinteistöveroa Kohdistaminen salaojiin tai asuinraken-nuksiin kasvattaa nettovarallisuutta

10 Koneisiin varauksen voi käyttää sinä vuonna, kun kone on hankittu
Rakennuksiin ja salaojiin varausta voi käyttää työn aloittamis- ja valmistumis-vuonna Ostetulla tilalla oleviin valmiisiin rakennuksiin varausta ei voi käyttää (KHO 1999/1129)

11 Investointiavustukset
Vähennetään investointikohteen hankinta-menosta = tuloutuvat epäsuorasti Koneet ja kalusto / Salaojat tuloutus ryhmän menojäännöksestä Rakennus tuloutus rakennuskohtaisesti

12 Palkanmaksu perheenjäsenille
Maatalouden menona saa vähentää ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttäneelle omalle, otto- tai kasvattilapselle tai muulle perheenjäsenelle maksetun rahapalkan maksettava sotu-maksu, ja mahdollisesti ennakonpidätys Perheenjäsenelle MYEL, jos palkka ylittää tietyn eurorajan vuodessa

13 Puolisolle maksettua palkkaa ei voi vähentää
Maatalouden ansiotulo voidaan jakaa puolisoiden kesken Maksetuista palkoista 30 % luetaan maatalouden nettovarallisuuteen ==> kasvattaa pääomatulo-osuutta

14 Maksuperiaate maataloudessa:
Etukäteen maksetut korot Etukäteen maksetut MYEL-maksut MYEL-maksu kannattaa yleensä vähentää 1-lomakkeella, koska se kasvattaa tasausvarausta Jos olennainen osa kotieläimistä on myyty, myyntitulon voi jaksottaa kolmelle vuodelle

15 Pääomatulo / ansiotulo
Vuoden 2006 pääomatulo-osuus määräytyy nettovarallisuuden perusteella Pääomatulon osuus 20 % tai 10 % nettovarallisuudesta Ansiotulo edullisempaa n euron tuloihin asti, sen jälkeen ansiotulon marginaalivero ylittää 28 %

16 Muuta muistettavaa: Lisääntyneiden elantokustannusten vähentäminen tilapäisistä työmatkoista vähintään 6 tuntia: euroa vähintään 10 tuntia: euroa Matkakulut omalla autolla tehdyistä työmatkoista 0,42 euroa/km


Lataa ppt "MAATILAN VERO-SUUNNITTELU VUODEN PÄÄTTYESSÄ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google