Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LÄÄKEHOIDON TURVALLISuuden parantaminen anestesiahoitotyössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LÄÄKEHOIDON TURVALLISuuden parantaminen anestesiahoitotyössä"— Esityksen transkriptio:

1 LÄÄKEHOIDON TURVALLISuuden parantaminen anestesiahoitotyössä
OSASTOFARMASEUTIN NÄKÖKULMA Tanja Pelkonen Osastofarmaseutti, sairaanhoitaja SASH:n syysopintopäivät OULU, 2011

2 Sisältö Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen aseptisesti
Aseptinen työskentely anestesiahoitotyössä Lääkehoidon turvallisuus ja lääkitysturvallisuuden parantaminen Vinkkejä käytännön työhön

3 Aseptinen lääkkeenvalmistus Sairaala-apteekissa
Erillinen tila LIV-kaappi Pukeutuminen steriiliin haalariin Steriilit käsineet Pukeutumisen validointi Aseptiset työmenetelmät Valmisteet: PCA-kasetit, EPI-ruiskut ”kontrolloidut validoidut aseptiset olosuhteet”

4 Aseptinen työskentely ei-ideaalisissa olosuhteissa
Ympäristön siisteys! Tarvittavien välineiden varaaminen Käsien desinfektio!! Suojakäsineiden käyttäminen Hoitajan suojaaminen Välineiden käsitteleminen aseptisesti Lääkkeen käyttäminen mahdollisimman pian käyttökuntoon saattamisen jälkeen Infuusion tai injektion KESTOAIKA! Lääkkeen säilyttäminen Oikeat säilytysolosuhteet

5 SUOJAKAAPpi anestesiahoitoyksikössä
”Aseptinen” työtila Puhdistettu ilma ja ilman virtaus Steriilit käsineet ja hihansuojat Työskentelytapa Mikrobiologiset kontrollit  Lääkevalmisteen ja hoitajan suojaaminen

6 Lääkehoidon turvallisuus
Oikea lääke Oikealla annokselle Oikealle potilaalle Oikeaan aikaan Oikealla tavalla (oikea antoreitti) Oikealla tavalla käyttökuntoon saatettuna!

7 SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÄMINEN
Aseptinen työskentely Hoitajan suojaaminen Suojakäsineiden oikea käyttötapa Lääkkeen käyttökuntoon saattamisen ajan Tehdaspuhtaita suojakäsineitä ei desinfioida KÄSIEN DESINFEKTIO ENSISIJAINEN TOIMENPIDE ASEPTIIKAN TOTEUTUMISEKSI!!

8 Suodatin neula Lasiampullit  lasin sirpaleet (näkymätön lasipöly)
”vain yhteen suuntaan” Lääke vedetään ruiskuun TAI Lääkelisäys infuusioon Milloin ei käytetä: Emulsiomuotoiset lääkevalmisteet Propofoli, Stesolid Vaahtoavat lääkevalmisteet: K-vitamiini, amiodaroni Suuret molekyylit Hepariini

9 Lääkelaimennoksen tekeminen
Laimennoksen tekeminen valmistajan tai yksikkökohtaisen ohjeistuksen mukaisesti Laimentimen valinta Pitoisuus Laimennettavan lääkkeen ja laimentimen määrä Laimentaminen tiettyyn pitoisuuteen: Laimentimen ja lääkkeen määrä mitattava! Lääkevalmisteiden yhteensopivuus ruiskussa Perusperiaate: vain yksi lääkelisäys EPIduraali-infuusiot standardi-infuusiot, lääkkeiden yhteensopivuus tutkittu Sekoittaminen!

10 Säilyvyyteen vaikuttavia seikkoja
Mikrobiologinen säilyvyys Aseptinen työtapa Merkittävin kontaminaation lähde on käyttökuntoon saattaja Työtilan, työympäristön merkitys Fysikaalinen ja kemiallinen säilyvyys Lämpötila Säilytys huoneenlämmössä/jääkaapissa Valo Valolta suojaaminen säilytyksen/lääkkeen annon ajan

11 Lääkkeiden yhteensopimattomuus
Y-site Infuusio/lääkkeen antaminen samaan infuusioreittiin kolmitiehanan kautta ”sakka-reaktiot” Saostuma  kanyylin/infuusioletkun tukkeutuminen Hiutaleet, hienojakoinen saostuma (näkymätön sakka) Lääkeaineiden pitoisuudet liuoksissa vaikuttavat saostumiseen (saostuman määrä)

12 Lääkkeiden yhteensopimattomuus
Yhteensopimattomuuden kannalta haastavia lääkkeitä: Midatsolaami Tiopentaali Lihasrelaksantit Propofoli Dobutamiini Furosemidi Haloperidoli Vankomysiini


Lataa ppt "LÄÄKEHOIDON TURVALLISuuden parantaminen anestesiahoitotyössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google