Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta, 4 op

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta, 4 op"— Esityksen transkriptio:

1 Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta, 4 op
JHS:n suositukseT Prosessien kuvaamiselle Seppo Räsänen Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala, kuopio

2 JHS:n suositus vaatimusmäärittelylle…
JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 152 Prosessien kuvaukset. Yleinen rakenne, esitysmuoto ja käsitteet Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Tutustu määritelmiin!!!

3 JHS:n suositus prosessien kuvaukselle…
Johdanto ”Suosituksen tarkoitus on yhdenmukaistaa ja selkeyttää julkisen hallinnon prosessien kuvaamista. ” ”Prosessien kehittäminen liittyy organisaation suunnitteluun ja kehittämiseen ja sen pohjana ovat organisaation visiot, strategiat ja toimintaperiaatteet. ” ”Prosessikuvaukset ovat prosessien johtamisen, hallinnan ja parantamisen väline. Lisäksi prosessikuvauksia käytetään tehtäviin ja toimintaan perehdyttämiseen, koulutukseen ja tietojärjestelmien kehittämiseen. ” ”Tässä suosituksessa prosessit jaetaan neljään kuvaustasoon (prosessikartta, toimintamalli, prosessin kulku ja työnkulku). ”

4 JHS:n suositus prosessien kuvaukselle…
Prosessien kuvaamisen lähtökohtana ovat organisaation visiot, strategiat ja toimintaperiaatteet Ei kertaluontoinen työ, vaan päivittyy koko ajan ”Prosessin kehittämisellä on useita tavoitteita tähdätään toiminnan tehostamiseen, toiminnan laadun ja palvelutason parantamiseen, ongelmatilanteiden hallintaan sekä kustannussäästöjen aikaansaamiseen.” Prosessikuvauksia laaditaan erilaisilla tarkkuustasoilla eri tarpeita varten, on tärkeää kuvata prosessit yhdenmukaisella tavalla.

5 JHS:n suositus prosessien kuvaukselle…

6 JHS:n suositus prosessien kuvaukselle…
Tunnista prosessit (alku, vaiheet, loppu sekä tee rajaus) Tunnista omistajat Tunnista syötteet (input) Tunnista tulokset (tulosteet, output) ( mitä tietoa tuotetaan ja miksi ko. tietoa tuotetaan) Prosessin kuvaukset koostuvat prosessin perustiedoista (perustietolomake), sanallisesta kuvauksesta (toiminnot taulukko) ja kaaviosta (graafinen kuvaus).  täydentävät toisiaan

7 JHS:n suositus prosessien kuvaukselle…

8 JHS:n suositus prosessien kuvaukselle…

9 JHS:n suositus prosessien kuvaukselle…

10 JHS:n suositus prosessien kuvaukselle…

11 JHS:n suositus prosessien kuvaukselle…

12 JHS:n suositus prosessien kuvaukselle…
toimija Toimintojen välinen vuokaavio MS-Visiossa: prosessin alku -tapahtuma prosessin loppu -tapahtuma toiminto +-merkki kuvaa alatoimintojen olemassaolon valinta virta tietovirta aineisto

13 JHS:n suositus prosessien kuvaukselle…
Kysymyksiä Kommentteja


Lataa ppt "Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta, 4 op"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google