Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Puun määritelmä Puu on yhden tai useamman kytketyn solmun muodostama hierarkinen joukko Lehtisolmuista juurisolmuun on yksikäsitteinen polku Käytetään.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Puun määritelmä Puu on yhden tai useamman kytketyn solmun muodostama hierarkinen joukko Lehtisolmuista juurisolmuun on yksikäsitteinen polku Käytetään."— Esityksen transkriptio:

1 Puun määritelmä Puu on yhden tai useamman kytketyn solmun muodostama hierarkinen joukko Lehtisolmuista juurisolmuun on yksikäsitteinen polku Käytetään haku, lajittelu ja grafiikka algoritmeissa juurisolmu sisäsolmuja lehtisolmuja

2 Puut Puu koostuu solmuista Solmut koostuvat tietoalkiosta ja linkeistä
linkki solmu tietoalkio

3 Puut – solmun aste Solmun aste (out-degree) tarkoittaa alipuiden lukumäärää Puun aste on maksimi solmujen asteista solmun aste = 3 solmun aste = 2

4 Puut – vanhempisuhde Solmu jolla on alipuita on alipuiden juurisolmujen vanhempi ja alipuiden juurisolmut ovat lapsia A:lla ei ole vanhempia B on E:n ja F:n vanhempi

5 Puut – lapsisuhde Solmu jolla on vanhempi on sen lapsi
B, C ja D ovat A:n lapsia F:llä ei ole lapsia

6 Puut – sisaruussuhde Saman vanhemman lapset ovat sisaruksia
A:lla ei ole sisaruksia B, C ja D ovat sisaruksia keskenään

7 A, B ja E ovat L:n esivanhempia
Puut – esivanhemmat Kaikki solmut juurisolmusta solmun X vanhempaan ovat X:n esivanhempia A:lla ei ole esivanhempia A, B ja E ovat L:n esivanhempia

8 Puut – jälkeläiset Kaikki alipuun jonka juurisolmuna X on ovat X:n jälkeläisiä A: jälkeläiset ovat: B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M B:n jälkeläiset ovat: E, F, K ja L F:llä ei ole jälkeläisiä

9 Puut – solmun taso Juurisolmu on tasolla yksi
Muiden taso on vanhemman taso + 1 taso 1 2 3 4

10 Binääripuu Solmun lapsien maksimimäärä on kaksi 12 3 45 7 31 55

11 Binääripuu toteutettuna linkeillä

12 Binääripuu toteutettuna taulukon avulla

13 Täydellinen (perfect) binääripuu
Jokaisella solmulla on 0 tai 2 lasta Kaikki lehtisolmut ovat samalla tasolla A B C D E F G

14 Täysi binääripuu Jokaisella solmulla on 0 tai 2 lasta A B C D E

15 Täydellinen (complete) binääripuu
Kaikki tasot ovat täynnä alinta tasoa lukuunottamatta Alimmalla tasolla solmut ovat vasemmassa reunassa A B C D E F Complete Tree

16 Täydellinen (complete) binääripuu
Kaikki tasot ovat täynnä alinta tasoa lukuunottamatta Alimmalla tasolla solmut ovat vasemmassa reunassa A B C E F G Not a Complete Tree

17 Solmujen lukumäärä binääripuussa – huonoin tapaus
Solmujen lukumäärä on N Huonoimmassa tapauksessa (lista) puun syvyys on N A B C

18 Solmujen lukumäärä binääripuussa – paras tapaus
Parhaassa tapauksessa puu on täydellinen (perfect) A B C D E F G

19 Solmujen lukumäärä täydellisessä binääripuussa
Tasolla 1 on yksi solmu Tasolla 2 on kaksi solmua Tasolla 3 on neljä solmua Tasolla n on 2n-1 solmua

20 Solmujen lukumäärä täydellisessä binääripuussa
Tasolla n on 2n-1 solmua n:llä tasolla on yhteensä N= …+2n-2+2n-1=2n-1 solmua Tällöin täydellisen (perfect) binääripuun syvyys n=log2(N+1) Täysi ja täydellinen binääripuu minimoivat puun syvyyden, joka nopeuttaa operaatioita (lisää, etsi, tuhoa).

21 Binäärinen hakupuu Jokaisessa solmussa on yksikäsitteinen avain
vasemmat jälkeläiset < nykyinen solmu < oikeat jälkeläiset 9 6 11 5 7 10

22 Avaimen poisto binäärisestä hakupuusta
Poistetaan avain 60

23 Puussa kulkeminen Läpikäyntijärjestyksiä: - esijärjestys (preorder)
- sisäjärjestys (inorder) - jälkijärjestys (postorder) - tasojärjestys (level order)

24 Esijärjestys (preorder)
juuri – vasen alipuu - oikea alipuu A B D E C F A B C void esijarjestys(puuos alkio){ if(alkio){ tulosta_alkio(alkio); esijarjestys(alkio->vasen); esijarjestys(alkio->oikea); } D E F depth first-haku: “etsitään tietty haara mahdollisimman pitkälle ennen kuin peräännytään”

25 Binääripuu animaatioita

26 Sisäjärjestys (inorder)
vasen alipuu - juuri - oikea alipuu D B E A F C A B C void sisajarjestys(puuos alkio){ if(alkio){ sisajarjestys(alkio->vasen); tulosta_alkio(alkio); sisajarjestys(alkio->oikea); } D E F • hakupuun sisältö aakkostettuna

27 Binäärisen hakupuun läpikäynti sisäjärjestyksessä (inorder)
Järjestys: vasen alipuu - juuri - oikea alipuu 9 6 11 void sisajarjestys(puuos alkio){ if(alkio){ sisajarjestys(alkio->vasen); tulosta_alkio(alkio); sisajarjestys(alkio->oikea); } 5 7 10

28 Jälkijärjestys (postorder)
vasen alipuu - oikea alipuu – juuri D E B F C A A B C void jalkijarjestys(puuos alkio){ if(alkio){ jalkijarjestys(alkio->vasen); jalkijarjestys(alkio->oikea); tulosta_alkio(alkio); } D E F

29 Tasojärjestys (level order)
A B C D E F A B C D E F breadth first haku: “etsitään tietyllä etäisyydellä juuresta olevia solmuja.”

30 Maksimi- ja minimikeko
Täydellinen binääripuu jonka jokaisen solmun avain on suurempi (pienempi) tai yhtäsuuri kuin lasten avain Suurimman (pienimmän) alkion etsiminen on nopeaa

31 Valintapuu


Lataa ppt "Puun määritelmä Puu on yhden tai useamman kytketyn solmun muodostama hierarkinen joukko Lehtisolmuista juurisolmuun on yksikäsitteinen polku Käytetään."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google