Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus / Suomen tieteen tila ja taso yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy, kun tieto ja osaaminen konkretisoituu muutoksessa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus / Suomen tieteen tila ja taso yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy, kun tieto ja osaaminen konkretisoituu muutoksessa."— Esityksen transkriptio:

1 Tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus / Suomen tieteen tila ja taso yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy, kun tieto ja osaaminen konkretisoituu muutoksessa osaksi uutta ajattelua, toimintatapaa tai tuotetta monenkeskeisyys ja käytäntöjen muutosten painottaminen ovat keskeisiä tieteen vaikuttavuuden tarkastelussa tutkimuksen relevanssi eli merkityksellisyys

2 Suomen tieteen tila ja taso: Suomen Akatemia

3

4 Tutkimusten tulokset ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen / Suomen tieteen tila ja taso: Suomen Akatemia tutkimustoiminnan tuloksia: –uusi informaatio, jota kansalaiset voivat käyttää maailmankuvansa rakentamiseen tai joka voi toimia teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden lähteenä –uudet tutkimusvälineet sekä menetelmät ja tekniikat, jotka mahdollisesti otetaan käyttöön teollisuudessa ja muilla tieteenaloilla –tietoperusta teknologian laajempien sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten arvioinnille –ratkaisut monimutkaisiin teknologisiin ongelmiin –uudet spin-off –yritykset –tutkimustaidot (tieteellisen tutkimuksen osaaminen), jotka tutkijoiden siirtyessä leviävät teollisuuteen ja muuhun tiedeyhteisöön –pääsy asiantuntija- ja informaatioverkostoihin tutkimukseen osallistumisen ansiosta tutkimustoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset: –monenlaiset instituutiot ja mekanismit –sosiaaliset verkostot ja yhteistoiminta –tutkijoiden liikkuminen, toiminta konsultaatio- ja neuvontatyössä sekä julkaisutoiminta

5 Tutkimuksen vaikuttavuuden tyypit / Suomen tieteen tila ja taso asiantuntijoiden koulutus taloudelliset vaikutukset teknologiset vaikutukset kulttuuriset vaikutukset poliittiset vaikutukset hyvinvointi

6 Terveysvaikutusten sidos poliittisiin vaikutuksiin / Suomen tieteen tila ja taso: Suomen Akatemia tutkimustuloksista tiedottaminen edunvalvonta kansalaiskeskustelu yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen säädösvalmistelu oikeussääntelyn noudattamisen valvonta

7 Tutkimuksen yhteiskunnallisten vaikutusten esteet ja pullonkaulat / Suomen tieteen tila ja taso: Suomen Akatemia tieto tuloksista puuttuu päätöksentekijöiltä tutkimuksen tavoitteellisen roolin ja päätöksenteon suhteen jäsentymättömyys ongelmat tiedon soveltamisessa asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien vähäinen osallistuminen tutkimus- ja kehittämisprojekteihin sidosryhmien ja kansalaisten riittämätön osallistuminen ennakointi- ja arviointimenettelyihin tutkimusorganisaatioiden lukuisuudesta johtuva institutionaalinen hajaannus yrityksissä puutteina taloudelliset tekijät, pätevän henkilökunnan puute, asiakkaiden vähäinen kiinnostus innovaatioihin ja se, ettei ymmärretä tarvetta innovaatioille

8 Tieteen ja käytännön yhteys / Lea Pulkkinen: Suomen tieteen tila ja taso Pulkkinen on osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja koulutuksen uudistamiseen sekä uusien käytäntöjen kehittämiseen ”Akateemisen tutkimuksen ja käytännön lähentämiseksi olisi kehitettävä sekä soveltavan tutkimuksen instituutioita että tieteen tiedotusta, jotta tieteen tulokset välittyisivät nykyistä paremmin käytäntöihin”

9 Tieteen vaikuttamisen eri muodot / Suomen tieteen tila ja taso taloudellinen toiminta edistää hyvinvointia ja hyvinvointi taloudellista toimintaa korkea osaamis- ja sivistyspääoma edistää taloudellisen arvon luomista, mutta toisaalta taloudellinen vauraus on osaamisyhteiskunnan kehityksen edellytys tutkimuksen välillinen ja välitön hyöty on erotettava toisistaan vaikuttavuutta käsiteltäessä


Lataa ppt "Tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus / Suomen tieteen tila ja taso yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy, kun tieto ja osaaminen konkretisoituu muutoksessa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google