Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Proosatekstin erittelyä tekstitaitokokeessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Proosatekstin erittelyä tekstitaitokokeessa"— Esityksen transkriptio:

1 Proosatekstin erittelyä tekstitaitokokeessa
Lue myös rivien välit!

2 Mitä proosa onkaan? Fiktiivistä, kertovaa, tarinallista kirjallisuutta – ei runoa, ei näytelmää. Lyhytproosa: novellit (juoninovelli, tilannenovelli, moderni novelli, Tsehov, Boccaccio, Kafka) Pitkä proosa: romaanit ja niiden monet lajit: dekkarit, kehitysromaanit, historialliset romaanit, scifi, modernit romaanit jne. Muita lajeja: sadut, elämäkerrat, subjektiivinen essee, pakina, satiiri

3 Tyypillisiä tehtävänantoja
Erittele henkilöiden välisiä suhteita / sukupuolirooleja tm. Millaisen kuvan katkelma antaa henkilöiden arvomaailmasta / tunteista / tavoitteista? Tutki katkelman miljöötä. Mistä sadun X tunnistaa saduksi? Mitä romanttisia ja realistisia piirteitä on katkelmassa X? Mitä kerronnan keinoja on katkelmassa X? Tutki novellin rakennetta. Erittele novellin herättämiä tuntemuksia / tunnelmaa. Erittele ja arvioi katkelman kieltä ja tyyliä. Tutki, miten teksti asettuu kontekstiinsa. Erittele kerrontaa / henkilöhahmoja / symboliikkaa / aikasuhteita / kertojan suhtautumista kuvattaviinsa.

4 Proosan peruskäsitteitä
Tutki ensin: Tutki sitten: Nimi Henkilöt (sivu-, pää- ja tausta-) Aika: takauma, ennakointi, tiivistys, kesto, aikahyppy… Miljöö Kertoja (minäkertoja, kaikkitietävä, häivytetty…) Näkökulma Rakenne, juoni, kehyskertomus Kerronta (kuvaus, dialogi, tapahtumien kuvaus) Motiivi, symboli, allegoria Aukko Intertekstuaalisuus Myytit Käännekohta Ristiriita, konflikti Teema Tyylikausi, konteksti Proosan peruskäsitteitä

5 Erilaisia kertojia Minäkertoja Kaikkitietävä kertoja
Näkyvä kertoja – näkymätön tai häivytetty kertoja Hänkertoja (objektiivinen) Hänkertoja (subjektiivinen) Useita kertojia Kertojan luotettavuus: epäluotettava kertoja

6 Kerronnan analyysista
Kerronnan analyysissa kiinnitä huomiota: Mitä kerrotaan ja miten? Kenen näkökulmasta tai kenen äänellä kerrotaan? Vaihtuuko näkökulma tai kertoja jossakin vaiheessa? Onko kyseessä yksikön ensimmäisen persoonan minäkerronta vai hänkertoja? Osallistuuko kertoja tapahtumiin vai onko hän niistä etäällä? Onko tekstissä vihjeitä siitä, millainen kertoja on, mitä hän tietää tai ei tiedä?

7 Henkilöiden erittelystä
Henkilöhahmojen erittelyssä kiinnitä huomiota: Mitä tietoa henkilöistä annetaan, mitä ei? Mitä piirteitä korostetaan? Mihin keskitytään? Miten persoonallisuus paljastuu? (sanat, teot) Ovatko henkilöt tyyppejä vai moniulotteisia yksilöitä? Muuttuvatko tai kehittyvätkö henkilöt tarinan kuluessa? Millaisia eroja on eri henkilöhahmojen kuvauksessa? Kuvataanko henkilöitä vaikkapa ironisesti, lämpimästi, etäisesti tai muulla korostetulla tavalla?

8 Proosa aukeaa kysymyksin 1
Mitä ja mistä kerrotaan ja miten kerrotaan? Mitkä ovat kerronnan lajit? Mitä jää kertomatta (aukot)? Millainen kertoja on? Mitä eri kerrontatapoja käytetään ja kenen näkökulmasta kulloinkin kerrotaan? Onko tekstin aikarakenteessa jotain kiinnostavaa? Mitä? Miten henkilöhahmot (päähenkilöt/sivuhenkilöt/taustahenkilöt) on rakennettu? Onko kyse tyypeistä vai yksilöistä, jotka ovat moniulotteisia ja joiden toimia on vaikea ennakoida? Kehittyvätkö henkilöhahmot juonen edetessä ja sisältyykö heihin ristiriitoja?

9 Proosa aukeaa kysymyksin 2
Mitä symboleita tai toistuvia motiiveja on? Mikä niiden merkitys on? Onko tekstin kielen tyylissä/tyyleissä jotakin merkillepantavaa? Mitä tyylikautta teksti edustaa (romantiikka, realismi, naturalismi, modernismi…)? Miten teksti sijoittuu kirjallisuushistorialliseen kontekstiin? Miten tekstin kirjoitusajankohdan kulttuuriset, taiteelliset, sosiaaliset ja/tai poliittiset ilmiöt näkyvät tekstissä? Aseta teksti kontekstiinsa. Mikä on tekstin teema?  

10 Mistä kertaisin? KK s. 249 – 253 sekä 253 – 265
KV 3, 5 ja 8 (s )


Lataa ppt "Proosatekstin erittelyä tekstitaitokokeessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google