Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ilmakehä suojaa elämää

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ilmakehä suojaa elämää"— Esityksen transkriptio:

1 Ilmakehä suojaa elämää

2 Ilmakehä eli atmosfääri
sisältää tuhansia, pääosin kaasumaisia kemiallisia yhdisteitä ja alkuaineita suurin osa typpeä (78%) ja happea (21%) Ihmiset vaikuttavat kaasukoostumukseen eliöiden on sopeuduttava muuttuviin olosuhteisiin voidaan jakaa esim. kaasukoostumuksen tai lämpötilojen mukaan Kaasujen tiheys on suurin ilmakehän alaosassa (homosfäärissä), ylöspäin mentäessä ilmanpaine pienenee ja kaasumolekyylit ovat harvemmassa.

3 Ilmakehän jakaminen lämpötilan mukaan
Eksosfääri, uloin osa, koostuu suurimmaksi osaksi vedystä & heliumista Termosfäärin yläosan lämpötila jopa 2000℃, johtuu Auringon lyhytaaltoisen säteilyn energiasta Ionosfäärissä Auringosta tuleva säteily hajottaa atomeja ioneiksi, aurinkotuulen mukana tulevat protonit ja elektronit aiheuttavat revontulia, kun ne törmäävät ilmakehän atomeihin ja molekyyleihin Mesosfäärissä aine on harvaa ja ilmanpaine alhainen, lämpötila pakkasen puolella Stratosfäärin alaosa n. -50℃, stratopaussissa lähes sama kuin maanpinnassa, sisältää otsonikerroksen, johon imeytyy pääosa Auringon ultraviolettisäteilystä. Troposfääri varastoi elämälle tärkeät kaasut, ilmanpaine laskee voimakkaasti ylöspäin Eksosfääri n. 500 km Termosfääri n. 350km Ionosfääri n. 90km mesopaussi Mesosfääri n.50km stratopaussi Stratosfääri n. 18km tropospaussi Troposfääri Ilmakehän jakaminen lämpötilan mukaan (kerrosten välisiä rajakohtia kutsutaan pausseiksi)

4 Ilmakehä vaikuttaa Auringosta saapuvaan säteilyyn
Troposfäärin kaasut päästävät lävitseen lyhytaaltoisen säteilyn, mutta estävät maasta heijastuvaa pitkäaaltoista lämpösäteilyä karkaamasta avaruuteen toimivat kasvihuonekaasuina & pitävät lämpötilan elämälle sopivana lyhytaaltoiset ja haitalliset gamma -ja röntgensäteily absortoituvat termosfäärissä happi -ja typpimolekyyleihin syntyy mm. otsonia (Oз), jota on runsaimmin stratosfäärissä Ihmisen toiminnan seurauksena ilmakehään on päässyt otsonia hajoittavia CFC -yhdisteitä, mitkä ohensivat otsonikerrosta lisäten ultraviolettisäteilyä maan pinnalla

5 Kappaleen käsitteitä Atmosfääri, eli ilmakehä, kaasuista koostuva kerros maapallon ympärillä Homosfääri, ilmakehän alaosa n. 100km korkeudelle asti maanpinnalta. Kaasukoostumus tasalaatuista ja sekoittunutta Heterosfääri, ilmakehän yläosa 100km korkeudelta, kaasut kerrostuneita oman molekyylipainonsa mukaan Lyhytaaltoinen säteily, sähkömangeettinen säteily, kuuma kappale, kuten aurinko lähettää lyhytaaltoista lämpösäteilyä Pitkäaaltoinen säteily, viileä kappale kuten maa lähettää pitkäaaltoista lämpösäteilyä Kasvihuonekaasut, troposfäärissä olevat ilmakehän kaasut, päästävät lävitseen lyhytaaltoisen säteilyn, mutta ei kaikkea pitkäaaltoista säteilyä, kasvihuonekaasuja ovat vesihöyry, hiilidioksidi, metaani, otsoni, hiilivedyt ja typen oksidit Absorboituminen, imeytyminen, säteilyn pidättyminen aineeseen Paussi, ilmakehän kerrosten rajakohta Ultraviolettisäteliy, sähkömangeettinen säteily, kolmea eri tyyppiä (UVA ruskettaa, UVB muuttaa DNA:ta & UVC:llä voi esim. tappaa bakteereja) Otsonikerros, runsaan otsonin esiintymä stratosfäärissä, imee suurimman osan uv-säteilystä


Lataa ppt "Ilmakehä suojaa elämää"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google