Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus 22.5.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus 22.5.2015."— Esityksen transkriptio:

1 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

2 Mikä VALMA? Koulutuksessa yhdistyneet
Ammattistartti, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä kotitalousopetus koulutuksen nimenä Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus – VALMA Koulutuksessa on uutena Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso VALMA koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto Koulutuksen aikana opiskeluvalmiudet vahvistuvat, ammatinvalinta selkiytyy sekä valmiudet jatko-opintoihin vahvistuvat

3 Opiskelijaksi ottamisen perusteet (27§)
VALMA Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän Ei ole suorittanut aiemmin yo-tutkintoa, ammatillista tutkintoa, korkeakoulututkintoa (Suomessa tai ulkomailla) tai valmentavaa koulutusta Erityisestä syystä voidaan ottaa tutkinnon jo suorittanut, jos valmentavan koulutuksen suorittaminen on jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi perusteltua Opiskelijarekrytoinnissa tulee jo huomioida, että VALMA –koulutuksen jälkeen opiskelija hakeutuu suorittamaan ammatillista perustutkintoa

4 Kenelle? VALMA koulutus on tarkoitettu
ensisijaisesti peruskoulun päättäneille nuorille eri syistä koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, jotka eivät ole löytäneet sopivaa koulutuspaikkaa erityistä tukea tarvitseville hakijoille aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseen maahanmuuttajataustaisille hakijoille, joilla on tavoitteena hakeutua ammatilliseen koulutukseen alan vaihtajille

5 Mitkä vaatimukset? Hakijalla on halu ammatilliseen peruskoulutukseen
Hakijalla ei ole ammatillista peruskoulutusta Hakijan edellisistä opinnoista on kauan ja/tai opiskeluvalmiuksissa on haasteita Hakijan suomen kielen taitotaso on vähintään A2.2 Hakijalla on sellaiset opiskeluvalmiudet, että hän todennäköisesti VALMA-koulutuksen avulla pystyy hakeutumaan ammatillisiin opintoihin ja suoriutumaan niistä

6 Koulutusten laajuus ja kesto
VALMA 60 osp (suoritusaikaa enintään 1 vuosi) lisäpisteiden saaminen yhteishaussa edellyttää 30 osp suoritusaikaa voidaan pidentää erityisen syyn vuoksi tavoitteena joustavat siirtymät Perustutkinto <--> VALMA

7 VALMA koulutuksen lähtökohtia
Lähtökohtana opiskelijan tarpeet HOPS opiskelijan vahvuudet yksilölliset tavoitteet valinnaisuus joustavat siirtymät osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman ja koulutuksen perusteet Joustavien opintopolkujen mahdollistaminen (siirtymät) yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen (valinnaisuus) toiminnallinen ja työvaltainen opetus tiivis yhteys työelämään yhteistyö (perusopetus, työpajat jne.)

8 Arviointi: S-merkinnällä
VALMA 60 osp Pakollinen osa 10 osp Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen Kartoitus , orientaatio, itsetuntemus, koulu-tuksen ja ammattien tuntemus, oppimisen yleisvalmiudet Työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perehtyminen HOPS ja jatkosuunnitelmat Valinnaiset osat 50 osp Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen osp Viestintä ja vuorovaikutus-osaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa tarvittava osaaminen Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen osp Syventävä työelämän tuntemus, pelisäännöt, oppisopimus, ammatilliset vahvuudet, soveltuvuus, työturvallisuus ym. Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen osp Arjen toiminnot, kuluttaja- ja talousosaaminen, hyvinvointi, vapaa-aika jne. Ammatilliset perustutkinnon osat tai osa-alueet 0-10 osp Vapaasti valittavat koulutuksen osat 0-5 osp Arviointi: S-merkinnällä PK -arvosanat AK -arvosanat

9 Koulutuksen osien osat
Painotusten mukaisesti koulutuksen osista muodostetaan henkilökohtaiset opintosuunnitelmat Pakollinen koulutuksen osa 10 osp Ammatilliseen koulutuksen orientoituminen ja työelämän perusvalmiudet Valma-koulutukseen orientoituminen Opiskelijan itsetuntemus Koulutuksen ja ammattien tuntemus Opiskelun yleisvalmiudet Työelämään, ammatteihin ja oppisopimuskoulutukseen perehtyminen Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja jatkosuunnitelmat

10 Koulutuksen osien osat
Valinnaiset koulutuksen osat 50 osp Oppimisen vahvistaminen osp Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen Viestintätaidot Mediaosaaminen Opiskelutaidot Suomi toisena kielenä Suomi äidinkielenä Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tietotekniset taidot Yhteiskunnassa tarvittava osaaminen

11 Koulutuksen osien osat
Valinnaiset koulutuksen osat Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen osp Koulutus- ja työelämätaidot Ammatti- ja uraohjaus Työssäoppimiseen valmentautuminen Oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen Arjen taidot ja hyvinvoinnin vahvistaminen osp Arjen taidot Kulttuuriosaaminen Liikunta ja hyvinvointi Ammatillisen perustutkinnon osat tai osa-alueet 0-10 osp Vapaasti valittavat koulutuksen osat 0-5 osp

12 Opintojen tueksi henkilökohtainen opintopolku
Opintojen painotukset: opiskelutaitojen vahvistaminen kielitaidon vahvistaminen työvaltainen opiskelu arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen oppisopimuksen ennakkojakso ja oppisopimus ammatillinen perustutkinto aikuisten näyttötutkinto

13   Missä? Koulutusta järjestetään Tampereen seudun ammattiopistossa tarpeen mukaan mm. Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven ja Nokian toimipisteissä Hakijat pyritään sijoittamaan toiveensa mukaisesti Tredun Tampereen tai ympäristökuntien toimipisteisiin

14 Koulutukseen haku tapahtuu -Opintopolku.fi
Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku Perusopetuksen lisäopetus, maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmentava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) Opiskelijavalinta (Opintopolku) kevät/kesä 2015 joustavasti läpi vuoden Haastattelut ja tarvittavat kielikokeet Valintatietojen kirjaaminen Opintopolkuun Valintatietojen postittaminen Paikan vastaanottamisen dead line Koulutuksen aloitus

15 Lisäkysymykset Opintopolku.fi
Hakijalta pyydetään hakuvaiheessa tietoja: Mihin Tredun toimipisteeseen haet ensisijaisesti? Tampere: Koivistontie, Hepolamminkatu, Sairaalankatu Nokia: Kankaantaankatu Kangasala Ylöjärvi: Pallotie

16 Lisäkysymykset Opintopolku.fi
Hakutoiveet: (valitse kaksi tärkeintä) Haluan vahvistaa suomen kielen taitoani Haluan tutustua ja kokeilla ammatillisen koulutuksen eri aloja Haluan vahvistaa omia opiskelutaitojani ja/tai elämäntaitojani Haluan tutustua työelämään ja työssäoppimiseen Haluan tutustua oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksoon Haluan suorittaa ammatillisen ammatillisen perustutkinnon osia Haluan korottaa peruskoulun arvosanoja


Lataa ppt "VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus 22.5.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google