Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aineen rakenne.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aineen rakenne."— Esityksen transkriptio:

1 Aineen rakenne

2 Aine koostuu alkeishiukkasista (kvarkit ja leptonit) ja niitä yhdistävistä vuoro-vaikutuksista.
Vahva vuorovaikutus liittää kolme kvarkkia protoneiksi (uud) ja neutroneiksi (udd) sekä nämä ytimiksi. Sähkömagneettinen vuorovaikutus liittää ytimen ja elektronit atomiksi sekä atomit molekyyleiksi.

3 Termodynamiikka eli lämpöoppi
Termodynamiikassa tarkastellaan systeemejä, joiden tilaa kuvataan tilanmuuttujilla. Tilanmuuttujia ovat lämpötila T, paine p, tilavuus V ja ainemäärä n. Eristetty systeemi ei ole vuoro-vaikutuksessa ympäristön kanssa. Suljettu systeemi voi vaihtaa ympäristön kanssa energiaa, mutta ei ainetta. Avoin systeemi voi vaihtaa ainetta ja energiaa ympäristön kanssa.

4 Makroskooppisella tasolla systeemiä tutkitaan aistein ilman apuvälineitä.
Silloin systeemin tilaa kuvataan sanoin lämpötila, lämpeneminen, paine… Mikroskooppisella tasolla atomien ja molekyylien liikkeet selittävät makros-kooppisia ilmiöitä. Kaikki systeemit pyrkivät termo-dynaamiseen tasapainoon  terminen, mekaaninen ja kemiallinen tasapaino.

5 Lämpötila Aineen rakenneosat ovat jatkuvasti järjestymättömässä liikkeessä. Tämä ns. lämpöliike on kiinteissä aineissa rakenneosasten värähdysliikettä ja… kaasuissa sekä nesteissä etenemisliikettä. Terminen energia on lämpöliikkeen liike-energiaa. Aineen lämpötila kuvaa rakennehiukkasten keskimääräistä liike-energiaa aineessa. Lämpötila kasvaa lämpöliikkeen nopeutuessa.

6 Absoluuttinen lämpötila-asteikko
…eli Kelvinasteikko SI-järjestelmän mukainen lämpötilan tunnus on T ja yksikkö 1 kelvin. Peruspisteet ovat absoluuttinen nollapiste T=0K (alin mahdollinen lämpötila) ja… Veden kolmoispiste T=273,16K. Kolmoispisteen lämpötilassa veden kaikki kolme olomuotoa ovat tasapainossa, eli… …aine voi olla samaan aikaan kaikissa kolmessa olomuodossa.

7 Celsiusasteikko Celsiusasteikon peruspisteet ovat veden sulamispiste t=0oC ja kiehumispiste t=100oC normaalipaineessa p= Pa. T/K = t/oC + 273,15 ΔT/K = Δ t/oC


Lataa ppt "Aineen rakenne."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google