Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2019

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntatalouden kehitys vuoteen 2019"— Esityksen transkriptio:

1 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2019
Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

2 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet Tilastokeskus, vuosien ennusteet VM (Kuntatalousohjelma )0.2011 Prosenttia: Prosenttia: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BKT, määrän muutos -1,3 -0,1 0,5 1,4 1,5 1,3 1,2 Palkkasumman muutos 0,5 0,6 1,5 1,6 1,9 2,3 2,5 Ansiotasoindeksin muutos 2,2 1,4 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 Työttömyysaste 8,2 8,7 8,8 8,6 8,3 7,9 7,6 Kuluttajahintojen muutos 1,5 1,0 0,3 1,4 1,7 1,8 1,8 Kuntien kustannustason muutos 1,8 0,8 0,9 1,3 1,4 1,8 2,0 Valtionosuusindeksin muutos 3,0 1,5 0,6 0,8 1,4 1,8 2,0 Kuntien ansiotasoindeksin muutos 1,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 Ennusteet syyskuussa 2014 (PPB): BKT, määrän muutos -1,2 0,0 1,2 1,4 1,4 1,4 Palkkasumman muutos 0,5 0,9 1,7 2,2 2,4 2,5 Ansiotasoindeksin muutos 2,2 1,4 1,2 1,5 1,8 2,0 Työttömyysaste 8,2 8,6 8,5 8,2 7,8 7,5 Kuluttajahintaindeksin muutos 1,5 1,1 1,5 1,8 1,8 1,8 Kuntien kustannustason muutos 1,8 0,9 1,1 1,5 1,7 1,9 /hp

3 Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. €
2013 2014* 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** 1) 2) Toimintamenot yht. 38,35 38,48 38,52 39,39 39,62 40,81 42,09 - Palkat 16,39 16,32 16,13 16,26 16,50 16,80 17,13 - Muut henkilöstömenot 4,96 4,90 4,84 4,91 4,94 5,03 5,13 - Ostot 13,85 14,12 14,21 14,87 15,57 16,34 17,15 - Avustukset 2,36 2,47 2,68 2,68 1,95 1,98 2,02 - Muut toimintamenot 0,78 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 Korkomenot 0,30 0,32 0,33 0,34 0,38 0,43 0,48 Investoinnit 4,70 7,73 4,61 4,65 4,65 4,70 4,70 Yhteensä 43,35 46,54 43,47 44,38 44,65 45,94 47,27 Muutos-%: Toimintamenot yht. 2,4 0,4 0,1 2,3 0,6 3,0 3,1 -Palkat 0,6 -0,4 -1,2 0,8 1,5 1,8 2,0 -Ostot 3,5 1,9 0,7 4,6 4,7 4,9 5,0 Menot yhteensä 2,4 6,0 -4,5 2,4 2,3 2,8 2,8 1) Vuodesta 2014 lähtien toimintamenojen (ja toimintatulojen) tasoon vaikuttaa kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Vuoden 2014 investointien korkea taso johtuu liikelaitosten yhtiöittämisiin liittyvistä osakkeiden ja osuuksien hankinnasta. 2) Vuonna toimintamenoja (sekä toimintatuloja ja valtionosuuksia) supistaa perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle. Vaikutus toimintamenoihin on noin -700 miljoonaa euroa. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM /hp

4 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen
kasvuprosentit % 1) 2) 2) 3) 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa 2) Vuosina toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. Ilman näitä yhtiöittämisiä kasvu olisi 2014 noin 1,0 % ja 2015 noin 2,0 %. 3) Vuonna 2017 toimintamenojen kasvua hidastaa perustoimeentulotuen maksatuksen ja laskutuksen siirto Kelalle. Ilman tätä siirtoa toimintamenojen kasvu olisi noin 2,4 %. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM. /hp

5 Lähde: Vuodet 2013-2014 Tilastokeskus. Vuosien 2015-2019 arviot VM.
Kuntien verotulot vuosina , mrd. € (painelaskelma, kuntien veroprosentit pidetty samoina) 2013 2014* 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** Verolaji Kunnallisvero 17,97 18,19 18,53 19,05 19,49 20,20 21,05 Yhteisövero 1,31 1,46 1,41 1,27 1,33 1,39 1,45 Kiinteistövero 1,36 1,51 1,64 1,66 1,70 1,74 1,77 Verotulot yhteensä 20,63 21,17 21,58 21,98 22,52 23,33 24,28 Muutos, %: Kunnallisvero 6,7 1,3 1,8 2,8 2,3 3,6 4,2 Yhteisövero 8,2 11,5 -3,6 -10,1 5,0 4,7 4,3 Kiinteistövero 7,2 11,0 8,5 1,2 2,4 2,4 1,7 Verotulot yhteensä 6,8 2,6 1,9 1,8 2,5 3,6 4,1 Tuloveroprosentti, keskim. 19,38 19,74 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 Yhteisöveroprosentti 24,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Osuus yhteisöverosta, % 29,49 35,56 36,871) 30,92 30,34 30,34 30,34 1) Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoa kunnille on kompensoitu nostamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta vuodesta 2015 lähtien 1,81 %-yksikköä Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM. /hp

6 Vuosien 2012-2017 leikkaukset kuntien peruspalvelujen
Vuosien leikkaukset kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. € Tehdyt leikkaukset pienentävät valtionosuutta vuoden 2015 tasolla 1,4 mrd. euroa eli noin 14 %. Leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta yli 6,8 mrd. euroa peruspalvelujen valtionosuutta vuosina Vuosina = -40 Sosiaali- ja terveystoimen maksujen korotusten hyödyn (40 milj. €) leikkaaminen kunnilta valtionosuutta vähentämällä. (Kiinteistöverojen rajojen noston hyöty (48 milj. €) päätettiin leikata kaikilta kunnilta asukasta kohti saman suuruisena. Tämä sisältyy lukuun -236 milj. €.) * Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta leikataan noin 400 milj. euroa vuosina Summa sisältää mm. vuosina 2013 ja 2014 jäädytetyt indeksikorotukset. sl/hp

7 Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. € (painelaskelman mukaan)
2013 2014* 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** 1) 1) Toimintakate -26,45 -26,78 -28,13 -28,82 -29,21 -30,13 -31,11 Verotulot 20,63 21,17 21,58 21,98 22,52 23,33 24,28 Käyttötalouden valt.os. 8,29 8,18 8,19 8,63 8,43 8,54 8,51 Muut rahoituserät, netto 0,21 0,18 0,26 0,25 0,21 0,17 0,13 Vuosikate 2,69 2,75 1,90 2,03 1,95 1,90 1,80 Poistot -2,63 -2,58 -2,54 -2,64 -2,74 -2,84 -2,94 Satunnaiset erät, netto 0,37 1,70 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Tilikauden tulos 0,43 1,87 -0,38 -0,34 -0,52 -0,68 -0,88 Tulorah. korjauserät -0,62 -1,78 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 Tulorahoitus 2,44 2,67 1,71 1,85 1,77 1,72 1,61 Investoinnit, netto -3,53 -3,52 -3,58 -3,62 -3,62 -3,67 -3,67 Rahoitusjäämä 2) -1,09 -0,85 -1,87 -1,77 -1,85 -1,95 -2,06 Lainakanta 15,55 16,64 18,50 20,37 22,32 24,37 26,53 Rahavarat 5,16 5,35 5,25 5,25 5,24 5,24 5,24 1) Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa vuonna 2014 tilikauden tulosta arviolta noin 1,4 mrd. euroa. Vuonna 2015 liikelaitosten yhtiöittäminen heikentää toimintakatetta arviolta 0,45 mrd. euroa. 2) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM. /hp

8 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja käyttötulot Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997=100 1) Käyttötulot = toimintatulot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet (kuntien tilinpäätösten mukaan). Vuosina toimintamenojen ja -tulojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. Vuonna 2017 toimintamenojen ja –tulojen sekä valtionosuuksien kasvua hidastaa perustoimeentulotuen maksatuksen ja laskutuksen siirto Kelalle. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM. /hp

9 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit1) , mrd. € (käyvin hinnoin) (arviot painelaskelman mukaan) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM. 1) Investoinnit, netto = Käyttöomaisuusinvestoinnit – rahoitusosuudet – käyttöomaisuuden myyntitulot. /hp

10 Vuosien 2012-2017 valtionosuusleikkausten vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen
Mrd. € Ilman vuosien peruspalvelujen valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi myös vuosina tasapainossa (vuosikate suhteessa poistoihin keskimäärin 128 %) ja vuosikate riittäisi lähes kattamaan nettoinvestoinnit. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM /hp

11 Toimintamenojen kasvuprosentin vaikutus vuosikatteeseen: Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ja poistot, mrd. € 2016 20171) 2018 2019 Toimintamenojen nimellinen kasvu kehitysarvion mukaan,%: 2,3 0,6 3,0 3,1 Arvioitu kuntatalouden kustannustason muutos, %: 1,3 1,4 1,8 2,0 1) Vuonna 2017 toimintamenojen (sekä toimintatulojen ja valtionosuuksien) kasvua hidastaa perustoimeen- tulotuen maksatuksen ja laskutuksen siirto Kelalle. Ilman tätä siirtoa toimintamenojen kasvu olisi noin 2,4 %. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM. /hp

12 Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos
vuosina , mrd. € (arviot painelaskelman mukaan) Vuonna 2010 tilikauden tulos sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 0,95 mrd. euroa. Vuonna 2014 kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa tilikauden tulosta noin 1,4 mrd. euroa. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM. /hp

13 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2019, mrd
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. € (käyvin hinnoin) (arviot painelaskelman mukaan) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM. /hp

14 Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta
sekä lainakannan muutos vuosina , mrd. € (arviot painelaskelman mukaan) 1) Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + Investoinnit, netto Tulorahoitus, netto = Vuosikate + Satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM /hp

15 (arviot painelaskelman mukaan)
Kuntasektorin kumulatiivinen toiminnan ja investointien rahavirta sekä lainakannan muutos vuodesta 1997, mrd. € (arviot painelaskelman mukaan) 1) Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + Investoinnit, netto Tulorahoitus, netto = Vuosikate + Satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM /hp

16 Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina 2014-2019, mrd. €
2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatulot 11,71 10,40 10,57 10,40 10,67 10,98 Toimintamenot -38,48 -38,52 -39,39 -39,62 -40,81 -42,09 Toimintakate -26,78 -28,13 -28,82 -29,21 -30,13 -31,11 Verotulot 21,17 21,58 21,98 22,52 23,33 24,28 Valtionosuudet 8,18 8,19 8,63 8,43 8,54 8,51 Rahoituserät, netto 0,18 0,26 0,25 0,21 0,17 0,13 Vuosikate 2,75 1,90 2,03 1,95 1,90 1,80 Poistot -2,58 -2,54 -2,64 -2,74 -2,84 -2,94 Satunnaiset erät, netto 1,70 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Tilikauden tulos 1,87 -0,38 -0,34 -0,52 -0,68 -0,88 muutos-%: Toimintatulot -1,6 -11,2 1,6 -1,5 2,6 2,9 Toimintamenot 0,4 0,1 2,3 0,6 3,0 3,1 Verotulot 2,6 1,9 1,8 2,5 3,6 4,1 Valtionosuudet -1,3 0,1 5,3 -2,3 1,2 -0,3 Vuosina 2014 ja 2015 tuloslaskelman eriin vaikuttaa kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Vuonna 2014 liikelaitosten yhtiöittämisen on arvioitu parantavan tilikauden tulosta noin 1,4 mrd. €. Vuonna 2017 toimintatuloja ja –menoja sekä valtionosuuksia pienentää perustoimeentulotuen laskutuksen ja maksatuksen siirto Kelalle. Lähteet: Vuosi Tilastokeskus, tilinpäätösarviot Vuosien arviot VM /hp


Lataa ppt "Kuntatalouden kehitys vuoteen 2019"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google