Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ylöjärven kaupungin OPS2016-prosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ylöjärven kaupungin OPS2016-prosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen"— Esityksen transkriptio:

1 Ylöjärven kaupungin OPS2016-prosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen

2 Ylöjärven kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmatyö OPS2016
Luku 1 Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta Opetuspäällikkö Leena Pöntynen Ylöjärven kaupungin OPS2016-prosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen

3 Seudullinen ja kunnallinen organisaatio ja vetovastuu
Valtakunnallinen OPH Seudullinen projektiryhmä PJ Matti Hursti Seudulliset kokonaisuus-ryhmät Projektiryhmä Vuorovaikutus Lintujärvi Luonnontieteet Hovilainen Taiteet Sepänniitty-Valkama Terveys Oksala Kansalaistaidot Markkio-Hakala Ylöjärven OPS-ammattilaiset Leena Pöntynen Koulujen vesoparit Opetuspäällikkö ja OPS-agentit Kuru-Viljakkala Takamaa-Vuorentausta Mutala-Vahanta Veittijärvi-Siivikkala Soppeenharju-Moisio YYK-Metsäkylä Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen

4 Ylöjärven kunnallinen työ
Agenttiryhmän suunnittelemia lähinnä ajatusten herättelyyn ja yhteiseen keskusteluun kannustavia hetkiä. Opetuspäällikkö aikatauluttaa, ohjaa ja mahdollistaa toimintaa , koulun johtoryhmät ja rehtorit päättävät, mitkä asiat ja toimintatavat valitaan.. Esim. Tupa-tavoitteet,  koulukohtaiset OPS-osiot Opetuspäällikön antama tehtävänanto ja aikataulu, vapaa hakeutuminen, sijaisten käytön mahdollisuus. Ei erillistä palkkiota, kokoustarjoilut Työskentelee sekä opetuspäällikön vetämänä ryhmänä että pareina ja yksilöinä. TVA-korvaus ja mahdollisuus sijaisten käyttöön. Osa osallistuu myös seudullisiin työstöryhmiin. Agenttiryhmä Agenttivetoiset ryhmät Vesot ja yhteiset yt-ajat Koulujen oma työstö Ylöjärven OPS2016 Ylöjärven kaupungin OPS2016-prosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen

5 Verkostot: Yrittäjät, seurat, muut
Prosessi-luonnos 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Syksy 2016 Kevät 2017 Valtakunnallinen Seudullinen Kunnan ammattilaiset (Ylöjärvi) Kuntataso Veso-ryhmät Oppilaat Huoltajat Verkostot: Yrittäjät, seurat, muut Perusteet ilmestyvät Esiops kommen-tointi Aineryhmät muodos-tuvat Perusteet virallinen kommentointi Seudullinen työstö Kick off elokuu Veso-osallisuus/ asenne-agentit / seudullinen työ Kunta-ops ltk Tunti-jaot ltk 2 vesoa: Oppiainesisältö-jen ja eheyttämisen sisäistäminen ja aihekokonai-suuksien ja yhteisopetta-juuden suunnittelu ja haltuunotto 1 veso: oppimateriaalien kehittäminen ja jatkotyöstö Rehtori kick off 0,5 veso tulevaisuu-dessa tarvittava osaaminen 1,5 veso Perustetekstin hengen sisäistäminen ja palastelu Ped.kahvilat yleisinfo Audi-tointi Aine-luonnos-kommen-tointi Välitehtävä Välitehtävä liittyy tulevan lukuvuoden suunniteluun Tulevaisuuden koulu-kilpailu Office365-oppilaskunta-kommentointi Luodaan mahdollisuuksia osallistumiselle! Esiops kommentoin-tiin Huoltajakysely, arvokes-kustelu Perusteet virallinen kommen-tointi Kysely: mitä osaamista Ylöjärvellä tarvitaan tulevaisuudessa? Kaiken toiminnan perustana on päätöksentekijöiden osallistaminen prosessiin (Resurssien jako! Yhteinen tahtotila!) Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen

6 Veso-aikataulutus = veso-polku
Tammikuu 2014 Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen ja oppimisympäristöt Välitehtävä: Tulospalkkiotavoite: Vierailut vesoparikouluissa ja oppimisympäristön havainnointitehtävä (Tupa) Välitehtävä: Oppilaskuntien Tulevaisuuden koulu-kilpailu : 1,5 vesoa Perustetekstin sisäistäminen ja palastelu Muutoksen käsittäminen, perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustan sisäistäminen Oppiainejatkumon ymmärtäminen Oppilaan kohtaaman opetuksen käsittäminen Koko kaupungin veso ja vesoparin kanssa työskentely Tupa-tavoite oman koulun arvoperustasta ja toimintakulttuurista : 2 vesoa Sisältöjen ja eheyttämisen sisäistäminen, aihekokonaisuuksien haltuunotto, arviointi jne. Välitehtävä liittyy uuden lukuvuoden suunnitteluun : 1 veso Oppimateriaalien kehittäminen? Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen

7 Oppiaineryhmien sisältöjen työstämisestä kokonaisuuden ymmärtämiseen
Tiedot 9.lk 8.lk Molemminpuolinen arvostus 7.lk 6.lk Taidot 5.lk 4.lk Oppilaan kokema? 3.lk Tahto-tila! Koke-mukset 2.lk 1.lk Esiopetus Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen

8 Kohti Ylöjärven OPS-portaita…
Visio OSAAVA 2018 Seudullinen ops-prosessi 2017 Koulujen toiminta-kulttuurien kehittäminen jatkuvasti 2016 Sisällöt, oppilaan koulupolku ja jatkumo 2015 Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen, oppimisympäristöt 2014 Kick off 2013 Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen

9 Koulutuslautakuntaan
Luvun 1 asiat paitsi kieliohjelma ja valinnaisuus joulukuu 2014 Kieliohjelma ja muut painotukset kesäkuu 2015 Valinnaisuus syksy 2015 Ylöjärven kaupungin OPS2016-prosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen


Lataa ppt "Ylöjärven kaupungin OPS2016-prosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google