Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Fotosynteesi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Fotosynteesi."— Esityksen transkriptio:

1 Fotosynteesi

2 Yleistä Yhteyttäminen eli fotosynteesi on prosessi, jossa kasvit ja jotkin muut eliöt, kuten esim. jotkut bakteerit, sitovat auringonvaloa kemialliseksi energiaksi. Yhteyttäminen tapahtuu viherhiukkasissa ja sen avulla eliöt tuottavat itselleen hyödyntämiskelpoista energiaa. Yhteyttämisessä hyödynnetään ilmakehän hiilidioksidia ja vettä. Yhteyttämistuotteita ovat glukoosi ja ilmakehään vapautuva happi, joka on yksi elämän edellytyksistä. Yhteyttämisreaktion kaava: 6H2O + 6CO2 →  C6H12O6 + 6O 6 vesimolekyyliä ja 6 hiilidioksidimolekyyliä muodosta vat yhteyttämistuotteina 1 glukoosimolekyylin ja 6 hap pimolekyyliä.

3 Fotosynteesin edellytykset
Hiilidioksidi Hiilidioksidi toimii yhteyttämisen raaka-aineena, jonka kasvit ottavat ilmasta (vedenalaiset kasvit vedestä). Ne saavat hiilidioksidista kaiken orgaanisiin aineisiin tarvittavan hiilen eli suurimman osan kuiva-aineksestaan. Valo Valo on fotosynteesin osatekijä, joka useimmin rajoittaa tuottoa niukkuudellaan. Valoa täy- tyy olla juuri sopiva määrä, mutta oikeastaan sen määrä ei ole oleellisin seikka yhteyttämi- sen kannalta, vaan sen säteilykoostumus. Vain lehtivihreään imeytyvä säteily on tehokasta. Vesi Vaikka kasvi käyttää fotosynteesiin alle prosentin vedenkäytöstään, se tarvitsee riittävästi vettä, jotta kasvin ilmaraot pysyvät avoinna. Jos ilmarakoaukot pienenevät tai sulkeutuvat kokonaan, fotosynteesin tuotto hidastuu ja lopulta pysähtyy kokonaan.

4 Lämpötila Lehtivihreä
Yhteyttämisen ihannelämpötila on tavanomaisesti alle 20°C. Useimmiten yhteyttäminen alkaa noin °C:ssa ja lämpötilan kasvu vaikuttaa fotosynteesin tehokkuuteen sekä yhteyttämistuotteiden kulutuk seen hengityksessä. Lehtivihreä Lehtivihreä toimii valosäteilyn vastaanottajana. Kas vi ei pysty vastaanottamaan valoa, jos lehtivihreää ei muodostu. Lehtivihreää on kasvisoluissa hyvin runsaasti viherhiukkasissa. Kokonaisuudessaan ihanteelliset ympäristöolosuh teet fotosynteesille ovat riittävä valo, vedensaanti, hyvä lämpötila (tavanomaisesti alle 20°C) ja riittä vä lehtivihreän muodostuminen. Lehtivihreän rakenne.

5 Valoreaktiot ja pimeäreaktiot
Fotosynteesi tapahtuu kahdessa eri jaksossa. Ensimmäisen vaiheen muodostavat viherhiukkasen yhteyttämiskalvostolla tapah- tuvat valoreaktiot, joissa osa muunnetusta valoenergiasta sitoutuu ATP-molekyy- leihin ja NADPH-molekyyleihin ja osa käytetään veden hajottamiseen hapeksi ja vedyksi. Valoreaktioissa ATP –ja NADPH-molekyyleihin syntyy sitoutunutta kemial- lista energiaa ja vetyä. Toista vaihetta kutsutaan pimeäreaktioiksi eli Calvinin kierroksi. Pimeäreaktiot ta- pahtuvat viherhiukkasten nestemäisessä välitilassa. Pimeäreaktioissa fosforihappoon sitoutuneet sokerityyppiset yhdisteet muuttuvat toisiksi monien entsyymien avulla, jolloin lopputuotteena syntyy sokereita, joita kasvi varastoi tai käyttää erilaisina rakennusaineina.

6 Lähteet oppi/ylakoulu/biologia/vedet/joki/mediamappi/kuvat/yhteytt%C3%A4minen2


Lataa ppt "Fotosynteesi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google