Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitoosi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitoosi."— Esityksen transkriptio:

1 Mitoosi

2 Mitoosi = Tuman ja sen perimän jakautumista, jossa syntyy kaksi keskenään samanlaista tumaa. Siinä on neljä eri vaihetta, mutta oikeasti kyse on jatkumosta, joka ei ole niin kaavamainen kuin esitetään. Mitoosi on mitoottisen vaiheen toinen vaihe soluliman jakautumisen ohella.  Tuman jakautumiseen menee aikaa yleensä noin tunti Mitoosia tapahtuu kehossamme jatkuvasti, kun kudoksemme uusiutuvat ja kasvavat. Mitoosissa ei tapahdu muuntelua.

3 välivaihe Useimmilla soluilla välivaihe valmistautumista seuraavaan jakautumiseen Välivaiheessa.. - aluksi solu kasvaa ja siihen syntyy uusia soluelimiä - sitten DNA kahdentuu ja siihen tulleet mahdolliset virheet pyritään korjaamaan etteivät ne siirry yhä tytärsoluihin - viimeiseksi soluelimet jakautuvat

4 Mitoosin esivaihe (PROFAASI)
keskusjyvänen Välivaiheen aikana kahdentuneet kromosomit tulevat näkyviin. Keskusjyväset siirtyvät vähitellen solun vastakkaisiin päihin. Tumakalvo häviää näkyvistä ja tumakotelo hajoaa. Tumajyvänen häviää. -> Solulimassa alkaa muodostua tumasukkula, joka rakentuu sukkularihmoista jotka ovat toisista päistään kiinni keskusjyväsessä Sentromeeri (=kromosomin osa, joka liittää sisarkromatidit toisiinsa) tumakotelo

5 Mitoosin keskivaihe (metafaasi)
sukkularihma Kromosomit ovat keskittyneet ja pakkautuneet tiukasti solun keskelle ja liukuvat sukkularihmojen vetäminä riviin. Keskusjyväsistä kasvaneet tumasukkulan rihmat ovat kiinnittyneet kromosomien sentromeerikohtiin, koska tumakoteloa ei enää ole. sisarkromatidit kromosomi

6 Mitoosin jälkivaihe (anafaasi)
Tumasukkulan rihmat alkavat lyhenemään. -> tämä halkaisee kromosomit kahtia, jolloin niistä tulee tytärkromosomit Molemmissa tytärkromosomeissa on koko kromosomien perintöaines. Kromosomien puolikkaat siirtyvät solun vastakkaisiin päihin rihmojen vetäminä. tytärkromosomit

7 Mitoosin loppuvaihe (telofaasi)
Tumakotelon pala Tumakalvo ja tumakotelo muodostuvat uudelleen emosolun tumakotelon jäänteistä ja solulimakalvostosta. Tumasukkula alkaa hävitä tarpeettomana  vähitellen kromosomit aukeavat pakkautuneesta muodostaan kromatiinirihmaksi ja näin ne katoavat taas näkyvistä Tumanjakautuminen eli mitoosi on ohi  lopputuloksena kaksi perimältään samanlaista tumaa Mitoottiseen vaiheeseen kuuluva solun jakautuminen etenee loppuun

8 Lähteet Happonen yms. Bios 2 Solu ja perinnöllisyys geenit/perinnollisyys/mitoosi-meioosi


Lataa ppt "Mitoosi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google