Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Emmi, Laura, Marianne, Johanna, Hanna, Elisa, Eva-Greta, Marcus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Emmi, Laura, Marianne, Johanna, Hanna, Elisa, Eva-Greta, Marcus."— Esityksen transkriptio:

1 Emmi, Laura, Marianne, Johanna, Hanna, Elisa, Eva-Greta, Marcus

2 Yhteisöllinen oppiminen  Lisää kykyä osallistua pienryhmää laajemman yhteisön toimintaan  Pienempi yhteisö rakentaa yhteistä ymmärrystä tai syventää ymmärrystään oppimisen kohteena olevasta ilmiöstä  Seuraavaksi yhteisöllistä oppimista tukevia asioita 

3 Oppimistehtävät on luonteeltaan pohtivia  Kysymyksiin vastataan antamalla selitys  Kriittinen tiedonjakaminen  Faktojen luettelemista

4 Keskustelu  Argumentoiminen  Järkeily  Selitysten antaminen ja pyytäminen

5 Positiivinen ilmapiiri  Turvallinen ympäristö  Konfliktien käsittely  Ei ylipositiivinen  Kritiikitön tiedon jakaminen  Ryhmäharmonia  Ryhmässä ei parhaat kaverit

6 Henkilökemiat  Ystävillä yhteisöllisempi vuorovaikutus  Avoin keskustelu  Oman mielipiteen esiin tuominen  Turvallisesti eri mieltä

7 Ryhmäharmonian rikkominen, yhteisymmärryksen luominen  Turvallinen ryhmä  konfliktit ei riko ryhmäharmoniaa  Ei turvallinen ryhmä  Konflikti voi katkaista vuorovaikutuksen  Kompromissien tekeminen  Ystäväpohjaiset ryhmät helpottavat

8 Vastavuoroinen ja tasa-arvoinen osallistuminen ja sitoutuminen  Tuetaan ja kehitetään  Sosiaalisia taitoja  Vuorovaikutustaitoja  Kuulutaan ryhmään  Kaveriyhteisö  Luonnollinen oppimisympäristö

9 Tiedollinen ristiriita  Luo keskustelua  Kyky tuoda oma mielipide esille  Perustelu  Yhteisymmärrys  Tiedollisesti samalla tasolla

10 Koulun sosiaalinen konteksti  Koulun tehtävät yleisesti yhteisöllisiä oppimista tukevia??  Koulun perinteiset kulttuurit juurtuneet  ”Tieto on meidän omasta päästä”  Oppilaiden pitäisi arvostaa omia mielipiteitä  Sosiaalisesti ja emotionaalisesti tuottava

11 Miksi Terveystiedon tunnille  Valmistaa työelämään  Tulevaisuus  Vuorovaikutustilanteet  Toisten kuunteleminen  Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen  Tiedon soveltamista  Ryhmä synnyttää uutta tietoa  Uudet näkökulma

12 Haasteita koulussa  Koulukulttuurin muuttaminen  Kaikilla ei ole läheisiä ystäviä  Kovat vaatimukset  Riippuu aineesta ja opettajasta  Vaatii paljon aikaa  Ilmapiirin hyvää luomista  Tutustumista

13 Miten  Hyvä ilmapiiri  Rohkaiseva opettaja  Yhteistyö opettajien välillä  Pohtimista tukevia tehtäviä  Menetelmät: esim. väittely, pari- ja pienryhmätyöt  Harkitut tehtävänannot ikäryhmän mukaisesti

14 Opettajan toiminta  Arvosta oppilaiden ajatuksia ja mielipiteitä sekä kannusta itseilmaisuun  Rohkaise ja ole läsnä  Toimi pitkäjänteisesti  Usko siihen mitä teet  Pyri luomaan hyvä ilmapiiri

15


Lataa ppt "Emmi, Laura, Marianne, Johanna, Hanna, Elisa, Eva-Greta, Marcus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google