Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sidosryhmät.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sidosryhmät."— Esityksen transkriptio:

1 Sidosryhmät

2 Sidosryhmät yrityksen näkökulmasta
Yritys, niin kuin ei yksilökään, voi elää autiolla saarella - kaikki vaikuttaa kaikkeen... Sidosryhmät -ajatusmalli on keskeinen väline nykyaikaisten markkinatalouden yritysten toimintatavan ymmärtämiseksi. Sidosryhmä on joukko yrityksen toiminnassa jollain tavoin mukana olevia ihmisiä (myös organisaatioita?), jotka yrityksen näkökulmasta käyttäytyvät jotakuinkin samalla tavalla. SIDOSRYHMÄT ajatusmalli (Lähde: Koko yritys voidaan tulkita yhteistyö -organisaatioksi, jossa yritysjohto tasapainottaa sidosryhmien panokset ja vastikkeet toimivaksi kokonaisuudeksi. Oletetaan, että jokainen sidosryhmä on mukana yrityksen toiminnassa niin kauan kuin sen yksittäiset jäsenet tuntevat saavansa antamansa panoksen veroisen vastikkeen toiminnassa mukana olemisesta. Sidosryhmät voidaan jaotella vaikka näin: Sidosryhmä Panokset Vastikkeet Omistajat Pääoma,yrittäjänriski Tuotot, valta Tekninen johto Tekninen osaaminen Tulot, urakehitys Rahoittajat Vieras pääoma, rahoitus Korko, varma takaisinmaksu Yritysjohto Organisaatio-osaaminen Tulot, asema Työntekijät Suoritusosaaminen, työsuoritus Palkka, jatkuvuus Asiakkaat Kysyntä Hyvät tuotteet Tavarantoimittajat Ainekset, palvelut, energia Hyvä asiakas Kilpailijat Toimialan teknologiakehitys Reilu kilpailu Yhteiskunta Infrastruktuuri eli perusrakenne, yritystuki, yms. Tuotanto, työpaikat, taloudellinen kehitys, jatkuvuus, yms. Taulukon esitystapa ei välttämättä ole ainoa mahdollinen, mutta siinä tulevat esille tuotannon teorian kannalta keskeiset ryhmät ja niiden vahvimmin tyypittelevät panokset ja vastikkeet. Omistajat katsotaan länsimaisessa markkinatalousjärjestelmässä omistajainstituution eli viime vaiheen vastaajien edustajiksi. Pienissä yrityksissä vastuusuhde lieneekin selkeä. Suurissa organisaatioissa, erityisesti osuuskunnissa ja sosialistisen järjestelmän yrityksissä (missä niitä enää on; Kiina, Kuuba, Venezuela?), viime vaiheen vastaajan roolin kantaja kadonnee helposti tai lienee joissakin tapauksissa jo kadonnut (edesmennyt Neuvostoliitto sosialistisine satellitteineen). Talousteorian kannalta ei ole merkitsevää, kuka tuotantovälineet omistaa eli kuka vastuun kantaa - kunhan vastuun kantaja on olemassa ja hoitaa tehtävänsä! /hm (6)

3 Yritys on yhteistyöorganisaatio
Yritysjohto tasapainottaa sidosryhmien panokset ja vastikkeet toimivaksi kokonaisuudeksi Jokainen sidosryhmä on mukana yrityksen toiminnassa niin kauan kuin ”sen yksittäiset jäsenet tuntevat saavansa antamansa panoksen veroisen vastikkeen toiminnassa mukana olemisesta” työpanos | palkka, työn jatkuvuus osaaminen | urakehitys pääoma | tuotto ja takaisinmaksu /hm (6)

4 Eräs tapa jakaa sidosryhmiin…
Taulukon esitystapa ei välttämättä ole ainoa mahdollinen, mutta siinä tulevat esille tuotannon teorian kannalta keskeiset ryhmät ja niiden vahvimmin tyypittelevät panokset ja vastikkeet. /hm (6)

5 Kuka vastaa? Omistaja (periaatteessa) on viime vaiheen vastaaja
pienissä yrityksissä vastuusuhde selkeä omistaja on henkilöity, tunnistettavissa suurissa organisaatioissa, erityisesti osuuskunnissa ja sosialistisen järjestelmän yrityksissä (missä niitä enää on; Kiina, Kuuba, Venezuela?), viime vaiheen vastaajan roolin kantaja kadonnee helposti tai lienee joissakin tapauksissa jo kadonnut (edesmennyt Neuvostoliitto sosialistisine satelliitteineen), vastuuta voisi kuvata kollektiiviseksi, yhteiseksi, jossa ”kukaan ei vastaa?” periaatteessa osk/oy:n hallitus vastaa Ei ole merkitsevää, kuka tuotantovälineet omistaa eli kuka vastuun kantaa - kunhan vastuun kantaja on olemassa ja hoitaa tehtävänsä! /hm (6)

6 Oi tätä vastuun painoa. Illalla maistuu Mao Tai (Koskenkorvamainen tuliliemi)
/hm (6)


Lataa ppt "Sidosryhmät."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google