Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tutkimushallinnon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tutkimushallinnon."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tutkimushallinnon korkeakouluyhteistyön kick off 14.1.2014 Ilkka Niemelä RAKETTI-TUTKI-ohjausryhmän puheenjohtaja vararehtori, Aalto-yliopisto

2 Taustaa RAKETTI-TUTKI-osahankkeen tehtävänä on ”mahdollistaa yhteismitallisella tavalla korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän hallinnollisen tiedon hyödyntäminen” TUTKIn yhtenä tärkeänä tavoitteena korkeakoulujen välisen yhteistyön edistäminen tutkimushallinnon alueella RAKETTI-hanke (ml. TUTKI) päättyy maaliskuussa 2014 Tarkoituksena saada hankkeen jälkeen aikaan jatkuvaa, kehittyvää ja dynaamista yhteistyötä, joka vastaa yliopistojen ja korkeakoulujen käytännön tarpeisiin TUTKIssa on syntynyt ajatus pysyvästä verkostosta - mallina esim. opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella toimiva Synergiaryhmä

3 Kick-off tilaisuus 14.1. Tarkoituksena on koota tilaisuuteen tutkimushallinnon tekijöitä mahdollisimman kattavasti. Tilaisuus on suunnattu laajasti tutkimushallinnon piiriin kuuluville toimijatahoille korkeakouluissa, mm. tutkimuksen kehittäminen tutkimustietojärjestelmät tutkimuksen tukipalvelut tohtorikoulutus kirjastot ja tutkimusaineistot tutkimuksen infrastruktuurit

4 Verkoston tavoitteet Tutkimushallinnon alueella on useita toimivia verkostoja Toisaalta verkostojen ja eri toimialueiden välinen yhteistyö ja kontaktit ovat vähäisempiä. Suunnitellun verkoston tavoitteena voisi olla mm. tuoda korkeakoulujen tutkimushallinnon eri toimialueilla toimivia yhteen ja lisätä näiden välistä yhteistyötä (mm. tutkimuksen kehittäminen ja suunnittelu, tutkimustietojärjestelmät ja tiedonkeruu, tutkimuksen tukipalvelut, tohtorikoulutus, kirjastot, tutkimusaineistot, infrastruktuurit) tunnistaa alueita, joissa yhteistyölle on tarvetta, mutta sitä ei vielä riittävästi ole edistää tutkimushallinnon laajempaa benchmarking-toimintaa levittää hyviä käytäntöjä sekä käynnistää yhteisiä hankkeita toimia valmisteluelimenä yhteisissä asioissa toimia asiantuntijaverkostona lisätä yhteistyötä sidosryhmien kanssa (mm. OKM, tutkimuksen rahoittajat, Kansalliskirjasto, TSV, tutkimuslaitokset)

5 Verkoston mahdollisia organisoitumis- ja työmuotoja Puheenjohtajisto Työvaliokunta Asiantuntijaryhmiä Sähköinen keskustelualusta Vuosittainen tapahtuma

6 Kick off -tilaisuuden 14.1.2014 tavoitteet 1.Tutustuminen yli korkeakoulurajojen sekä eri toimialueiden välillä 2.Niiden teemojen tunnistaminen, joissa tarvetta edistää korkeakoulujen ja toimialueiden välistä yhteistyötä 3.Muodostaa alustava ehdotus verkoston toiminta- ja organisoitumismuodoille

7 Ryhmätöiden ohjeistus Osallistujat on jaettu kuuteen 10-12 henkilön ryhmään Pohtikaa ryhmässänne seuraavia kysymyksiä: 1.Millä tutkimushallintoon liittyvillä aihealueilla korkeakoulujen ja toimialueiden välinen yhteistyötä tulisi edistää? 2.Millä toiminta-, organisoitumis- ja työmuodoilla suunniteltu verkosto voisi tukea korkeakoulujen sekä toimialueiden välisen yhteistyön edistämistä?


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tutkimushallinnon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google