Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietojärjestelmätieteen tutkimus JTJT 2002 Teema 3/2 13.3.2002.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietojärjestelmätieteen tutkimus JTJT 2002 Teema 3/2 13.3.2002."— Esityksen transkriptio:

1 Tietojärjestelmätieteen tutkimus JTJT 2002 Teema 3/2 13.3.2002

2 Tietojärjestelmätieteen ja muiden tieteenalojen välillä oleva suhde Voi toimia kahteen suuntaan TJT --> muu tieteenala –tietotekniikka tutkimuksen apuvälineenä tilastolliset ohjelmistot aineiston käsittelyn ja hallinnan ohjelmistot projektihallinnen ohjelmistot –myös piilovaikutus: tietotekniikan terminologian käytön kautta Muu tieteenala --> TJT –Referenssitiede –tietojärjestelmät tutkimuksen kohteena

3 Referenssitiede Uusi ongelma-alue –on jo tieteellistä tietoa ja/tai teorianmuodostusta –joka sijoittuu jonkin toisen tieteenalan piiriin –tuntuu typerältä olla käyttämättä tätä tietoa Miten tätä tietoa voidaan hyödyntää? –usean tutkijan ryhmä, eri alojen edustajia hallinnon ja rahoituksen ongelmat isoja –yhden tutkijan monitieteisyys dilettantismin vaara

4 Esimerkki: käyttäjien osaaminen Hyödyllisiä tietoja kasvatustieteestä ja psykologiasta –Oppiminen –Muistaminen –Käyttöliittymän johdonmukaisuus toimii aina samalla tavalla –Kognitiivinen malli –Asennoituminen –Orientaatio

5 TJ tutkimuskohteena Ongelma on usein alunperin toisen tieteenalan ongelma –kuitenkin relevantti tietojärjestelmien käytölle ja kehittämiselle Kohde on tietotekniikassa –filosofia (tietoteoria): tiedon erityisluonne tietojärjestelmissä –kulttuurihistoria: tietojärjestelmien populaarijulkisuus –organisatoriset vaikutukset –miten työt on järjestetty

6 Humanistinen tiedekunta Historia Uskontotiede Viestintä Fonetiikka Yleinen kielitiede Kääntäminen

7 Kasvatustieteiden tiedekunta Opetusteknologia Yleissivistävä koulutus –uusi lukutaito Aikuiskasvatus –käyttäjäkoulutus Erityispedagogiikka –esim. ohjelmoinnin koulutus

8 Oikeustieteellinen tiedekunta Tekijänoikeudet Tietotekniikkaan kohdistuvat rikokset –hacker - cracker Tietotekniikan avulla tehdyt rikokset –talousrikokset –yksityisyysrikokset Oikeusistuinten tukijärjestelmät

9 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Matematiikka Sovellettu matematiikka Fysiikka –elektroniikka Molekyylimallintaminen Bioinformatiikka Biotekniikka Geeniteknologia

10 Lääketieteellinen tiedekunta Telemedisiina –konsultointi –aineiston siirto Hoito- ja tutkimustekniikka –sulautetut järjestelmät Potilashallinto Kansanterveys Itsenäishoito

11 Tietojärjestelmätieteen identiteetti Reikäleipämalli –Ympärillä referenssitieteiden kirjo –Keskellä tyhjää??? Monitieteiset hankkeet (yleisesti) –Kiinnostavia –Merkittäviä Todellisuus on jakamaton –Message in Circuit

12 -------------------------

13 Identiteettikeskustelusta Ollut viime vuosina vilkkaan väittelyn kohteena Esimerkkinä tuore artikkeli –C.James Bacon & Brian Fitzgerald: A Systemic Framework for the Field of Information Systems. The DATA BASE for Advances in Information Systems – Spring 2001 (Vol. 32, No. 2)

14 Keskeinen teema: A Information for Knowledge Work, Customer Satisfaction & Business performance

15 Muut teemat B C D E IS Development, Acquisition & Support People & Organisation Information & Communications Technology Operations & Network Management A B C D E

16 Main Areas of the Framework Information for Knowledge Work, Customer Satisfaction & Business Performance IS Development, Acquisition & Support People & Organisation Operations & Network Management Information & Communications Technology

17 A: Information for Knowledge Work, Customer Satisfaction & Business Performance Nature of Data, Information & Knowledge Use of Information in Organisations Human-Computer Interface Information Relevance, Value and Cost Data Quality Knowledge Management & Organisational Learning Semiotics IS Research, Theory and Frameworks

18 B: IS Development, Acquisition & Support –Systems Development –Maintenance –Use & Support –Systems Acquisition & Implementation –Data Management & Administration –Architecture & Infrastructure –Methodology –Project Management –External Partnering –Types of System/Application

19 C: People & Organisation –Management of IS/IT –Business Strategy & Alignment –IS Investment & Evaluation –Process Improvement –Organisation Development –Change Management –Behavioural Aspects –Training & HR –Ethical & Societal –Types of Usage/Industry

20 D: Information & Communications Technology Technology Perspectives Software Data Base/Warehouse Hardware Storage Telecommunications e-Commerce Internet & World Wide Web

21 E: Operations & Network Management Production & Operations Systems Software & Technical Service & Help Desk Management Network & Infrastructure Management Configuration Management Storage Management Security & Control Business Continuance

22 Rakenne Keskellä ytimenä Information for Knowledge Work: A Vasemmalla muutos/kehittäminen: B ja D Oikealla hyödyntäminen/käyttö: C ja E Ylhäällä ihmisten (liike)toiminta: B ja C (WHY & WHAT) Alhaalla tekniset ratkaisut toiminnan tukemiseksi: D ja E (HOW)


Lataa ppt "Tietojärjestelmätieteen tutkimus JTJT 2002 Teema 3/2 13.3.2002."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google