Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Silmän käyttäytymisen tutkimus ja sovellukset Veikko Surakka 26.09.2000 Tampere University Computer Human Interaction Group.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Silmän käyttäytymisen tutkimus ja sovellukset Veikko Surakka 26.09.2000 Tampere University Computer Human Interaction Group."— Esityksen transkriptio:

1 Silmän käyttäytymisen tutkimus ja sovellukset Veikko Surakka 26.09.2000 Tampere University Computer Human Interaction Group

2 2 Runko Silmän funktioista Visuaalisen informaation merkitys Attentiosta Vuorovaikutuksesta Pupillista Seminaarin työskentelytavoista

3 3 Silmän funktioista Silmän käyttäytyminen liittyy sekä informaation hankintaan että vuorovaikutukseen ihmisten kanssa Silmän käyttäytyminen on sekä tahdonalaista että tahdosta riippumatonta

4 4 Silmän funktioista Informaation hankinta Kognitiivinen prosessointi –esim. kasvojen tunnistaminen tai lukeminen Affektiivinen prosessointi –esim. tunteiden tunnistaminen kasvoilta

5 5 Silmän funktioista Vuorovaikutus Vuorovaikutuksessa hankimme tietoa toisista ihmisistä Ilmaisemme itseämme Säätelemme vuorovaikutusta

6 6 Visuaalisen informaation merkitys Tietysti suuri Ei ole mitään tarkkaa lukua Joissain apinakokeissa todettu, että yli 50% aivokuoresta osallistuu visuaalisen informaation käsittelyyn Ihmisillä varmaan samaa luokkaa

7 7 Attentiosta Attentio yleisnimitys sille mihin tarkkaavaisuutemme/huomiomme kohdistuu Voidaan jakaa esim. visuaalinen ja auditorinen tarkkaavaisuus

8 8 Attentiosta Katseen suunta voi kertoa sen mihin attentiomme on kohdistunut Attentio voi olla kohdistunut kuitenkin johonkin muuallekin Tutkimalla katseen suuntaa ja suunnan muutoksia voi tutkia esim. sitä millaiset asiat parhaiten vievät tarkkaavaisuutemme mukanaan

9 9 Vuorovaikutuksesta Vuorovaikutuksessa katseen suunnalla on suuri merkitys Suuntaamalla katseen johonkin henkilöön indikoimme kiinnostusta “Kerromme” myös että henkilöllä on meidän huomiomme Siirtämällä katseen suuntaa viemme myös mukanamme toisen ihmisen huomion

10 10 Pupillista Toisin kuin katseen suunta pupillin koon vaihtelut ohjautuvat pääsääntöisesti tahdosta riippumatta Autonominen hermosto Pupillin koon vaihteluista voi päätellä jotain suhteessa autonomisen hermoston toimintaan

11 11 Pupillista Pupillin koon vaihtelut liittyvät Valon määrän säätelyyn Kognitiiviseen prosessointiin Affektiivisiin prosesseihin

12 12 Seminaarin työskentelytavoista Ongelma Menetelmä Tulos Diskussio

13 13 Ongelma 1. Johdattelet aiheeseen siten kuin paperissa on tehty. 2. Kuvaat hypoteesit tai kokeen tarkoituksen tai idean jne. tämä on paprusta riippuvaista. Jos tutkimus on luonteeltaan esim. kuvaileva ei mitään koetta ehkä ole tehtykään eikä hypoteeseja voikaan olla.

14 14 Menetelmä 3. Kuvaat sen miten tutkimus toteutettiin menetelmät, proseduuri jne. 4. Kerrot tilastolliset analyysit (jos niitä oli) Esim. Mitä varianssianalyysia käytettiin, mitä olivat post-hoc testit jne.

15 15 Tulokset Kerrot tulokset, eli sen mitä tilastolliset analyysit, kuvaajat ym. osoittivat.

16 16 Diskussio + (päätelmät) Kuvaat diskussion siten kuin kirjoittaja(t) tekee Kuvaat mahdolliset konkluusiot

17 17 Arviointi Arvioit itse kriittisesti tutkimusta Mikä oli huonoa Mikä oli hyvää Miten tekisit paremmin


Lataa ppt "Silmän käyttäytymisen tutkimus ja sovellukset Veikko Surakka 26.09.2000 Tampere University Computer Human Interaction Group."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google