Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Raila Pirinen 2.12.2009 Helsingin normaalilyseo. Kankaanranta, M & Puhakka, E (2008): Kohti innovatiivista tietotekniikan opetuskäyttöä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Raila Pirinen 2.12.2009 Helsingin normaalilyseo. Kankaanranta, M & Puhakka, E (2008): Kohti innovatiivista tietotekniikan opetuskäyttöä"— Esityksen transkriptio:

1 Raila Pirinen 2.12.2009 Helsingin normaalilyseo

2 Kankaanranta, M & Puhakka, E (2008): Kohti innovatiivista tietotekniikan opetuskäyttöä http://ktl.jyu.fi/ktl/sites http://ktl.jyu.fi/ktl/sites Ilomäki, L (2008): The effects of ICT on school: teachers and students’ perspectives https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/42311/B314.p df?sequence=3 https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/42311/B314.p df?sequence=3 Arjen tietoyhteiskunta http://www.arjentietoyhteiskunta.fi http://www.arjentietoyhteiskunta.fi Haaparanta, H & Tissari, V (2008): Cicero Learning – selvitysraportti. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa ja opiskelussa http://www.cicero.fi/sivut2/documents/CICERO_TVT- selvitysraportti.pdf http://www.cicero.fi/sivut2/documents/CICERO_TVT- selvitysraportti.pdf

3 SITES=Second Information Technology in Education Study Tutkimuksen tavoitteet: Selvittää, näkyvätkö TVT:n käyttöön asetetut odotukset ja tavoitteet sekä siihen tehdyt investoinnit käytännössä Tunnistaa sellaisia tekijöitä, jotka eniten vaikuttavat tietotekniikan tehokkaaseen opetukseen ja oppimisen integrointiin’ Tutkimus kohteena yläkoulut ja erityisesti tvt:n käyttö luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa

4 Oppimisen ja opetuksen kannalta on hyödyllistä sijoittaa tvt-välineitä myös luokkiin TVT:tä käytetään suomalaisissa kouluissa lähes kaikkien oppiaineiden opetuksessa, mutta säännöllinen käyttö on suhteellisen vähäistä

5 Tarkasteluorientaatiot Perinteinen (opettajalähtöisyys, eteneminen samaan tahtiin, yksilöllinen opiskelu, erilaiset testauskäytännöt) Elinikäinen oppiminen Verkostoituminen

6 ohjataan opetusryhmänsä ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin Luovat oppilaille mahdollisuuksia työskentelyyn ja oppimiseen toisten koulujen oppilaiden kanssa Monikulttuurinen kasvatus

7 Resurssien vähäisyys Opettajien ajanpuute Opettajien tvt-taitojen puutteellisuus

8 Miksi tieto- ja viestintätekniikan opetus ei ole juurtunut koulun arkeen? Miksi oppilaat pitävät tvt:n koulukäyttöä tylsänä ja mekaanisena? Suomalaiset koulut jakaantuneet kahtia tvt:n käytön suhteen Kehityshankkeissa mukana olevissa oppilaitoksissa teknologia nivoutuu luontevasti opetukseen ja koulun muuhun toimintaan Muissa kouluissa tvt:n käyttö ja kehittäminen lepäävät yksittäisten opettajien harteilla samaan tapaan kuin atk-opetuksen pioneerivuosina 1980-luvulla


Lataa ppt "Raila Pirinen 2.12.2009 Helsingin normaalilyseo. Kankaanranta, M & Puhakka, E (2008): Kohti innovatiivista tietotekniikan opetuskäyttöä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google