Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kielioppi Ssu112 Luento 5.12..

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kielioppi Ssu112 Luento 5.12.."— Esityksen transkriptio:

1 Kielioppi Ssu112 Luento 5.12.

2 Nominintaivutus Partitiivi kaksi päätevarianttia: A ja tA
pääte liittyy yksivartaloisissa sanoissa vahvaan vokaalivartaloon kaksivartaloisissa sanoissa konsonanttivartaloon

3 Partitiivi: jatkuu A esiintyy
pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä tällaista vokaalia seuraavan j:n jäljessä kive-ä trio-a omeni-a arkoj-a

4 Partitiivi: jatkuu tA esiintyy konsonantin jäljessä
askel-ta vet-tä pääpainollisen tavun vokaalin jäljessä maa-ta tei-tä

5 Partitiivi: tA-pääte jatkuu
tA-pääte esiintyy pääpainottoman tavun pitkän vokaalin jäjessä tiivii-tä sivupainollisen tavun diftongin jäljessä astioi-ta hakijoi-ta

6 Partiviivi: tA-pääte jatkuu
tA esiintyy supistumadiftongin jäljessä (supistumadiftongi: kaksi alkuaan eri tavuihin kuulunutta vokaalia on joutunut samaan tavuun ja muodostaa supistumadiftongin) *varkahita > varkai-ta rakkai-ta

7 Partitiivi: tA-pääte jatkuu
tA esiintyy yksikön partitiivissa sanoissa, joissa A-pääte aiheuttaisi hankalia vokaalikasaumia autio-ta (autioa) akvaario-ta (akvaarioa)

8 Genetiivi yksikön genetiivin n liittyy heikkoon vokaalivartaloon
luenno-n kaupa-n monikko muodostetaan monikkovartaloon > 1. genetiivi: pien-i-en yksikkövartaloon > 2. genetiivi: pien-ten

9 Monikon genetiivi: jatkuu
ten esiintyy konsonantin jäljessä sävel-ten ihmis-ten en esiintyy lyhyen i:n ja lyhyttä vokaalia seuraavan j:n jäljessä sieni-en katuj-en

10 Monikon genetiivi: jatkuu
in esiintyy muiden lyhyiden vokaalien kuin i:n jäljessä tyttö-in omena-in den ~ tten esiintyy diftongin sekä pitkän i:n jäljessä kevyi-den; kevyi-tten kaunii-den

11 Illativii Päätevariantit: Vn, hVn, seen, siin Vn esiintyy
pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä kylä-än kauppa-an

12 Illatiivi: jatkuu hVn esiintyy pääpainollisen tavun jälkeen aina
maa-han puu-hun öi-hin pääpainottoman tavun diftongin jäljessä kauppoi-hin estei-hin

13 Illatiivi: jatkuu seen esiintyy siin ~ hin esiintyy
pääpainottoman tavun pitkän vokaalin jäljessä taivaa-seen valmistee-seen siin ~ hin esiintyy vapaata vaihtelua esiintyy tapauksissa, joissa nominin monikkovartalo päättyy supistumadiftongiin tai pitkään i:hin huonei-siin kaunii-siin ohui-siin; ohui-hin


Lataa ppt "Kielioppi Ssu112 Luento 5.12.."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google