Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sivistyslautakunta Eija Kinnunen johtava psykologi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sivistyslautakunta Eija Kinnunen johtava psykologi"— Esityksen transkriptio:

1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus
Sivistyslautakunta Eija Kinnunen johtava psykologi Lahden kaupunki, sivistystoimiala, koulukuraattori- ja psykologipalvelut

2 Valmisteluprosessi Oppilas - ja opiskelijahuoltolaki annettiin Koulutus oppilashuollon toimijoille Opetushallituksesta opetussuunnitelman perusteiden muutos Työryhmän laatima luonnos kommenttikierrokselle kouluille ja yhteistyötahoille , kommentit myös OPH:sta Työryhmän valmistelutyö Sivistyslautakunta Alueelliset koulutustilaisuudet elo-syyskuussa Huoltajille tiedoksi elokuussa ja koulun / esiopetusyksiköiden suunnitelmatyön edetessä

3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1.8.2014
Tavoitteena lisätä: suunnitelmallisuutta yhteisöllistä oppilashuoltotyötä ennaltaehkäisyä palveluita toisella asteella ja koota hajanainen lainsäädäntö yhdeksi laiksi

4 Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen,
hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellyttämää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoon sisältyy opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja neuvolaterveydenhuollon palvelut. Oppilashuoltoa toteutetaan sivistystoimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan monialaisena ja suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

5 Käsitteitä Esi- ja perusopetuksessa käytetään lain käsitteitä seuraavasti: Opiskeluhuolto: oppilashuolto Opiskelija: perusopetuksessa oppilas, esiopetuksessa lapsi Oppilaitos: perusopetuksessa koulu, esiopetuksessa esiopetusyksikkö tai esiopetus

6 Yhteisöllinen oppilashuolto
Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko koulu-/esiopetusyhteisössä edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä kouluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki oppilashuollon toimijat. Kaikkien koulussa /esiopetusyksikössä oppilaiden / lasten kanssa työskentelevien sekä oppilashuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä oppilaiden / lasten ja koulu-/esiopetusyhteisön hyvinvointia sekä kodin ja koulun / esiopetuksen välistä yhteistyötä. Koulun / esiopetuksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista.

7 Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia: kouluterveydenhuollon palveluja psykologi- ja kuraattoripalveluja monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa, jota toteutetaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa keskustelu on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä. Mahdollisuus on järjestettävä myös oppilaan huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella, jollei kyseessä ole yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai jos keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta.

8 Oppilashuollon palvelut Lahdessa
Seitsemän koulukuraattoria, kaksi päivähoidon psykologia, seitsemän koulupsykologia ja johtava psykologi, lisäksi koulutuksellisen tasa-arvon hankkeen rahoituksella määräaikaisia työntekijöitä (6 määräaikaista syksystä 2014) Oppilasmäärä oppilasta / työntekijä syksyllä 2014 Kouluterveydenhuolto: Suositusten mukaisesti n. 600 oppilasta/työntekijä

9 Oppilashuoltoryhmät

10 Oppilashuollon opetussuunnitelma
Kuntatason linjaukset kirjattu opetussuunnitelmaan, joka toimii suoraan pohjana koulun oppilashuoltosuunnitelmalle (esim. poissaoloihin, päihteiden käyttöön puuttuminen, sairaalaopetusyhteistyö, tapaturmat) Rehtori / päiväkodinjohtaja johtaa oppilashuoltotyötä Koulu / esiopetusyksikkö tekee oman oppilashuoltosuunnitelmansa opetussuunnitelman ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pohjalta

11 Oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus
Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat: lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus, paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta sekä Koulu- / esiopetusyksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

12 Oppilashuoltosuunnitelman sisältö
Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 1-kohta)

13 Mikä muuttuu käytännössä?
Lasten / oppilaiden ja huoltajien osallisuus Määräajat kuraattori- ja psykologityössä Esiopetuksen / koulun oppilashuoltoryhmässä ei enää käsitellä yksittäisen oppilaan asioita, vaan yhteisöllistä oppilashuoltotyötä Esiopetuksen / koulun oppilashuoltosuunnitelma laaditaan samassa aikataulussa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa Jatkossa kunta vastaa myös yksityiskoulujen oppilashuoltopalveluista Kuntakohtaisen oppilashuoltoryhmän rooli vahvistuu oppilashuoltotyön ohjaamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa

14 Oppilashuollon ops- työryhmä
Anne Laine, päivähoidon psykologi Heli Pätiälä, koulukuraattori Aija Marola, päiväkodin johtaja Susanna Iivonen-Pekesen, koulukuraattori Hannele Poutiainen, terveysneuvontapalveluiden päällikkö Marja Kauppila, rehtori Maritta Turunen, rehtori Kati Pennanen, rehtori Johanna Saastamoinen, erityisopetuksen suunnittelija Minna Tuominen, projektipäällikkö Kimi Uosukainen, Lahden nuorisovaltuuston puheenjohtaja Heli Pakarinen, Lahden seudun vanhemmat ry Eija Kinnunen, johtava psykologi, pj. Jussi Pasanen, koulukuraattori, sihteeri


Lataa ppt "Sivistyslautakunta Eija Kinnunen johtava psykologi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google