Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Itä-Suomen EAKR-SKOM 31.5.2010 NSPA – Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden politiikkalinjaukset Satu Vehreävesa ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savo.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Itä-Suomen EAKR-SKOM 31.5.2010 NSPA – Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden politiikkalinjaukset Satu Vehreävesa ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savo."— Esityksen transkriptio:

1 Itä-Suomen EAKR-SKOM 31.5.2010 NSPA – Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden politiikkalinjaukset Satu Vehreävesa ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savo

2 NSPA on pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkosto ( Northern Sparsely Populated Areas) * edunvalvontaa, tutkimusta, yhteistyötä, vaikuttamista kansallisesti ja EU:ssa yhdessä.., - Euroopan neljän pohjoisimman maan pohjoisten alueiden verkosto, seitsemän suomalaista maakuntaa (Itä- ja Pohjois-Suomi), neljä ruotsalaista maakuntaa ja kolme norjalaista aluetta - NSPA-alueilla ovat EU:n suurimmat haasteet – ja myös suurimmat mahdollisuudet - NSPA-alueen erityistoimien oikeusperusta on Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymissopimuksen pöytäkirjassa 6 sekä Lissabonin sopimuksen artiklassa 174. - haasteellisille alueille jatkossakin niille kuuluva asema ja tuki EU:n aluepolitiikassa

3 * NSPA-alueiden erityistoimien oikeusperustan tulee johtaa alueen näkymiseen koheesiopolitiikan linjauksissa ja ohjelmien rakentamisessa – kattaen myös rajat ylittävän yhteistyön, Itämeri- strategian ja EU:n ulkorajayhteistyön – NSPA on vahva ja lupaava alue; se on EU:lle yhä tärkeämpi alue, erityisesti runsaiden luonnonvarojensa ansiosta, nykyaikaisten tutkimuslaitostensa ja huippuluokan prosessiteollisuutensa takia – pohjoisten ja arktisten alueiden rooli kasvaa globaalissa kontekstissa; innovatiivinen vihreä teknologia, luonnonvarojen tehokas käyttö, kasvava palvelusektori ja matkailu, houkutteleva luonnonympäristö asumiselle, korkeatasoinen koulutus, Venäjä-yhteistyön mahdollisuudet jne.

4 * NSPA pitää politiikkalinjauksissaan tärkeänä ja tavoiteltavana – alueellista yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä on kehitettävä edelleen tulevan koheesiopolitiikan osana – kaikille alueille on annettava mahdollisuudet hyötyä Euroopan yhdentymisestä ja hyödyntää olevaa kehityspotentiaaliaan – tulee luoda EU:n rahoituksen turvin rahastoja, jotka tarjoavat tehokkaasti riskipääomaa NSPA-alueella niin liiketoiminnalle, tutkimukselle kuin palvelujen kehittämiselle rahastoilla voidaan kannustaa ja vauhdittaa lähivuosina erityisesti energiaan ja luonnonvaroihin liittyvän korkean teknologian kehitystä ja tukea työllisyyttä

5 * NSPA - poliittiset toimet 2014 - 2020 – NSPA koostuu pienistä maaseutuyhteisöistä ja suurehkoista kaupungeista – integroivat lähestymistavat ovat muita tehokkaampia – erittäin tärkeää tukea NSPA-alueella väestönkasvua niin maaseutu- kuin kaupunkiyhteisöissä maaseutu- ja kaupunkialueiden välinen vuorovaikutus tärkeää kaupungeilla kasvun moottorin tehtävä – ei varaa vastakkain- asettelulle – tuettava tieto- ja viestintäteknologisten ratkaisujen kehittämistä ja hajauttamista – toiminnalliset vyöhykkeet laajenevat palvelutuotannossa, opiskelussa mm. etäopiskeluna

6 * NSPA-alueilla tarvitaan entistä tehokkaampi tuki infrastruktuuri- investoinneille, joilla parannetaan alueen sisäistä toimivuutta, lisätään elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä alueen vetovoimaa investoinneille ja muuttohalukkuudelle – toimivalla infralla erittäin suuri merkitys juuri nyt energia- ja kaivannaisteollisuuden kasvulle – NSPA -alueen luonto on energian ja raaka-aineiden lähde, luonnonvaroiltaan Euroopan merkittävimpiä alueita * Taloudellisilla ja poliittisilla työkaluilla tulee vapauttaa NSPA– alueiden vahva potentiaali niiden itsensä ja koko EU:n kehityksen parhaaksi – nykyinen ohjelmapolitiikka on ollut tuloksellista ja sitä on pääosin perusteltua jatkaa


Lataa ppt "Itä-Suomen EAKR-SKOM 31.5.2010 NSPA – Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden politiikkalinjaukset Satu Vehreävesa ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savo."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google