Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen II vaiheen aikataulu ja toteutus Birgitta Vuorinen 11.12.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen opiskelijavalintojen II vaiheen aikataulu ja toteutus Birgitta Vuorinen 11.12.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen II vaiheen aikataulu ja toteutus Birgitta Vuorinen 11.12.2013

2 Opiskelijavalintauudistuksen II vaiheen taustaa Hallitusohjelman mukaan ”Korkeakouluopintoihin pääsyä sujuvoitetaan. Opiskelijavalinnan päävalinnat varataan hakijoille, joilla ei ole aiempaa vastaavan tasoista tutkintoa tai opinto-oikeutta.” KESU:ssa linjattiin uudistuksen toteuttamisesta kahdessa vaiheessa –”Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantamiseksi mahdollistetaan ensimmäisessä vaiheessa heidän valintansa omassa kiintiössään, jonka käyttöönotosta ja suuruudesta päättää korkeakoulu. –Toisessa vaiheessa hakujärjestelmä uudistetaan siten, että yhteishaussa valitaan vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia.” I vaiheen lait hyväksytty kesäkuussa 2013 OKM:n ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän 28.10.2013 järjestämässä seminaarissa esiteltiin toteuttamisvaihtoehtoja Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmässä valmisteltu suosituksia opiskelijavalintojen ja etenkin siirtymäväylien periaatteiksi

3 Opiskelijavalintauudistuksen II vaiheen aikataulu Hallitus linjasi aikataulusta osana rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa 29.11.2013 –http://valtioneuvosto.fi/etusivu/rakenneuudistus395285/tiedostot/paatos- 29112013/fi.pdfhttp://valtioneuvosto.fi/etusivu/rakenneuudistus395285/tiedostot/paatos- 29112013/fi.pdf Hallituksen esitys annetaan elokuussa 2014, uusien säädösten mukainen haku otettaisiin käyttöön keväällä 2016 valittaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen. Jos eduskunta hyväksyisi lain vuoden 2014 loppuun mennessä –Korkeakoulut voisivat lain hyväksymisen jälkeen valmistella valintaperusteidensa muutokset vuoden 2016 valintoja varten.

4 Opiskelijavalintauudistuksen II vaiheen lähtökohtia Perustuslakivaliokunta on todennut, että ”korkeakoulututkinnon suorittaneiden tai korkeakoulun opiskelupaikan vastaanottaneiden asema ei saa muodostua kohtuuttomasti heikommaksi kuin ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien, sekä toisen korkeakoulututkinnon suorittamisen ja opiskelualan vaihtamisen tulee olla jatkossakin mahdollista”. Henkilöllä voi jatkossakin olla useita opiskelupaikkoja samaan aikaan. –Henkilöllä, joka opiskelee korkeakoulussa tai on suorittanut tutkinnon, pitää pääsääntöisesti olla mahdollisuus hakea ja tulla valituksi kaikkeen koulutukseen, joka on ensikertalaisillekin hakijoille tarjolla. Säädöksillä ohjataan sitä –millaisia hakeutumisväyliä korkeakouluihin on –mitkä hakijaryhmät voivat missäkin väylässä hakea ja –millaisille hakijaryhmille aloituspaikkoja tulee painotetusti kohdentaa.

5 Opiskelijavalintauudistuksen II vaiheen toteutus 28.10.2013 seminaarissa esiteltiin kolme toteuttamisvaihtoehtoa (A1, A2, B) Tarkoituksenmukaisuusnäkökulmasta huomioitavia poikkeuksia velvoitteeseen kohdentaa paikkoja ensimmäistä kertaa hakeville –pienet hakukohteet –vieraskielinen koulutus Muita säädöstarpeita –Yhden paikan sääntö: nykyisin koskee vain yhteishakua, syytä laajentaa –Siirto-opiskelu: opiskeluoikeudesta luopumiseen liittyvät säädöstarpeet

6 A1 erillishaku Muut hakijat Ensimmäistä paikkaansa hakevat erillishaku Siirtohaku syksyn yhteishaku erillishaku Siirtohaku Uusi opiskelupaikka opiskelupaikan siirto Kevään yhteishaku erillishaku

7 A2 Kevään yhteishaku Muut hakijat Ensimmäistä paikkaansa hakevat Siirtohaku syksyn yhteishaku Siirtohaku Uusi opiskelupaikka opiskelupaikan siirto Kevään yhteishaku Syksyn yhteishaku Paikat erillishaku

8 B Kevään yhteishaku Paikkoja varattava ensikertalaisille Muut hakijat Ensimmäistä paikkaansa hakevat Siirtohaku syksyn yhteishaku Paikkoja varattava ensikertalaisille Siirtohaku Uusi opiskelupaikka opiskelupaikan siirto erillishaku

9 Opiskelijavalintauudistuksen II vaiheen toteutus B vaikuttaa selkeimmältä toteutustavalta, korkeakoulujen edustajien laajalti kannattama vaihtoehto B:n mukaan eteneminen kuitenkin edellyttää, että rinnakkaisesti –korkeakoulut valmistelevat ja luovat yhdenmukaisia siirtymäkäytäntöjä jo opiskeleville – suositukset pohjana –myös avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella tehtävää valintaa tulee laajentaa

10 Toteutuksen aloittaminen käytännössä Opiskelijavalintojen kehittämisryhmä ja KSHJ –ohjausryhmä ohjaavat työtä vastaavasti kuin I -vaiheessa Tarvittaneen määrittelyvaihe jossa kuvataan ennen kaikkea siirtymähakujen käytännöt, prosessi ja siihen liittyvät palvelut ja tietojärjestelmätoiminnallisuus –Työn pohjana suositukset –OPH:n vetoresurssi, määrittelyryhmä korkeakoulujen edustajista –Työ aloitettava 2014 alussa –Toteutus 2014 loppupuolelta 2015 loppupuolelle –2016 kevään hauissa käyttöön

11 Hakijamaksut Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano, Liite 3: ”Ohjelmassa työurien pidentymiselle etenkin niiden alkupäästä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi valmistellaan seuraavat ohjelman toimenpiteitä täydentävät toimenpiteet: - EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoiksi hakeville asetetaan hakijan kannalta kohtuullinen hakemusmaksu, joka kattaa hakemusten käsittelykustannukset. Tarkempaa mallia valmistellaan. Tämä vähentänee myös hyvin suurta epäpätevien hakijoiden määrää. - Valmisteltavien toimien vaikutuksia työurien pituuteen arvioidaan tarkemmin maaliskuun 2014 kehysriiheen mennessä.”


Lataa ppt "Korkeakoulujen opiskelijavalintojen II vaiheen aikataulu ja toteutus Birgitta Vuorinen 11.12.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google