Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuulemistilaisuus 7.11.2008 Varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuulemistilaisuus 7.11.2008 Varapuhemies Seppo Kääriäinen."— Esityksen transkriptio:

1 Kuulemistilaisuus 7.11.2008 Varapuhemies Seppo Kääriäinen

2 Puolustusvoimia koskeva keskeinen lainsäädäntö – Laki puolustusvoimista Perustuslain mukaisesti puolustusvoimien yleisistä perusteista säädetään ensisijaisesti puolustusvoimista annetussa laissa. Vanha laki oli vuodelta 1974, ja sitä oli lukuisten muutosten kautta pidetty asiasisällöltään keskeisiltä osin ajan tasalla > Selonteon 2004 linjaukset puolustusvoimien hallintorakenteesta aiheuttivat myös selkeitä muutostarpeita pv-laille Puolustusvoimille uudessa laissa selkeä tehtäväjako: 1) Kotimaan puolustus 2) muiden viranomaisten tukeminen 3) kriisinhallinta PLM pyysi esityksestä 49 lausuntoa, 37 lausuntoa saatiin. Esitys vietiin eduskuntaan syksyllä 2006 yhdessä asevelvollisuuslain ja vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan esityksen kanssa > lait olivat kiinteästi yhteydessä toisiinsa, joten niiden käsittely kokonaisuutena eduskunnassa oli keskeinen valmistelutyötä ohjaava päämäärä.

3 Puolustusvoimia koskeva keskeinen lainsäädäntö - Asevelvollisuuslaki Lakiehdotuksen tavoitteena oli saattaa laki kaikilta osiltaan perustuslain vaatimukset täyttäväksi, entistä ajanmukaisemmaksi ja toimivaksi Tarvittava säädöshuollon toteuttaminen oli mahdollista ainoastaan kirjoittamalla vanha laki (v. 1950) uudestaan. Lain uudistustyö aloitettiin PLM:ssä 8.6.2004, jolloin asetettiin toimikunta selvittämään uudistustarpeita. PLM pyysi lausuntoa 70 taholta, 52 lausuntoa saatiin. Lain ajantasaistamista pidettiin lausunnoissa yleisesti ottaen välttämättömänä. Hallitus antoi lokakuussa 2006 eduskunnalle esityksen asevelvollisuuslaiksi, jota ei kuitenkaan ehditty käsitellä vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä. Esitys tuotiin uuden eduskunnan käsittelyyn pitkälti muuttumattomana ja hyväksyttiin keväällä 2007.

4 Puolustusvoimia koskeva keskeinen lainsäädäntö – Vapaaehtoinen maanpuolustus Maanpuolustusjärjestöillä on merkittävä asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on ollut esillä selonteoissa 1997, 2001 ja 2004 > Vuoden 2004 selontekoa käsiteltäessä todettiin, että vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on tarpeen säätää erillinen laki. Esitystä valmisteltiin PLM:ssä maaliskuusta 2005 varatuomari Jukka Pasasen vetämän toimikunnan johdolla. Esityksestä saatiin 47 lausuntoa. PLM:ssä lain valmistelutyötä ohjasi seuraava päämäärä: vapaaehtoinen maanpuolustus on voimavara, joka edistää uusiin uhkiin varautumista, kansalaisten arjen turvallisuutta ja sotilaallista puolustusvalmiutta. Tavoitteena oli aikaansaada aikaan laki, joka mahdollistaisi hyvät toiminnalliset edellytykset vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle ja selkeyttäisi eri toimijoiden (maanpuolustusjärjestöt, puolustusvoimat, MPK) keskinäisiä suhteita.


Lataa ppt "Kuulemistilaisuus 7.11.2008 Varapuhemies Seppo Kääriäinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google