Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

DIHYBRIDIRISTEYTYKSET JA TEKIJÄINVAIHDUNTA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "DIHYBRIDIRISTEYTYKSET JA TEKIJÄINVAIHDUNTA"— Esityksen transkriptio:

1 DIHYBRIDIRISTEYTYKSET JA TEKIJÄINVAIHDUNTA
Alleeliparien yhdistyminen & tekijäinvaihdunta eväitä evoluutiolle

2 Dihybridiristeytykset
Mendel tutki kahden ominaisuusparin periytymistä tutkimuskohteena herne P-polven jälkeläiset ( F1 ) kaikki saman näköisiä huomio F2 - polveen vanhempien kaltaisia + uusia ominaisuusyhdistelmiä suhteessa 9:3:3:1 (ks.kirja s. 119 kuva ja teksti) Dominoivaa ominaisuutta ilmentävän genotyyppi selville testiristeytyksellä

3 Kuvaus Fenotyyppi: vihreä/kurttuinen ja keltainen/sileä
Genotyyppi: vvrr VVRR Gameetit: vr VR F1-polvi : VvRr

4 Tekijäinvaihdunta eli Crossing over
Kahdentuneet kromosomit menevät rinnakkain -> kromatidit asettuvat ristikkäin ja syntyy kiasma. Em. tilanteessa alleelit siirtyvät vastinkromosomista toiseen. Syntyneistä uusien ominaisuuksien lukumäärästä voidaan laskea alleelien etäisyys toisistaan (crossing over -% ks.kalvoesimerkki) selvitetään testiristeytyksellä.

5 Tehtävät Moniste: LISÄTIETOJA…

6 Puhuttiinko jotain evoluutiosta?
Evoluutiomekanismit Mutaatio (spontaani sattumanvarainen muutos geenissä ) mutaatioiden haitallisuus? :valtaosa mutaatioista neutraaleja tai lievästi haitallisia, pieni osa hyödyllisiä Rekombinaatio: alleelien uudelleenjärjestelyä alleelien satunnaisajautuminen geenivirta luonnonvalinta

7 Evoluutio "Evoluutio: Se luonnonilmiö, jonka mukaan organismien muoto ja elämäntapa ovat muuttuneet ja jatkuvasti muuttuvat siten, että jälkeläiset eroavat kantamuodoistaan. Evoluution välttämättömät ja riittävät ehdot ovat muuntelu, perinnöllisyys ja luonnonvalinta." (Tirri ym. 1995: Biologian sanakirja. Otava, Keuruu)

8 Mutaatiotyypit Geenimutaatio (pistemutaatiot) Kromosomimutaatio
vaihtuu, siirtyy, häviää, Kromosomimutaatio häviämät, kahdentumat, kääntymät Kromosomistomutaatio kromosomeja liikaa (esim. trisomia 21) polyploidia (peruskromosomistoja 2n, 3n, esim. jättiläishaapa)

9 Geenivirta Uusien alleelien saapuminen muista populaatioista
esim. yksilöiden muutto lyhyellä aikavälillä mutaatioita merkittävämpää pienentää populaatioiden välisiä eroja rajoittunutta; mahdollistanut lajiutumismekanismit.

10 Luonnonvalinta Luonnonvalinta = luonnossa vallitsevat olosuhteet vaikuttavat eliöstön valikoitumiseen geneettisten ominaisuuksien perusteella. Laajemmin

11 Trisomia21 Syntyy, kun alkioon jää sukusolun epäonnistuneen jakautumisen seurauksena yksi ylimääräinen kromosomi 21.

12 Satunnaisajautuminen
Sattumanvaraiset geenifrekvenssien muutokset perustajaefekti (vain muutama yksilö) pullonkaulaefekti (esim. tsunami tappaa liki kaikki yksilöt popul.)


Lataa ppt "DIHYBRIDIRISTEYTYKSET JA TEKIJÄINVAIHDUNTA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google