Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

W w w. h a m k. f i Ylermi ohjausryhmä 5.11.2013 Helena Turunen www.hamk.fi/yler mi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "W w w. h a m k. f i Ylermi ohjausryhmä 5.11.2013 Helena Turunen www.hamk.fi/yler mi."— Esityksen transkriptio:

1 w w w. h a m k. f i Ylermi ohjausryhmä 5.11.2013 Helena Turunen www.hamk.fi/yler mi

2 Yhteiset kehittämisen alueet KuvausTavoite A. Kehittämis- ja tutkimustoiminta A) Uusi kehittämis- ja tutkimustoiminnan toimintaympäristö, jossa keskitytään kansainvälisiin TKI-hankkeisiin painopisteenä muuttuvan työelämän ja osaamisen johtaminen, liiketoimintaosaamisen kehittäminen, uuden ajan oppiminen ja tulevaisuuden oppimisympäristöt, uusiutuvien organisaatioiden ja yhteisöjen kehittämisen metodiikka sekä aluevaikuttavuusosaaminen Toimintamalli alueen kilpailukykyä edistävän tki-toiminnan aikaansaamiseksi B. Kansainvälisyys ja tutkimustoiminta B) Uusi toimintarakenne kansainväliseen toimintaan ja koulutusviennin kehittämiseen kansainvälisessä verkostoissa yhdistäen ammatillisen opettajakorkeakoulun ja ylempien amk- tutkintojen huippuosaaminen. - Kv-osaajia alueen kansainvälistyvään työelämään - Laadukkaat koulutusvientituotteet C. Uusi opintoväylä (YAMK+AOKK) C) Uudet opintoväylät, kuten ylemmän korkeakoulututkinnon ja opettajanpätevyyden samanaikainen suorittaminen ja muiden koulutuksen nivelvaiheiden kehittäminen - ”Kaksoistutkinnon” suorittamismahdollisuus D. Täydennys- koulutustoiminta D) Uusi toimintamalli täydennyskoulutuksen kehittämiseen erityisesti alueen heikoimmin kehittyneiden osien ja kansainvälistymisen tarpeisiin. - Uudet innovatiiviset koulutustuotteet ja osaamisen kehittämisen mallit (esim. mentorointi, coaching) Ylermin kehittämisalueet

3 Toimintaraportti 1.6.-5.11.2013 A. Kehittämis- ja tutkimustoiminta 1.Kanta-Hämeen kilpailukykytekijät 2030 -ennakointitutkimus on käynnistynyt tutkijayliopettaja Taina Juurakko- Paavolan johdolla. Kehittämispäällikkö Anne Laakso on työssä mukana asiantuntijan roolissa. 1.Ensimmäinen haastattelukierros tehdään marras-joulukuussa 2013 (kunnanjohtajia, aluekehittäjiä, yrittäjiä) 2.Asiantuntijaraadit kootaan tammikuussa ja delfoi-kierrokset toteutetaan tammi-huhtikuun aikana Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. 2.Kanta-Hämeen kilpailukykytekijöitä taustoittava ylemmän amkin opinnäytetyö on käynnistynyt. Tekijänä ylempää tradenomitutkintoa opiskeleva opiskelija Marjo Rummukainen. B. Kansainvälisyys ja tutkimustoiminta 1.Koulutusviennin organisoitumisen ja toimintamallin suunnitelmaa on tehty. Koulutusvienti käynnistynyt. C. Uusi opintoväylä (YAMK – AOKK) 1.Neljä opiskelijaa on aloittanut samanaikaiset YAMKin (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) ja AOKK:n (ammatillinen opettajankoulutus/pedagoginen pätevyys) -opinnot. Heille on tehty henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joissa AHOT (aikaisemmin hankittu osaaminen) ja korvaavuudet on huomioitu. D. Täydennyskoulutustoiminta 1.Työhteisön Dynaaminen Valmennus on mallinnettu ja pilottityö Envor Groupissa Forssassa käynnistetty 2.Sako Oy:n kanssa Riihimäellä on neuvoteltu valmennusmallin pilotoinnista. Työ käynnistyy mahdollisesti tammikuussa 2014. 3.Kilpailukyvyn johtaminen -opintokokonaisuuden suunnittelu on käynnistetty. Kohderyhmänä alueen pk-yritykset ja YAMK-opiskelijat. www.hamk.fi/yler mi

4 Toimintasuunnitelma syksy 2013 / kevät 2014 1. Kanta-Hämeen kilpailukykytekijät ja osaamistarpeet 2030 -tutkimus syksy 2013 - kevät 2014 2. Kanta-Hämeen pk-sektorin kilpailukyvyn kehittäminen 2015, opinnäytetyö syksy 2013 - kevät 2014 3. Työyhteisön Dynaaminen Valmennus -mallin (TDV) pilotointi syksy 2013 - kevät 2014 - Forssa - Riihimäki 4. Kilpailukyvyn johtaminen -koulutuskokonaisuuden suunnittelu syksy 2013 - kevät 2014 5. PK-yritysten kansainvälistymispäivän suunnittelussa mukanaolo ja osallistuminen huhtikuussa 2014 6. Koulutusviennin organisointi- ja toimintamallin täsmentäminen, syksy 2013 - kevät 2014 7. Hankeaihioiden rakentaminen, teemat mm.: 1.Ympäristöalan kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen (Forssa) 2.Tulevaisuuden ennakointihanke (Kanta-Häme) 3.Kanta-Hämeen alueen pk-yritysten kansainvälistyminen (Kanta-Häme) 8. Julkaisut: Kanta-Hämeen kilpailukykytekijät ja osaamistarpeet 2030 Kanta-Hämeen pk-sektorin kilpailukyvyn kehittäminen 2015 -opinnäytetyö Työyhteisön dynaaminen valmennusmalli - kokemukset ja tulokset 9. Loppuseminaari 22.5.2013 www.hamk.fi/yler mi


Lataa ppt "W w w. h a m k. f i Ylermi ohjausryhmä 5.11.2013 Helena Turunen www.hamk.fi/yler mi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google