Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eveliina Okkonen & Johanna Hägg, LO-07

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eveliina Okkonen & Johanna Hägg, LO-07"— Esityksen transkriptio:

1 Eveliina Okkonen & Johanna Hägg, LO-07
Millä tavoilla inklusiivinen opetus vaikuttaa yleisopetuksen oppilaaseen? Eveliina Okkonen & Johanna Hägg, LO-07

2 Tutkimustehtävä Millä tavoilla inklusiivinen opetus vaikuttaa yleisopetuksen oppilaaseen? ►Oppimistulokset ja -motivaatio ►Sosiaalinen viitekehys (sosiaaliset taidot, asenteet, ym.) ►Minäkuvan muodostuminen ►Mahdolliset muut vaikutukset?

3 Aiheenvalinnan perustelut
Ajankohtaisuus Käytännön hyöty ►Koulutusjärjestelmän muutospaineet ja mahdollinen uudistaminen tulevaisuudessa Oman henkilökohtaisen arvomaailman muokkaaminen Suomessa ei kartoitettu aihetta tästä näkökulmasta aiemmin

4 Teoreettiset lähtökohdat
Perinteisesti erityisyyden ja erilaisuuden määrittäminen yksilölähtöisesti yksilön ongelmaksi Nykyään: enemmänkin sosiaalinen konstruktio Yhteiskunnan rakenteet eivät mahdollista kaikkien ihmisten osallistumista (tässä tapauksessa yleisopetukseen)

5 Teoreettiset lähtökohdat
Erityisopetus perinteinen ratkaisu erilaisuuden haasteisiin Erityisoppilaiden nähty tarvitsevan erilaisia puitteita oppimiselle ja opetukselle Erityisopetuksen kritiikkiä: Keino erotella lapsia Edesauttaa oppilaiden leimautumista ja syrjäytymistä

6 Teoreettiset lähtökohdat
Inkluusio ratkaisuksi edellä mainittuihin ongelmiin Erilaisten oppijoiden tarpeiden huomioiminen tavallisissa kouluissa aiempaa paremmin Erityisoppilaiden opettaminen muun ikäluokan kanssa tarpeellisten tukitoimien avustamina ►Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden aiempaa parempi toteutuminen

7 Teoreettiset lähtökohdat
Sosiaalinen viitekehys: sosiaaliset taidot, niiden taustalla vaikuttavat asenteet, … Oppimistulokset?

8 Tutkimuksen taustoja Keskitytty tarkastelemaan inkluusion vaikutuksia erityisoppilaan tai opettajan näkökulmasta ►Tutkimusaineisto pääosin Yhdysvalloista

9 Joitakin tutkimustuloksia
Sharpe, York & Knight: inklusiivisen luokan yleisoppilaiden oppimistuloksissa ei eroja verrattuna perinteisen yleisopetuksen oppilaiden tuloksiin Saint-Laurent, ym.: inklusiivisen luokan yleisoppilaiden oppimistulokset jopa parempia kuin perinteisen yleisopetuksen oppilaiden Oppilaiden kokemukset pääsääntöisesti positiivisia, joukossa kuitenkin myös niitä, joiden mielestä erityisoppilaiden sijoittaminen yleisopetuksen luokkaan on häiritsevää.

10 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu
Kirjallisuuskatsaus Artikkeleita, joiden pohjalla esim. Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Kanadassa tehtyjä tutkimuksia aiheesta Tässä vaiheessa vältetään rajaamasta aihetta liikaa

11 Tutkimuksen aikataulu ja tulevaisuus
Kandintyö valmis toukokuussa 2010 Käsitteiden avaaminen tämän vuoden puolella Laajentaminen pro graduksi vielä epävarmaa Esim. suomalaisen tilanteen kartoittaminen empiirisen tutkimuksen avulla


Lataa ppt "Eveliina Okkonen & Johanna Hägg, LO-07"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google