Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Energiavuosi 2014 Sähkö 21.1.2015 Energiateollisuus ry.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Energiavuosi 2014 Sähkö 21.1.2015 Energiateollisuus ry."— Esityksen transkriptio:

1 Energiavuosi Sähkö Energiateollisuus ry

2 Sähkön kokonaiskäyttö v. 2014 83,3 TWh

3 Lämpötilakorjattu sähkönkäyttö v. 2014 84,8 TWh

4 Sähkönkäytön muutokset (muutos 2013/2014 -0,7 TWh)

5 Sähkön kokonaiskäyttö 2014 (83,3 TWh)

6 Teollisuuden sähkönkäyttö

7 Teollisuuden sähkönkäytön muutos 2013/2014

8 Sähkön nettohankinta 2014 (83,3 TWh)

9 Sähkön hankinta energialähteittäin 2014 (83,3 TWh)

10 Muutokset sähkönhankinnassa (muutos 2013/2014 – 0,7 TWh)

11 Sähkön hankinnan aikavaihtelu 2014 (viikkokeskiteho)

12 Sähköntuotanto energialähteittäin 2014 (65,4 TWh)
Uusiutuvat 39 % (v %) Hiilidioksidivapaat 74 % (v %) Kotimaiset: 45 % (v %)

13 Sähkön tuotanto pohjoismaisilla sähkö-markkinoilla 2013
Uusiutuvat: 63 % (v %) Hiilidioksidivapaat: 85 % (v %)

14 Vesivoiman tuotanto Normaalivuosi
Normaali vesivuosi = vesivoiman tuotanto laskennallisesti, kun rakennettujen jokien virtaamat ovat keskimääräisellä tasolla

15 Tuulivoimatuotanto ja kapasiteetti vuosittain

16 Tuulivoiman viikkokeskitehot ja kapasiteetti 2010-2014

17 Tuulivoimatuotanto viikolla 29 ja 49 v. 2014

18 Sähkön käyttöhuiput 1980-2030 suurin tuntiteho megawattia (MW)

19 Sähkön hankinta tunneittain vuoden 2014 käyttöhuipun sisältävänä päivänä 20.1

20 Sähkön tuonti ja vienti

21 Sähkön nettotuonti v. 2014 18 TWh

22 Nettotuonnin %-osuus sähkönkulutuksesta huippukulutustuntina

23 Sähköntuotannon CO2-päästöt vuosittain

24 Sähköntuotannon ominais CO2-päästöt eräissä EU-maissa v. 2011
g CO2/kWh

25 Eurelectric: Power Statistics 2010
Sähköntuotannon ominaispäästöt sekä arvio niiden kehittymisestä Lähteet: ET Visio 2050 Eurelectric: Power Statistics 2010

26 Investoinnit ja suunnitelmat eri teollisuudenaloilla Suomessa 2008-2014 (milj. euroa)
Lähde: EK:n investointitiedustelut 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013 ja 2014

27 Polttoaineiden ja sähkön verotuksen kehitys 1990->

28 Kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus 2500-5000 kWh vuodessa) 1. puolivuotiskausi 2014

29 Ostovoimaan suhteutettu kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus kWh vuodessa) puolivuotiskausi 2014

30 Lähde: Energiamarkkinavirasto
Lämmitysasiakkaan sähkön hintaosuuksien kehitys (kulutus kWh/vuosi) 26,5 % 36,7 % 42,0 % 40,7 % 22,6 % 31,5 % Lähde: Energiamarkkinavirasto

31

32 Suomen kauppatase ja energian kauppatase
- Energian tuonnin arvo n. 20 % kokonaistuonnin arvosta - Energian viennin arvo n. 10 % kokonaisviennin arvosta Lähde: Tulli, Ulkomaankauppatilasto

33 Metsähakkeella tuotetun sähkön tuki
tuen muutokset johtuvat turpeen veromuutoksista

34 Päästöoikeuden hintakehitys
Lähde: SKM Syspower

35 Energiatehokkuussopimusten kattavuus energia-alalla
ET:n jäsenten sähköntuotannosta ET:n jäsenten lämmöntuotannosta Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2013

36 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimat sähköntuotannon ja primäärienergiankäytön tehostamisen säästöt Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2013

37 *Motiva muuttanut säästöjen laskentatapaa v. 2012
Sähkönjakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat omaan energiankäyttöön kohdistuvan tehostamisen säästöt *Motiva muuttanut säästöjen laskentatapaa v. 2012 Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2009, 2010 , 2011 , 2012 ja 2013

38 Kiitos! KIITOS !


Lataa ppt "Energiavuosi 2014 Sähkö 21.1.2015 Energiateollisuus ry."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google