Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Euroopan unioni (EU) 28 jäsenvaltiota yli 500 miljoonaa asukasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Euroopan unioni (EU) 28 jäsenvaltiota yli 500 miljoonaa asukasta"— Esityksen transkriptio:

1

2 Euroopan unioni (EU) 28 jäsenvaltiota yli 500 miljoonaa asukasta
EU:n ehdokasvaltioita: Albania, Islanti, Montenegro, Serbia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Turkki

3 EU:n tärkeimmät periaatteet
yhteiset arvot: ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio, ihmisoikeudet, moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsemattomuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu (SEUn 2 artikla) tavoite: edistää rauhaa, EU:n arvoja ja sen kansojen hyvinvointia (SEUn 3 artikla) neljä liikkumisvapautta: henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus

4 EU:n historian tärkeimmät vaiheet

5 1950-luku – alkutaival: jälleenrakennus sodan jälkeen
1950: Schumanin julistus 9. toukokuuta 1951: Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) perustetaan 6 jäsenvaltiota: Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Luxemburg ja Alankomaat 1957: Rooman sopimukset – Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) syntyvät

6 1960-luku – perustan luominen
1960: Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA) perustetaan 1962: yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) käynnistetään 1968: tullimaksut poistetaan

7 1970-luku 1973: ensimmäinen laajentuminen – Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyvät yhteisöön  EY:ssä on 9 jäsenvaltiota 1979: Euroopan parlamentin jäsenet valitaan ensimmäisen kerran suorilla vaaleilla

8 1980-luku – vakiinnuttamisen aika
laajentuminen Etelä-Euroopan maihin: Kreikka (1981), Espanja ja Portugali (1986)  EY:ssä on 12 jäsenvaltiota 1986: Rooman sopimusta muutetaan Euroopan yhtenäisasiakirjalla 1990: Saksojen yhdistyttyä myös entinen Itä-Saksa kuuluu EY:hyn

9 1990-luku 1993: Euroopan sisämarkkinat (Maastrichtin sopimus) voimaan
1995: uusi laajentuminen – Itävalta, Suomi ja Ruotsi  EU:ssa on 15 jäsenvaltiota

10 suurin laajentuminen : 12 jäsenvaltiota alkaa käyttää euroa valuuttanaan 2004: laajentuminen Keski- ja Itä-Euroopan maihin – EU:hun liittyy 10 uutta jäsenvaltiota: Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro,  EU:ssa on 25 jäsenvaltiota 2007: Bulgaria ja Romania liittyvät unioniin  EU:ssa on 27 jäsenvaltiota 2013: Kroatia liittyy unioniin EU:ssa on 28 jäsenvaltiota

11 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen
institutionaalisten uudistusten tarve 2005: Ranska ja Alankomaat torjuvat EU:n perustuslain 2009: Lissabonin sopimuksen hyväksyminen ja voimaantulo 1. joulukuuta

12 Esimerkkejä: vapaus asua, opiskella ja työskennellä missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa vaihto-ohjelmia nuorille: Comenius, Leonardo Da Vinci ja Erasmus yhteinen valuutta 19 jäsenvaltiossa ympäristölainsäädäntöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi yhtäläiset mahdollisuudet edullisemmat verkkovierailuhinnat (roaming) ja paljon muuta ...

13 EU:n toimielimet

14 Euroopan parlamentti säätää lakeja yhdessä neuvoston kanssa
valvoo EU:n talousarviota (yhdessä neuvoston kanssa) ja EU:n muiden toimielinten toimintaa 751 yleisillä vaaleilla valittua jäsentä vaalit joka viides vuosi puhemies: Martin Schulz

15 Eurooppa-neuvosto ohjaa EU:ta poliittisesti ja määrittelee sen poliittiset suuntaviivat ja prioriteetit koostuu jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehistä, puheenjohtajastaan ja Euroopan komission puheenjohtajasta puheenjohtaja: Donald Tusk

16 Euroopan unionin neuvosto
säätää lakeja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa (hyväksyy, muuttaa tai hylkää komission säädösehdotukset) koostuu 28 jäsenvaltion ministereistä käsiteltävien aiheiden mukaan kiertävä puheenjohtajuus: puheenjohtajavaltio vaihtuu kuuden kuukauden välein: 1.1.– : Latvia 1.7.– : Luxemburg

17 Euroopan komissio ehdottaa lakeja ja huolehtii niiden täytäntöönpanosta (aloiteoikeus, perussopimusten ″vartija″) 28 komissaaria (yksi kustakin jäsenvaltiosta), joista yksi toimii puheenjohtajana (Jean-Claude Juncker) ja muutamat muut varapuheenjohtajina (yksi on unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja)

18 EU:n muita toimielimiä ja elimiä
Euroopan unionin tuomioistuin Euroopan keskuspankki Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) Alueiden komitea

19 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

20 Euroopan unionin neuvosto
Mikä ETSK on? Se on neuvoa-antava elin, joka perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Se edustaa järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa. Euroopan parlamentti Euroopan unionin neuvosto Euroopan komissio Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

21 Mitä järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta tarkoittaa?
Kaikkia ryhmiä ja järjestöjä, joita kansalaiset perustavat ajaakseen etujaan, saavuttaakseen tietyn päämäärän tai tehdäkseen yhteistyötä samanhenkisten ihmisten kanssa

22 Millainen rooli ETSK:lla on?
Neuvoa-antava rooli: ETSK avustaa Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja Euroopan komissiota, ja sen kolme tärkeintä tehtävää ovat: varmistaa, että EU:n politiikassa otetaan huomioon todellinen taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen tilanne rakentaa osallistavampaa EU:ta, joka on lähempänä kansalaisiaan edistää EU:n arvoja ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita yleisesti

23 Silta EU:n ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä
ajaa kansalaisyhteiskunnan asioita tarjoaa jäsenvaltioiden kansalaisjärjestöille mahdollisuuden ilmaista näkemyksiään Euroopan tasolla

24 ETSK:n rakenne edustajakokous, jossa on 353 jäsentä (nimetään 5 vuodeksi) EU:n 28 jäsenvaltiosta puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka valitaan kahden ja puolen vuoden välein edustaa talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmiä: työnantajia, työntekijöitä ja muita eturyhmiä (kansalaisjärjestöt, viljelijät, nuoret, kuluttajat jne.) 6 erityisjaostoa ja neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” (CCMI) lausunnoista keskustellaan ja ne hyväksytään yksin-kertaisella enemmistöllä täysistunnoissa (n. 9/vuosi)

25 jäseniä ja asiantuntijoita
Lausunnon laatiminen Täysistunto RYHMÄ II Työntekijät RYHMÄ I Työnantajat RYHMÄ III Muut eturyhmät Valmisteluryhmä: jäseniä ja asiantuntijoita JAOSTO JAOSTO 6 jaostoa

26 Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi

27 KANSALAISTOIMINNAN AIKA
EU on yli 500 miljoonan kansalaisen demokraattinen organisaatio, jonka antamat lait, asetukset ja direktiivit vaikuttavat arkielämään 28 maassa. Aktiiviset kansalaiset voivat vaikuttaa monin tavoin siihen, miten EU:ta hallinnoidaan. Kaikkien vastuulla on välittää siitä, miten yhteisiä asioita hoidetaan. Kyse on sinun Euroopastasi, ja sinun mielipiteelläsi voi olla ratkaiseva vaikutus. Tärkeintä on aktiivinen osallistuminen! Saat tilaisuuden käsitellä aihetta, joka liittyy aktiiviseen kansalaisuuteen Euroopan tasolla.

28 Työvaiheet ETSK:n lähettämät ”kansalaistoiminnan aiheet” luetaan ja niistä keskustellaan luokassa Valitaan YKSI ”kansalaistoiminnan aiheista” ja ilmoitetaan valinnasta ETSK:lle viimeistään 11.3. Valmistaudutaan Brysselin matkaan: kehitellään valittua aihetta opettajan avustuksella Brysselissä: työryhmätapaaminen, raportin laatiminen, keskustelu ja esittely nuorisotäysistunnossa

29 1. Kansalaistoiminnan aiheisiin tutustuminen ja niistä keskusteleminen
ETSK lähettää ”kansalaistoiminnan aiheet” englanniksi helmikuun 2015 loppuun mennessä Työasiakirja on pohja Brysselissä käytäville keskusteluille. Se sisältää luettelon ”kansalaistoiminnan aiheista”. Aiheista keskustellaan luokassa ja niistä valitaan YKSI

30 2. Aiheen valinta Kun ”kansalaistoiminnan aiheista” on keskusteltu luokassa, niistä valitaan YKSI Valinnasta tulee ilmoittaa ETSK:lle englanniksi viimeistään 11. maaliskuuta

31 3. Brysselin matkaan valmistautuminen
Kehitellään valittua aihetta: voidaan suunnitella pieni toimintaprojekti. Siihen voi sisältyä esimerkiksi esitelmä, performanssi, pieni julkaisu, lyhyt väittely tms. Projektin tavoite: sisäistetään perinpohjaisesti valittu osallistumisaihe ja tiedostetaan paremmin aiheeseen liittyvät vaihtoehdot ja rajat Tiedot muiden koulujen valitsemista aiheista lähetetään maaliskuun loppuun mennessä

32 4. Työryhmätapaaminen Brysselissä
Työryhmissä kukin koulu esittelee, miten valittua aihetta on työstetty, mitä on opittu ja mitkä ovat koulun ehdotukset aktiivisen kansalaisuuden ja osallistavan demokratian lisäämiseksi ja kehittämiseksi

33 5. Raportointi ja keskustelu Brysselissä
Muutamien työryhmien päätelmät esitellään ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman päättävässä täysistunnossa, ja raportit sisällytetään päivän asiakirja-aineistoon Toivottavasti tapahtumassa otetut ensiaskeleet saavat jatkoa eri puolilla Eurooppaa ja innostavat muitakin nuoria osallistumaan aktiivisesti!

34 Määräaika ja yhteystiedot
Valittu ”kansalaistoiminnan aihe” tulee ilmoittaa ETSK:lle englanniksi viimeistään Lisätietoa ja vastauksia kysymyksiin: sähköposti: internetsivut: Your Europe, Your Say @youreurope

35


Lataa ppt "Euroopan unioni (EU) 28 jäsenvaltiota yli 500 miljoonaa asukasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google