Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto osana opiskelijavalintojen ja korkeakoulujen tietohallinnon kehittämistä 5.22013 Ilmari Hyvönen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto osana opiskelijavalintojen ja korkeakoulujen tietohallinnon kehittämistä 5.22013 Ilmari Hyvönen."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto osana opiskelijavalintojen ja korkeakoulujen tietohallinnon kehittämistä 5.22013 Ilmari Hyvönen

2 välikysymys Onko tietovarannon tietojen käyttöönottoaikataulu selvillä?

3 Tietovarannon tietojen käyttöönottoaikataulusta HE 44 / 2012 tietojen käytöstä korkeakoulujen yhteishaussa, ensimmäisen kerran kevään 2014 yhteishaussa syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen. Kirje 05.12.2012: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruu ammattikorkeakoulujen / yliopistojen vuoden 2012 toiminnasta: Tiedonkeruiden muuttuminen otettaessa käyttöön korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto 2014 välikysymys

4 Tietovarannon tietojen käyttöönottoaikatalu Korkeakoulujen toiminta, valtakunnalliset palvelut –Valmiina 11/2013 mennessä –Opetushallituksen valtakunnallisille palveluille –Käyttöön vuoden 2014 alusta Opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden viranomaisten tiedonkeruut ohjaustarkoituksiin –Valmiina 03/2014 mennessä –OKM:lle ja Tilastokeskukselle –Käyttöön syksyllä 2014 ja 2015 alusta välikysymys

5 Tulossopimukset 2013-16 Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet: ”Korkeakoulut ja OKM kehittävät ja ylläpitävät [1] tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, [2] tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta sekä [3] valtakunnallista tietovarantoa korkeakoulujen toiminnan ja OKM:n ohjauksen tueksi. Korkeakoulut päättävät omien strategisten tavoitteidensa nojalla, mitä tietojärjestelmiä ne yhdessä tai erikseen tuottavat.”

6 Esityksen sisältö Mitä varten kehitetään korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa? Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen osana julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämistä ja kokonaisarkkitehtuurityötä Ajankohtaista

7 Mitä varten kehitetään korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa? Tavoitteena opintoihin pääsyn sujuvoittaminen ja turhien päällekäisten opintojen välttäminen Korkeakoulujen yhteishaku, ensikertalaiset ja muut Siirtyjät ja valtakunnalliset palvelut Opintosuoritustiedot opiskelijavalinnoissa: hakukelpoisuus, valinta suoritusten perusteella Opintosuoritusten hyödyntäminen osana korkeakoulun muuta toimintaa: AHOT ym. Viranomaistiedonkeruiden hoitaminen

8 Mitä varten kehitetään korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa? Tavoitteena opintoihin pääsyn sujuvoittaminen ja turhien päällekkäisten opintojen välttäminen Korkeakoulujen yhteishaku; ensikertalaiset ja muut Siirtyjät ja valtakunnalliset palvelut Opintosuoritustiedot opiskelijavalinnoissa: hakukelpoisuus, valinta suoritusten perusteella Opintosuoritusten hyödyntäminen osana korkeakoulun muuta toimintaa: AHOT ym. Viranomaistiedonkeruiden hoitaminen

9 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Työurien pidentäminen ja kestävyysvajeeseen reagointi: Korkeakouluopintoihin pääsyä sujuvoitetaan Aiemmin ja muualla opitun tunnistaminen ja tunnustaminen otetaan osaksi kaikkea koulutusta perus-asteelta aikuiskoulutukseen. Luodaan joustavia siirtymämahdollisuuksia korkeakoulujen sisällä ja välillä Elinikäinen oppiminen, täydennyskoulutusmahdollisuudet Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä koulutuksessa vahvistetaan

10 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelma 2011-2016 Tutkinnon suorittamisiän laskemista välivuosia vähentämällä, tutkinnon suorittamiseen käytettävää aikaa lyhentämällä, tarpeetonta päällekkäistä koulutusta vähentämällä ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista tehostamalla. Aikaisemmassa koulutuksessa ja muualla opittu voidaan mahdollisimman täysimääräisesti hyväksyä osaksi opintoja. Korkeakoulut nostavat opetuksen ja ohjauksen tasoa ja parantavat tutkintojen läpäisyä kaikilla tutkintotasoilla.

11 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelma 2011-2016 Kehitetään opetushallinnon tietohallintoa ja tietoarkkitehtuureja tukemaan tietojärjestelmien yhteensovittamista. Huolehditaan eri tietojärjestelmissä käytettävien käsitteiden yhteismitallisuudesta sekä kehitettävien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten laadinnasta ja ylläpidosta.

12 Mitä varten kehitetään korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa? Tavoitteena opintoihin pääsyn sujuvoittaminen ja turhien päällekäisten opintojen välttäminen Korkeakoulujen yhteishaku, ensikertalaiset ja muut Siirtyjät ja valtakunnalliset palvelut Opintosuoritustiedot opiskelijavalinnoissa: hakukelpoisuus, valinta suoritusten perusteella Opintosuoritusten hyödyntäminen osana korkeakoulun muuta toimintaa: AHOT ym. Viranomaistiedonkeruiden hoitaminen

13 HE 44 / 2012 Eduskunnalle 16.5.2012 Perustuslakivaliokunta kuullut asiantuntijoita ja antanut lausunnon 24.10.2012 Sivistysvaliokunta käsittelee, kuullut ja kuulee vielä asiantuntijoita Sivistysvaliokunnan mietinnön jälkeen täysistunnon käsittelyyn

14 Ensikertalaiset ja muut hakijat Hallituksen esityksessä HE 44/2012 ehdotettavien säännöksen nojalla yliopistot ja ammattikorkeakoulut voisivat päättää varata aloituspaikkoja ensikertalaisille. - - Ehdotettavan säännöksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole saattaa aiemmin opiskelupaikan saaneita kohtuuttomasti erilaiseen asemaan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeviin nähden. yhteishaku ja paikkojen varaaminen ja toisaalta muut hakeutumismahdollisuudet (mm. siirtymämahdollisuudet) Kaksivaiheinen uudistus

15 Mitä varten kehitetään korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa? Tavoitteena opintoihin pääsyn sujuvoittaminen ja turhien päällekäisten opintojen välttäminen Korkeakoulujen yhteishaku, ensikertalaiset ja muut Siirtyjät ja valtakunnalliset palvelut Opintosuoritustiedot opiskelijavalinnoissa: hakukelpoisuus, valinta suoritusten perusteella Opintosuoritusten hyödyntäminen osana korkeakoulun muuta toimintaa: AHOT ym. Viranomaistiedonkeruiden hoitaminen

16 HE 44/2012: linjauksia toisesta vaiheesta ”Tavoitteena on, että entistä joustavammat koulutusohjelman ja korkeakoulun vaihtamiseen liittyvät käytännöt toteutettaisiin eri korkeakouluissa mahdollisimman selkeällä ja yhdenmukaisella tavalla, jotta voidaan varmistaa järjestelmän läpinäkyvyys hakeutujan kannalta.” Valmistelutyössä on lähdetty siitä, että korkeakoulut voivat myös yhteishaun ulkopuolisissa opiskelijavalinnoissa hyödyntää sähköistä hakujärjestelmää.

17 Mitä varten kehitetään korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa? Tavoitteena opintoihin pääsyn sujuvoittaminen ja turhien päällekäisten opintojen välttäminen Korkeakoulujen yhteishaku, ensikertalaiset ja muut Siirtyjät ja valtakunnalliset palvelut Opintosuoritustiedot opiskelijavalinnoissa: hakukelpoisuus, valinta suoritusten perusteella Opintosuoritusten hyödyntäminen osana korkeakoulun muuta toimintaa: AHOT ym. Viranomaistiedonkeruiden hoitaminen

18 Tiedot opintosuorituksista, opiskeluoikeuksista, lukukausi-ilmoittautumisista Hakukelpoisuuden toteaminen yhteishaussa ja haettaessa ylempiin tai jatkotutkintoihin johtaviin koulutuksiin Opintosuoritusten ja arvosanojen hyödyntäminen valinnassa, suoravalinnat Siirtymäväylissä opiskeluoikeustiedon perusteella mahdollisten siirtymäväylien rajaaminen koulutustarjonnassa

19 Mitä varten kehitetään korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa? Tavoitteena opintoihin pääsyn sujuvoittaminen ja turhien päällekäisten opintojen välttäminen Korkeakoulujen yhteishaku, ensikertalaiset ja muut Siirtyjät ja valtakunnalliset palvelut Opintosuoritustiedot opiskelijavalinnoissa: hakukelpoisuus, valinta suoritusten perusteella Opintosuoritusten hyödyntäminen osana korkeakoulun muuta toimintaa: AHOT ym. Viranomaistiedonkeruiden hoitaminen

20 Muualla tehdyt opintosuoritukset korkeakoulujen omassa toiminnassa, mahdollisuuksia Aikaisemmassa koulutuksessa opitun hyväksilukeminen Liikkuvuuden tukeminen: toisessa korkeakoulussa opitun hyväksilukeminen Korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön tukeminen: opintosuoritustietojen siirtäminen Opintojen ohjauksen kehittäminen opintojen edistymisen kokonaisvaltaisen seurannan kautta…

21 Mitä varten kehitetään korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa? Tavoitteena opintoihin pääsyn sujuvoittaminen ja turhien päällekäisten opintojen välttäminen Korkeakoulujen yhteishaku, ensikertalaiset ja muut Siirtyjät ja valtakunnalliset palvelut Opintosuoritustiedot opiskelijavalinnoissa: hakukelpoisuus, valinta suoritusten perusteella Opintosuoritusten hyödyntäminen osana korkeakoulun muuta toimintaa: AHOT ym. Viranomaistiedonkeruiden hoitaminen

22 Viranomaistiedonkeruut Ensi vaiheessa Tilastokeskus Jatkossa –KELA –CIMOn nykyään hoitamat liikkuvuustietojen keruut –Valvira? –…

23 Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä

24 Tavoite: tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja tietojen yhteismitallisuus Korkeakoululaitos ja muut julkisen hallinnon arkkitehtuuritasot Mitä RAKETTI-hankkeessa vielä tehdään Organisointi ja hallintamalli 2015 alkaen

25 Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä Tavoite: tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja tietojen yhteismitallisuus Korkeakoululaitos ja muut julkisen hallinnon arkkitehtuuritasot Mitä RAKETTI-hankkeessa vielä tehdään Organisointi ja hallintamalli 2015 alkaen

26 Tavoite: Yhteentoimivuus Tietohallintolaki 8§: ”Ministeriön on huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset. ” Määrityksiä tietojen siirtämiseen tietojärjestelmien välillä a)Korkeakoulujen ja viranomaisten välillä b)Korkeakoulujen kesken c)Korkeakoulujen sisällä – korkeakoulujen omien tietojärjestelmien välillä (Standardointi) Keskeisinä alueina opintohallinto ja tutkimushallinto; osa määrityksistä yhteistä koko opetustoimelle Työtä tehty RAKETTI hankkeessa ja jo aiemmin opintohallinnon osalta SVY:n toiminnassa

27 Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä Tavoite: tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja tietojen yhteismitallisuus Korkeakoululaitos ja muut julkisen hallinnon arkkitehtuuritasot Mitä RAKETTI-hankkeessa vielä tehdään Organisointi ja hallintamalli 2015 alkaen

28 Jotta arkkitehtuurityöllä saavutettaisiin hyötyjä, mitä korkeakoululaitoksen tasolla pitäisi tehdä? JHKA-hierarkian tasoja: –Julkinen hallinto : valtio, kunnat, muu julkinen hallinto (vastuu VM) –Opetus, tutkimus ja kulttuuri (OKM:n vastuulla) –Koulutus & Tutkimus (OKM:n osastot) –Korkeakoululaitos –Yksittäinen korkeakoulu –Korkeakoulun osa: tiedekunta, laitos, osasto, tms. Arkkitehtuurityön organisoimista ja alaa ohjaava ydinkysymys: Millä tasolla kokonaisarkkitehtuurityössä tarkasteltavat kohteet (prosessit, tieto, tietojärjestelmäpalvelu, teknologia) ovat (nykytilassa/tavoitetilassa) yhteisiä? Korkeakoululaitoksen osalta tärkeä lisäkysymys: Perustuuko (nykytilan/tavoitetilan) yhteisyys sopimukseen vai säädökseen – ovatko arkkitehtuurit suosituksia vai velvoittavia?

29 + viitearkkitehtuurit (opinto/tutkimushallinto) + Yhteisten määritysten lisäksi yhteinen fyysinen tietovaranto (VIRTA) Tietoon liittyvät yhteiset määritykset keskeinen osa korkeakoululaitoksen arkkitehtuuria (RAKETTI-hankkeessa ja sen jälkeen)

30 Näkökulma nykytilaan: yhteinen tekeminen ICT –asioissa erilaisissa rakenteissa: erilaiset historiat, rakenteet, vastuutahot, ja koulutus/tiedepoliittiset perusteet

31 Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä Tavoite: tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja tietojen yhteismitallisuus Korkeakoululaitos ja muut julkisen hallinnon arkkitehtuuritasot Mitä RAKETTI-hankkeessa vielä tehdään Organisointi ja hallintamalli 2015 alkaen

32 Mitä RAKETTI –hankkeessa vielä tehdään? (1/2) Korkeakoulujen tietovaranto: VIRTA-projekti –Tuotetaan järjestelmä ja otetaan se käyttöön OPI: –Tietomallin, muiden määritysten ja yhteentoimivuuden viitearkkitehtuurin ylläpito –Opiskelijavalintoihin liittyvät määrittelyt ja mahdolliset järjestelmäkomponentit (lukuvuosi-ilmoittautuminen)

33 Mitä RAKETTI –hankkeessa vielä tehdään? (2/2) TUTKI: –Yhteentoimivuus ja raportoinnin yhteismitallisuus, viitearkkitehtuurin tuottaminen(?) KOKOA: ”korkeakoululaitoksen arkkitehtuuriryhmä” –Korkeakoulujen tietomallin ylläpidon koordinaatio, tuotettavien arkkitehtuurien koordinaatio, menetelmät TIEHA –VIRTA projektin ohjaus –Koulutus- ja tiedepoliitikan tietohallinnollisten vaikutusten seuranta ja ennakointi, eri hankkeiden seuranta

34 Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä Tavoite: tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja tietojen yhteismitallisuus Korkeakoululaitos ja muut julkisen hallinnon arkkitehtuuritasot Mitä RAKETTI-hankkeessa vielä tehdään Organisointi ja hallintamalli 2015 alkaen

35 Korkeakoululaitoksen arkkitehtuurin hallinta ja CSC:ltä ostettavien palvelujen ohjaus RAKETTI – hankekauden jälkeen 2015- Osa RAKETTI -toiminnasta vakiinnutetaan VIRTA Tietovarantoa ylläpidetään ja käyttöä laajennetaan Arkkitehtuurin hallinta osa laajempaa OKM:n vastuulla olevaa arkkitehtuurityötä Ohjausrakenteiden suhde muiden OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden ohjaukseen (FUNET, Tietoinfrastruktuuripalvelut, Tieteellisen laskennan palvelut) Organisoituminen ja hallintamalli vaatii vielä tarkentamista hankekaudella!

36 Kiitos


Lataa ppt "Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto osana opiskelijavalintojen ja korkeakoulujen tietohallinnon kehittämistä 5.22013 Ilmari Hyvönen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google