Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tietohallinto-ohjausryhmän.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tietohallinto-ohjausryhmän."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tietohallinto-ohjausryhmän toimintasuunnitelma versio 1.0 Luonnos kick-offissa käydyn lähetekeskustelun pohjalta 23.3. 2012 Tuija Raaska

2 Toimeksianto= toimintasuunnitelman päälinjat –Korkeakoulujen tietohallintotoimijoiden yhteistyö RAKETTI- hankkeen toimeenpanovaiheessa –Käytännön tasolla työstää tietojen yhteentoimivuutta korkeakoulujen omien ja yhteisten tietojärjestelmien ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) kesken –Yhteistyössä OKM:n kanssa seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin (tietohallinnollisiin) vaatimuksiin –VIRTA-projektin ohjaaminen

3 Toiminnan päälinjat Ohjausryhmän toiminta kohdistuu: –Korkeakoulujen tietojärjestelmähankkeiden seuraamiseen (jo käynnissä olevat) ja hanke-ehdotusten arvioimiseen (hankesalkku, reality check) tavoitteena tuottaa kansallisen tason yhteentoimivuutta lähtemällä korkeakoulutason käytännöistä –Korkeakouluihin kohdistuvien kehityslinjojen seuraamiseen, ennakointiin ja niihin vaikuttamiseen (FUCIO- ja AAPA- verkostojen tiivistyvä yhteistyö ja verkostojen informoiminen) –RAKETTI-VIRTA-projektin ohjaamiseen (mahdollisesti jatkossa myös muita ohjaustehtäviä)

4 1. Hankesalkku Ohjausryhmä rakentaa korkeakoululaitostason tietohallintohankkeiden hankesalkun ja hallinnoi sitä. –Hankesalkun kokoamisella ja hallinnalla tavoitellaan hankkeiden onnistumisprosentin kasvattamista ja kustannussäästöjä yli sektorirajojen. –Ohjausryhmä määrittelee periaatteet ja menetelmät, joiden mukaan hanke otetaan hankesalkkuun –Ohjausryhmä sopii hankesalkun sisällöstä ja seurannasta vuosittain –Kukin hankkeen kohdalla ohjausryhmä määrittelee oman suhteensa hankkeeseen (esimerkkeinä omistaja, ohjaava taho, hyödyntäjä…)

5 Hankesalkku –Kunkin hankkeen kohdalla ohjausryhmä käsittelee ja varmistaa seuraavat asiat: hankeen reunaehdot, riippuvuudet, kustannusten ja aikataulujen realistisuus ja todennettavat hyödyt ja muut tarkistettavaksi sovitut asiat –Tietojärjestelmähankkeiden arvioinnissa menetelmänä käytetään VM:n projektien arviointikehikkoa ohjausryhmän sopimassa laajuudessa –BM-työssä tuotettu vuosittain päivitettävä korkeakoulujen järjestelmäkartta on osa hankesalkun päätöksenteon tietopohjaa

6 Hankesalkku 2012 –Vuoden 2012 osalta ehdotetaan, että hankesalkkuun katsotaan kuuluvaksi useamman korkeakoulun yhteiset hankkeet tai laajemmat korkeakoulujen omat projektit, joissa tavoitteena on tuottaa palvelua muillekin korkeakouluille –Näitä hankkeita ovat esimerkiksi RAKETTI-VIRTA-projekti ja KATE-hanke. –Toimeksiannon mukaisesti RAKETTI-VIRTA-projektin osalta ohjausryhmä toimii ko. projektin ohjausryhmänä, kuitenkin huomioiden, että projektin sisällöllisenä tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa opiskelijavalintojen kehittämisen tarpeet, jolloin sisällölliset tarpeet tulevat KSHJ, RAKETTI-OPI ja korkeakoulujen tiedonkeruun tarvevaatimuksista.

7 2. Standardisalkku Ohjausryhmä rakentaa ja hallinnoi korkeakoulujen yhteistä standardisalkkua. –Vaikuttamalla projekteihin jo niiden suunnitteluvaiheessa ohjataan projekteja valitsemaan työmenetelmät, standardit, rajapinnat ja muut vastaavat siten, että projekteissa syntyvät järjestelmät toimivat korkeakoululaitoksen tasolla mahdollisimman hyvin yhteen. Tätä kokonaisuutta hallinnoimaan kootaan ja ylläpidetään korkeakoululaitoksen standardisalkkua. –Standardisalkkua tarkennetaan ja laajennetaan kun siihen on edellytyksiä. Se voi sisältää myös projektityömenetelmiin, dokumentointiin, viestintään ja parhaisiin käytäntöihin liittyviä suosituksia samoin kuin JHS-tyyppistä materiaalia.

8 Standardisalkku –Käytettävät standardit määritellään standardisalkussa, jonka sisältää lyhyet perustelut valinnoille sekä standardille yhteisesti sovitun käyttövelvoittavuuden. Salkku ei anna yksityiskohtaisia ohjeita standardien implementoinnista, vaan ne laaditaan tarvittaessa erikseen.

9 Standardisalkku 2012 Standardisalkun keskeisimmät työkalut ovat: –Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurimalli Kartturi –Korkeakoulujen yhteinen käsitemalli

10 3. Vaikuttaminen toimintaedellytyksiin –Ohjausryhmä seuraa aktiivisesti korkeakoulujen toimintaympäristön muutoksia ja korkeakoulujen rahoitukseen, julkis- ja kuntahallinnon uudistukseen, lainsäädäntöön (esim. hankintalaki) liittyvää kehitystä ja vaikuttaa niihin yhteistyössä OKM:n kanssa -tavoitteena on ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin (tietohallinnollisiin) vaatimuksiin ja toisaalta tuoda OKM:n kautta korkeakoulujen näkökulmaa kansallisen tason asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon mukaan

11 Vaikuttaminen 2012 –OKM:n Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen – keskusteluun osallistuminen ja sisältöön vaikuttaminen; seminaari 29.3. –Ammattikorkeakoulu-uudistus –jne toimenpiteet

12 Päätösehdotukset –Ohjausryhmä käy keskustelun päälinjoista, projektisalkusta ja standardisalkusta ja tekee tarvittavat päätökset asioiden edistämisestä seuraavaan kokoukseen mennessä –hyväksytään edellä esitetty toimintasuunnitelman rungoksi ja ohjausryhmä kommentoi ja tåydentää sitä, niin että se on valmis toukokuun lopussa (RAKETTI-ohjausryhmä 5.6.)


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tietohallinto-ohjausryhmän."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google