Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Etäopetuksen pedagogiikkaa Katrina Vartiainen. Käytänteitä  Opettajalla vain etäoppilaita yhdessä koulussa  Opettajalla etäoppilaita kahdessa tai useammassa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Etäopetuksen pedagogiikkaa Katrina Vartiainen. Käytänteitä  Opettajalla vain etäoppilaita yhdessä koulussa  Opettajalla etäoppilaita kahdessa tai useammassa."— Esityksen transkriptio:

1 Etäopetuksen pedagogiikkaa Katrina Vartiainen

2 Käytänteitä  Opettajalla vain etäoppilaita yhdessä koulussa  Opettajalla etäoppilaita kahdessa tai useammassa koulussa  Opettajalla oppilaita myös opetustilassa  Vain osa opetuksesta videoneuvottelun välityksellä, osa verkko-opetuksena

3 Välineitä  Mikrofoni  Dokumenttikamera  Tietokone ja verkko  CD-soitin  DVD-soitin  Oppimisalusta

4 Mikrofonin käyttö  opeteltava sen käyttöä (kahinat, rapistelut yms.)  isossa ryhmässä liikuteltavissa oleva  mikrofonia siirretään sen luo, joka puhuu  voidaan välillä sulkea (esim. monipisteyhteys)

5 Vuorovaikutus  verbaalinen viestintä korostuu  puhe kulkee viiveenä  rauhallisuus  selkeys  rytmitys  selkeät instruktiot  äänensävy

6 Nonverbaalinen viestintä  ei välttämättä katsekontaktin mahdollisuutta  mahdollinen kurinpito vain verbaalisesti  puhuva pää: opettajan ulkonäkö ja pukeutuminen korostuu  staattisuus

7 Etäkontakti  opettaja ei näe esim. yksittäisen oppilaan kirjatyöskentelyä  mahdotonta tukea hankalissa kohdissa  sopivien työtapojen valinta  yksittäistä oppilasta ja ryhmää pitää kannustaa paljon:  välitön palaute tuntityöskentelyn aikana  kokeen yhteydessä annettu kirjallinen palaute  verkkotehtävien yhteydessä kannustavaa palautetta

8 Oppilaan huomioiminen  nimien käyttö  oppilaan mielipiteen kysyminen ja huomioiminen  oppilaan kertomien asioiden muistaminen  oppilas opettajana  positiivisen palautteen antaminen hyvin tehdyn työn jälkeen

9 Oppilaat  vastuuntunto  yhteistyökykyisyys  uskaliaisuus  omatoimisuus

10 Lähitapaaminen tärkeää * oppilaiden tapaaminen mieluiten opiskelun alussa *lähikontakti vaikuttaa myönteisesti opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen

11 Mitä oppiminen on?  oppijan aktiivista ja luovaa toimintaa  olennaista ajattelu ja osallistuminen yhteisölliseen toimintaan ja tiedonrakenteluun  kulttuurisidonnaista  sosiaalinen ilmiö  tuotos  käsitysten muuttuminen

12 Oppilaslähtöinen opetus  vanhan tiedon herättely  opiskelu kytkettävä erilaisiin konteksteihin  aihetta käsiteltävä useista eri näkökulmista  oppijoiden tietorakenteisiin monipuolisia kytkentöjä opiskellusta asiasta

13  parityöskentelyä  ryhmätyöskentelyä  myös hiljaista yksintyöskentelyä välillä

14 Sosiaalisen vuorovaikutuksen painottaminen hyviä oppimismuotoja ovat yhteistoiminnalliset muodot, joissa mahdollisuus * tiedon jakamiseen * keskusteluun * neuvotteluun ja * erilaisten tulkintojen esittämiseen ja argumentointiin

15 Motivaation ylläpitäminen luokkatyöskentelyssä  oppimistehtävien oltava vaihtelevia ja monipuolisia  vastuunjakaminen ja toiminnan kontrollointi  arviointitavat

16 Ryhmädynamiikka  Etäopetuksessa oheisviestintä jää osittain pois  miten tuoda turvallisuuden tunnetta? Varmistaa yhteistyötaitoja? Edesauttaa yhteistyöhalukkuutta?

17 Yhteenvetoa  monipuoliset työtavat: yksilö-, pari- ja ryhmätyötä  visuaalisuutta  oppimaan oppimista  hauskaa  arviointi tiedossa  autonomiaan kasvattamista

18 Yhdessä sovittavia asioita  laitteista huolehtiminen  työjärjestys  tiedotus  arviointi  VARASUUNNITELMA


Lataa ppt "Etäopetuksen pedagogiikkaa Katrina Vartiainen. Käytänteitä  Opettajalla vain etäoppilaita yhdessä koulussa  Opettajalla etäoppilaita kahdessa tai useammassa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google