Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Syntaksin harjoituskurssi CYK140

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Syntaksin harjoituskurssi CYK140"— Esityksen transkriptio:

1 Syntaksin harjoituskurssi CYK140
P2 2007 1. Luento ti

2 Sanaluokkakriteereitä (Lähde: Iso suomen kielioppi)
Morfosyntaktiset kriteerit sanat jakautuvat kolmeen ryhmään taivutuksen perusteella: nominit: sija- ja lukutaivutus verbit: persoona-, tempus- ja modustaivutus adpositiot, adverbit ja partikkelit: yleensä ei taivutusta (joillakin adverbeilla on tosin vaillinaista sijataivutusta)

3 Sanaluokkakriteereitä: jatkuu
Nominit ja verbit eroavat toisistaan taivutuksen perusteella Muut ryhmät (adverbit, adpositiot, partikkelit) voidaan rajata taivutuskriteerien avulla vain osittain, sillä niihin kuuluvat sanat voivat osittain taipua

4 Sanaluokkakriteereitä: jatkuu
Sanaluokkien pääryhmät jakautuvat alaryhmiin ensisijaisesti syntaktisin ja semanttisin perustein Verbien taivutuksen ja valenssin(1) mukaisia alaryhmiä ei kuitenkaan yleensä tulkita sanaluokiksi (1)Verbin valenssi: verbin kyky saada tietty määrä tietynlaisia seuralaisia, joita kutsutaan verbin täydennyksiksi

5 Sanaluokkakriteereitä: nominit
Nomineilla on neljä alaryhmää, joita pidetään eri sanaluokkina: Substantiivit täysi nominintaivutus + mahdollinen possessiivisuffiksi ei komparaatiota

6 Nominit: jatkuu Adjektiivit täysi nominintaivutus
joitakin poikkeuksia lukuunottamatta ei kuitenkaan possessiivisuffikseja substantiiveista poiketen mahdollisuus komparaatioon

7 Nominit: jatkuu Pronominit
taivutukseltaan nomineja kuten substantiivit, adjektiivit ja numeraalit jossain määrin sijataivutusta, persoonapronomineilla myös akkusatiivimuoto (minu+t; sinu+t; heidä+t)

8 Nominit: jatkuu esiintyvät sekä substantiiveille että adjektiiveille ominaisissa asemissa, ts. substantiivien ja adjektiivien asemesta

9 Nominit: jatkuu Numeraalit
erottuvat muista ryhmistä merkityksensä perusteella lausekkeiden muodostus eroaa muista nominiryhmistä

10 Taipumattomat sanat Adverbit
toimivat määritteinä lausekkeissa, joiden pääsana on adjektiivi, verbi tai jokin toinen adverbi muodostavat lausekkeita, ts. saavat omia määritteitä

11 Taipumattomat sanat: jatkuu
Adpositiot eli pre- ja postpositiot vaativat täydennyksen toisin kuin adverbit Partikkelit eivät toimi määritteinä eivätkä saa määritteitä

12 Sanaluokkien notionaaliset määritelmät
Notionaalinen määritelmä minkä tahansa lingvistisen kategorian tai elementin määritelmä, joka perustuu ensisijaisesti ko. kategorian tai elementin merkitykseen

13 Sanaluokat: kriteereitä
Taivutus Substantiivit vartalo+ luku+ sija+ pss kirjo- i- ssa- ni

14 Sanaluokat: jatkuu Adjektiivit vartalo+ komparaatio+ sija
kaunii- mmi- lla

15 Sanaluokat: jatkuu Verbit vartalo+ (passiivi+) tempus/ persoona modus
luk isi- t lue- tt- i- in

16 Sanaluokat: jatkuu Adverbit taipumattomia
esiintyvät adjektiivin tai verbin määritteenä: Emmi on ihan kiva. Emmi ratsastaa hienosti.

17 Sanaluokat: jatkuu Partikkelit Interjektiot
eivät voi saada omia määritteitä (toisin kuin adverbit), esim. jopa, kai, jo Interjektiot aidot huudahdukset: kääkäs, auts, kukkuu

18 Sanaluokat: jatkuu Konjunktiot Pre- ja postpositiot (adpositiot)
muodostavat lausekkeita adposition valenssiin kuuluu NP-täydennys (substantiivilauseke): tunnin jälkeen; ennen tuntia

19 Mikä erottaa substantiivit ja adjektiivit toisistaan?
Morfologiset kriteerit substantiivit eivät yleensä hyväksy –sti-päätettä adjektiivit eivät yleensä hyväksy omistusliitettä adjektiivit sallivat komparaation

20 Substantiivit ja adjektiivit: jatkuu
Syntaktisia kriteereitä Adjektiivilausekkeet määrittävät substantiiveja: kaunis, harmaa kissa substantiivilausekkeet esiintyvät verbin täydennyksenä: Emmi kertoi sadun

21 Substantiivit ja adjektiivit: jatkuu
substantiivia määrittävä adjektiivi kongruoi substantiivin kanssa luvussa ja sijassa: punais+i+lla auto+i+lla

22 Substantiivit ja adjektiivit
Semanttisia kriteereitä tyypillinen substantiivi tarkoittaa oliota tyypillinen adjektiivi tarkoittaa jonkin olion ominaisuutta

23 Miten löytää sanavartalot: nominit
Perus-muoto Heikko vokaalivart. (Sg. gen) Vahva vokaalivart. (Sg. ess) Konsonatti-vartalo (Sg. partit.) talo- talo + n talo + na talo + a kivi- kive + n kive + nä kive + ä käsi- käde + n käte + nä kät + tä vene- venee + n venee + nä venet + tä taivas- taivaa +n taivaa + na taivas + ta

24 Miten löytää sanavartalot: verbit
Perus-muoto Heikko vokaalivart. Vahva vokaalivart. Konsonant-tivartalo antaa anna + n anta + vat anta + koon maalata maalaa + n maalaa + vat maalat + koon tarvita tarvitse +n tarvitse + vat tarvit + koon ehtiä ehdi + n ehti + vät ehti + köön mennä mene + n mene + vät men + köön

25 Sanavartalot: jatkuu Verbit
Heikko vokaalivartalo: aktiivin indikatiivin yksikö 1. persoona Vahva vokaalivartalo: aktiivin indikatiivin monikon 3. persoona Konsonanttivartalo: aktiivin imperatiivin yksikön 3. persoona


Lataa ppt "Syntaksin harjoituskurssi CYK140"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google