Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kärkimedia Paneeli Huomioarvon analyysi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kärkimedia Paneeli Huomioarvon analyysi."— Esityksen transkriptio:

1 Kärkimedia Paneeli Huomioarvon analyysi

2 Sanomalehti-ilmoitukset huomataan hyvin
Kaikkien tutkittujen ilmoitusten keskimääräinen huomioarvo on 60%. Ilmoituskoko vaikuttaa huomioarvoon. Suuremmat ilmoitukset huomataan todennäköisesti paremmin kuin pienemmät. Toisaalta keskimääräisen huomioarvon vaihtelu ilmoituskoon mukaan on suhteellisen pientä. Aukeama, Liite ja Kokosivu huomataan keskimäärin noin prosenttiyksikköä paremmin kuin Puolikas, neljäsosasivu tai pienempi ilmo. Vaihteluvälit yksittäisillä ilmoituksilla ovat silti isoja. Maksimihuomioarvo ei vaihtele läheskään yhtä paljon kuin minimi - joten pienemmän ilmoituksen kohdalla on ”riski” jäädä huomaamatta isompi. Pienemmän ilmoituksen toteutus, sijainti ja ilmoittajan tunnettuus ovat siis huomioarvon kannalta huomattavasti tärkeämmässä roolissa kuin ison ilmoituksen kohdalla. Lähde: Kärkimedia Paneeli 2/2009

3 Ilmoituksen sijainnilla vähäinen merkitys
Huomioarvo puolikas vaaka Huomioarvo puolikas pysty Huomioarvo neljäsosasivu 67 % 56 % 59 % 61 % 61 % 62 % Puolikas vaaka-ilmoitus toimii hieman paremmin sivun yläosassa kuin alaosassa. Muuten puolikkaan tai neljäsosasivun ilmoituksen sijainnilla ei ole merkittävää vaikutusta huomioarvoon. 58 % 61 % Kaikki puolikkaat vaaka ilmoitukset ka: 63 % Kaikki puolikkaat pysty ilmoitukset ka: 61 % Kaikki neljäsosasivun ilmoitukset ka: 59 % Lähde: Kärkimedia Paneeli 2/2009

4 Ilmoituksia huomataan tasaisesti läpi viikon
Lähde: Kärkimedia Paneeli 2/2009

5 Merkki-ilmoittelu toimii!
Huomioarvo Merkki-ilmoituksia huomataan lähes yhtä hyvin kuin tarjousilmoituksiakin. Lähde: Kärkimedia Paneeli 2/2009

6 Kuvat herättävät lukijan huomion
Ilmoitus on … Valtaosa ilmoituksista on ”Sekä tekstiä että kuvia”. Lähde: Kärkimedia Paneeli 2/2009

7 Kasvata näkyvyyttä laajemman lehti-valikoiman avulla
Huomioarvo Pienemmässä lehdessä ilmoitus tulee paremmin esille ja sitä arvostetaan enemmän. Lehdessä keskimäärin 48 sivua Lehdessä keskimäärin 33 sivua Pienemmissä lehdissä huomataan ilmoitukset todennäköisesti hieman paremmin, koska lehden sivumäärä ja myös ilmoitusten määrä lehdessä on pienempi. Yli lukijan lehtiin kuuluu 6 suurinta KM-lehteä, Alle lukijaa -ryhmään muut Kärkimedia Paneeli -lehdet. Ilmoituskampanjaa voisi siis laajentaa ottamalla mukaan pienempiä lehtiä, jossa saadaan pienemmällä hinnalla suurempi huomioarvo. Myös kokoa on mahdollista pienentää - esimerkiksi Neljäsosasivu huomataan pienessä lehdessä keskimäärin paremmin kuin puolikas isossa lehdessä. Kts. seuraava slide. Lehden lukijamäärä Lähde: Kärkimedia Paneeli 2/2009

8 Huomioarvo ilmoituskoon ja lehden luokittelun mukaan
Erot huomioarvoissa isojen ja pienien lehtien kohdalla kasvavat eniten pienempien ilmoituskokojen (neljäsosasivu tai alle) kohdalla. Lähde: Kärkimedia Paneeli 2/2009

9 Huomioarvo toimialoittain
Toimialat, joiden mainonnassa käytetään perinteisesti isompaa ilmoituskokoa, ovat huomioarvoiltaan kärjessä. Matkailut, koulutus, tapahtumat ym - yleensä pienet ilmoitukset esim. matkailu- tai tapahtumat-sivuilla. Kaupan mainonta on kärjessä, perinteisesti käytetään isoa mainoskokoa. Myös mainostajat ovat yleensä kaikille tuttuja, joka vaikuttaa myös positiivisesti ilmoitustestin tuloksiin. Tietoliikenne pitää sisällään mm puhelinoperaattorit. Toimialoittain huomioarvon keskimääräinen vaihtelu on melko pientä, suurimpaan osaan pätee huomioarvo 60% +-2-3%. Sen sijaan yksittäisten ilmoitusten/kampanjoiden huomioarvon vaihteluväli voi olla hyvinkin iso. Huomioarvo Lähde: Kärkimedia Paneeli 2/2009

10 Huomioarvoon vaikuttavat tekijät:
Ilmoituksen koko Osittain ilmoituksen sijainti (esim. etusivulla) Kuvat ilmoituksessa Lehden sivumäärä Ilmoittajan tunnettuus vaikuttaa myös ilmoituksen toimivuuteen, mutta sitä ei voida paneelituloksilla perustella - ilmoittajan tunnettuutta kysytään vain ilmoituksen huomanneilta.

11 Huomioarvo on tärkeä ilmoituksen toimivuuden mittari, mutta ei ainoa
Ominaisuuksien keskiarvot ja korrelointi ostoaikomukseen Huomioarvo on tärkeä ilmoituksen toimivuuden mittari, mutta ei ainoa + + + + + + + + + Lukemisen huolellisuus ja ilmoituksen kokeminen omaksi korreloivat vahvimmin ostoaikomuksen kanssa + + + + + + + = vaikuttaa jonkin verran ostoaikomukseen = vaikuttaa kohtalaisesti ostoaikomukseen + + + + + + = vaikuttaa merkittävästi ostoaikomukseen + + + Lähde: Kärkimedia Paneeli 2/2009


Lataa ppt "Kärkimedia Paneeli Huomioarvon analyysi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google