Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opinnäytetyöprosessi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opinnäytetyöprosessi"— Esityksen transkriptio:

1 Opinnäytetyöprosessi
Hahmotelmasta julkaistavaksi opinnäytetyöksi

2 Opinnäytetyön tavoitteet ja laajuus
projektimuotoinen opiskelun päättötyö koulutuksen osa-alueiden yhdistely yhteistyö opiskelijan, oppilaitoksen ja yrityksen välillä 15 opintopistettä 400 työtuntia

3 Opinnäytetöiden aihetyyppejä
Tutkimustyö kuvaileva, jonkin asian selvitys esim. laitteen toiminnan selvitys eri tilanteissa, markkinatutkimus… Tuotekehitystyö, menetelmäkehitystyö tuotteen parannus, uuden tuotteen kehitys valmistus- tai työmenetelmän kehitys Suunnittelutyö esim. koneen tai laitteen suunnittelu, ohjelman suunnittelu

4 Opinnäytetyön tekemisen vaiheet

5 Yleisaikataulu - Huom. tutkintotodistuksen hakupäivät
Päivämäärät esimerkkejä - Huom. tutkintotodistuksen hakupäivät Tunnus Tehtävän nimi 1 Aiheen esittely ja hyväksyminen 2 Lähtötietomuistio 3 Raportointi 1 4 Kielenohjaus 1 5 Työpäiväkirja 1 6 Raportointi 2 7 Kielenohjaus 2 8 Työpäiväkirja 2 9 Dokumentin viimeistely 10 Työn esittely, kypsyysnäyte 16.9. 30.9. 11.11. 2.12. 27.1. 3.3. 14.4. 28.4. syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä

6 Aiheen hankinta ja hyväksyntä
opiskelija itse osasto, opettajat, Insti koulutusohjelmavastaava Otekin yhdyshenkilö hyväksyntä (huom. taustaopintoja 150 op), ohjaajan nimeäminen lähtötietomuistio aihe, rajaus, allekirjoitukset seurantalomake

7 Työn aloitus aloituspalaveri tehtävään perehtyminen
opiskelija, sisällönohjaaja, työn valvoja tehtävään perehtyminen lähtötietomuistio, aloituspalaveri… projektisuunnitelma päävaiheet, aikataulu raportin sisällysluettelo- ja johdantohahmotelma lähtötietojen ja aineiston kerääminen kirjat, lehdet, esitteet, haastattelut… asian hahmottaminen, ”kahlaaminen”

8 Työn eteneminen tehtävän tekeminen raportointi työpäiväkirja
taustatiedot, lisätiedot suunnitelmat, piirrokset, mittaukset, laskelmat… raportointi väliraportit ohjaajalle, tilaajalle työpäiväkirja sovitut asiat, ongelmat, pohdiskelut, luonnokset… muistiinpanot, päivämäärät, ajan käyttö

9 Ohjaus opiskelija opn-projektinsa johtaja ohjaus projektimaisuus
väliraportoinnit, etapit ohjaus sisällönohjaaja (otekin opettaja) tilaaja (yrityksen edustaja) tekstinohjaaja (suomen (tai vieraan kielen) opettaja)

10 Dokumentointi = kirjallisen loppuraportin laatiminen
sisällysluettelosuunnitelma jo alkuvaiheessa helpottaa aikataulutusta, asian hahmotusta, etenemistä, asioiden tarkentumista, ohjausta, loppuraportin kirjoittamista ja hiomista -> työn valmistumista työpäiväkirja apuna kannattaa kirjoittaa koko ajan työn kuluessa!

11 Työn valmistuminen raportin luovutus ja tallennus työn esittely
väliraportit, opponoinnit… kypsyysnäyte työn arviointi opettajan arviointi, arviointitaulukko tilaajan palaute opiskelijan itsearviointi

12 Kustannukset, palkkio, tekijänoikeudet
matkat, tiedonhankinta, laitteet…, palkkio tekijä ja tilaaja sopivat Oamkin sopimuslomakemalli (yksi tekijä tai useita tekijöitä) apuraha Oulun teknillisen oppilaitoksen säätiö työt julkisia tekijänoikeuslaki, muut immateriaalioikeudet

13 Lähteet OAMK:n Tekniikan yksikön yksikkökohtaiset opinnäytetyön ohje liitteineen Tekniikan yksikön intrassa:


Lataa ppt "Opinnäytetyöprosessi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google