Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen kielioppia edistyneille Adjektiivit

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen kielioppia edistyneille Adjektiivit"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen kielioppia edistyneille Adjektiivit
Tuula Marila Hanna Tarkki

2 Adjektiivit kuuluvat nomineihin (sijataivutus).
ilmaisevat ominaisuutta ja vastaavat kysymykseen millainen? Adjektiiveja voidaan käyttää yksin tai pääsanan kanssa, ja ne kongruoivat pääsanan kanssa. Kauniissa talossa tyynen järven rannalla asuu pieni perhe. Onnelliset elävät pisimpään. Poikkeuksellisia taipumattomia adjektiiveja ovat: aika, aimo, ensi, eri, kelpo, koko, pikku, viime Viime helmikuussa koko järvessä ei ollut sulaa kohtaa. Adjektiiveilla on lisäksi komparaatiotaivutus. pieni : pienempi : pienin

3 Adjektiivien intensiteettimääritteitä
hyvin, erittäin, oikein, todella, sangen Meillä oli eilen hyvin / erittäin / oikein / todella / sangen hauskaa. ihan, suhteellisen Raija vaikuttaa ihan / suhteellisen onnelliselta. (vrt. Koiranpentu oli ihan pieni.) melko, aika Taivas on melko / aika pilvinen. yhtä – kuin Laatokka ei ole yhtä syvä kuin Punainen meri. Genetiivimuotoinen adjektiivi voi määrittää toista adjektiivia: Kauhean pitkä, hirveän tylsä, erityisen onnistunut

4 Adjektiivien muodostaminen
1. adjektiivit ilman johdinta: alkuperäisiä kaksi- tai kolmitavuisia hyvä, paha, iso, pieni, oikea, väärä, ruskea, uuttera uudempia kolmitavuisia normaali, banaali, abstrakti, lojaali 2. adjektiiveja voidaan myös tehdä johtimilla substantiiveista: aurinko > aurinkoinen adjektiiveista: iso > isohko pronomineista: tämä > tällainen verbeistä: kokea > kokematon partikkeleista: päivittäin > päivittäinen Johdin liitetään kantasanan vartaloon. Johdokset kuuluvat johonkin nominien taivutustyyppiin.

5 Adjektiivijohdokset 1/12
-inen kultainen, itäinen, värillinen, pikkuinen -kAs kulmikas, varakas, värikäs, maukas, itsekäs -hkO suurehko, pienehkö, lyhyehkö, vanhahko -lAinen suomalainen, venäläinen, tällainen -llinen tavallinen, todellinen, merkillinen, suullinen -mAinen nestemäinen, turhamainen, satumainen -tOn rahaton, päämäärätön, autoton, varaukseton -mAtOn arvaamaton, kyltymätön, saamaton, voimaton -vAinen tottelevainen, ymmärtäväinen -vA ikävä, mukava

6 Adjektiivijohdokset 2/12 takaisin johdosluetteloon
-inen voi ilmaista sijaintia, kuuluvuutta johonkin paikkaan tai aikaan. Käytetään myös ilmaisemaan runsautta. Huom.! si-sanojen johdoksissa on osassa s (hirsi > hirsinen), osassa t (vesi > vetinen) Kantasanan viimeinen O, U tai A säilyy (pöly > pölyinen, velka > velkainen, pyhä > pyhäinen) e katoaa tai säilyy (mies : miehe- > miehinen, mieli : miele- > mieleinen) yksikkö monikko nominatiivi aurinkoinen aurinkoiset vartalo aurinkoise- aurinkoiste- genetiivi aurinkoisen aurinkoisten partitiivi aurinkoista aurinkoisia illatiivi aurinkoiseen aurinkoisiin

7 Adjektiivijohdokset 3/12 takaisin johdosluetteloon
-kAs ilmaisee kantasanan suurta määrää. Kantasana on substantiivi. Johdin liitetään kantasanan vartaloon, johon joskus liittyy myös monikon i. yksikkö monikko nominatiivi varakas varakkaat vartalo varakkaa- varakkai- genetiivi varakkaan varakkaiden partitiivi varakasta varakkaita illatiivi varakkaaseen varakkaisiin

8 Adjektiivijohdokset 4/12 takaisin johdosluetteloon
-hkO ilmaisee kantasanan ominaisuuden melko suurta määrää. Kantasana on tavallisesti kaksitavuinen adjektiivi. yksikkö monikko nominatiivi pienehkö pienehköt vartalo pienehkö- pienehköi- genetiivi pienehkön pienehköjen partitiivi pienehköä pienehköjä illatiivi pienehköön pienehköihin

9 Adjektiivijohdokset 5/12 takaisin johdosluetteloon
-lAinen Merkitys: sellainen kuin kantasana kotoisin paikasta, jota kantasana ilmaisee Kantasana voi olla substantiivi, adjektiivi, pronomini tai lukusana. Myös yhdyssana on mahdollinen: Etelä-Amerikka > eteläamerikkalainen (huom. kirjoitusasu) Johdin liitetään kantasanan vartaloon: kaikki (kaike-) > kaikenlainen nominatiiviin: Ranska > ranskalainen (huom. kirjoitusasu)

10 Adjektiivijohdokset 6/12 takaisin johdosluetteloon
-lAinen Taivutus: yksikkö monikko nominatiivi tällainen tällaiset vartalo tällaise- tällaisi- genetiivi tällaisen tällaisten partitiivi tällaista tällaisia illatiivi tällaiseen tällaisiin

11 Adjektiivijohdokset 7/12 takaisin johdosluetteloon
-llinen Merkitys: kantasanan kaltainen merkitys: hetki : hetkellinen possessiivinen merkitys: perheellinen Kantasana on substantiivi. Johdin liitetään kantasanan vartaloon. yksikkö monikko nominatiivi kuninkaallinen kuninkaalliset vartalo kuninkaallis- kuninkaallisi- genetiivi kuninkaallisen kuninkaallisten partitiivi kuninkaallista kuninkaallisia illatiivi kuninkaalliseen kuninkaallisiin

12 Adjektiivijohdokset 8/12 takaisin johdosluetteloon
-mAinen ilmaisee samankaltaisuutta kantasanan kanssa. Kantasana on tavallisesti substantiivi, voi olla myös erisnimi. Johdin liitetään nominatiiviin: mies > miesmäinen -nen-loppuisissa sanoissa vartalon e katoaa: nainen : naise- : nais- > naismainen yksikkö monikko nominatiivi karhumainen karhumaiset vartalo karhumaise- karhumaisi- genetiivi karhumaisen karhumaisien partitiivi karhumaista karhumaisia illatiivi karhumaiseen karhumaisiin

13 Adjektiivijohdokset 9/12 takaisin johdosluetteloon
-tOn Johtimella muodostetaan karitiiviadjektiiveja (ominaisuus puuttuu). Kantasana on substantiivi. Johdin liitetään kantasanan vartaloon. Taivutus: yksikkö monikko nominatiivi virheetön virheettömät vartalo virheettömä- virheettömi- genetiivi virheettömän virheettömien partitiivi virheetöntä virheettömiä illatiivi virheettömään virheettömiin

14 Adjektiivijohdokset 10/12 takaisin johdosluetteloon
-mAtOn ilmaisee negaatiota. Kantasana on verbi. Johdin liitetään he-muodon vartaloon. Taivutus: yksikkö monikko nominatiivi kouluttamaton kouluttamattomat vartalo kouluttamattoma- kouluttamattomi- genetiivi kouluttamattoman kouluttamattomien partitiivi kouluttamatonta kouluttamattomia illatiivi kouluttamattomaan kouluttamattomiin

15 Adjektiivijohdokset 11/12 takaisin johdosluetteloon
-vAinen Kantasana on verbi: säästää > säästäväinen, tuhlata > tuhlaavainen Nykyisin hyvin epäproduktiivi. yksikkö monikko nominatiivi opettavainen opettavaiset vartalo opettavaise- opettavaisi- genetiivi opettavaisen opettavaisien partitiivi opettavaista opettavaisia illatiivi opettavaiseen opettavaisiin

16 Adjektiivijohdokset 12/12 takaisin johdosluetteloon
-vA kuvaa sellaista, jossa on paljon sitä, mitä kantasana ilmaisee: tila > tilava (paljon tilaa), hinta > hintava (kallis) Kantasana on substantiivi. Huom.! -vA-päätteiset partisiipit toimivat adjektiivien tapaan. Verbien kanssa -vA-pääte on hyvin produktiivi: alkaa > alkava, seurata > seuraava. Katso lisää kohdasta Verbien infiniittirakenteet. yksikkö monikko nominatiivi terävä terävät vartalo terävä- terävi- genetiivi terävän terävien partitiivi terävää teräviä illatiivi terävään teräviin

17 Komparaatio takaisin adjektiiveihin
Adjektiiveilla on kolme vertailuastetta: positiivi, joka ilmaisee millainen joku tai jokin on: iso, viisas, tiivis, vakava, rikas, hauska komparatiivi (tunnus -mpi-), jonka avulla verrataan kahta asiaa toisiinsa: isompi, viisaampi, tiiviimpi, vakavampi, rikkaampi, hauskempi superlatiivi (tunnus -in), jonka avulla verrataan kahta useampaa asiaa keskenään: isoin, viisain, tiivein, vakavin, rikkain, hauskin

18 Komparatiivin päätteet 1/2
Komparatiivin tunnus ja sitä seuraava sijapääte liitetään adjektiivin genetiivivartaloon (helppo : helpo-). Yksikössä: komparatiivin tunnus + sijapääte sijamuoto esimerkki -mpi nominatiivi helpompi -mpA + -A + -An + -nA vahva aste: partitiivi illatiivi essiivi helpompaa helpompaan helpompana -mmA + sijapääte heikko aste: muut sijat helpommassa helpommalla helpommaksi

19 Komparatiivin päätteet 2/2
Monikossa: komparatiivin tunnus + sijapääte sijamuoto esimerkki -mmA + -t heikko aste nominatiivi helpommat -mpi + -en + -A + -in + -nA vahva aste: genetiivi partitiivi illatiivi essiivi helpompien helpompia helpompiin helpompina -mmi + sijapääte heikko aste: muut sijat helpommissa helpommilla helpommiksi

20 Komparatiivi: muutoksia vartalossa
Tunnuksen liittäminen voi aiheuttaa muutoksia vartalossa. A-päätteiset 2-tavuiset (a  e): rankka : ranka- : rankempi hauska : hauska- : hauskempi Huom. A-päätteiset 3-tavuiset (ei muutosta): ahkera : ahkera- : ahkerampi hanakka : hanaka- : hanakampi Poikkeuksellinen taivutus: pitkä : pitkä- : pitempi / pidempi lyhyt : lyhye- : lyhyempi / lyhempi hyvä : parempi

21 Komparatiivitaivutus vanha : vanhempi
positiivi komparatiivi, yks. komparatiivi, mon. nom. vanha vanhempi vanhemmat gen. vanhan vanhemman vanhempien part. vanhaa vanhempaa vanhempia iness. vanhassa vanhemmassa vanhemmissa elat. vanhasta vanhemmasta vanhemmista illat. vanhaan vanhempaan vanhempiin adess. vanhalla vanhemmalla vanhemmilla abl. vanhalta vanhemmalta vanhemmilta all. vanhalle vanhemmalle vanhemmille ess. vanhana vanhempana vanhempina translat. vanhaksi vanhemmaksi vanhemmiksi

22 Komparatiivin käyttö 1/2
Komparatiivi ilmaisee suomessa aina vertailua: Kumpi on vahvempi, Batman vai Teräsmies? Ominaisuuden melko suurta määrää ei ilmaista komparatiivilla: pienehkö, pulskanpuoleinen, melko suuri, aika mukava Vertailun kohde ei välttämättä ole samassa lauseessa, usein se selviää asiayhteydestä: Pitää olla kohtelias vanhemmille ihmisille. (= itseä vanhemmille) Olen hukannut paremmat silmälasini. (= Minulla on kahdet.) Ikä on suonut hänen äänelleen laajempaa kantavuutta. (= entistä laajempaa) Sosiaalisesti turvattomammista oloista tullut lapsi − − (= nykyistä turvattomammista / turvattomammista kuin toverinsa) Lopuksi tarkkaillaan joitakin väkilukuun liittyviä yleisempiä kysymyksiä. (Ensin on tarkasteltu yksityiskohtia.) On vaikea ratkaista, kumpi kaksosista on lahjakkaampi.

23 Komparatiivin käyttö 2/2
Myös adverbeista ja joistakin substantiiveista voi tehdä vertailumuodot: enemmän vähemmän kuin paremmin Substantiivit esiintyvät varsinkin paikallissijoissa: rannempana reunemmaksi keväämmällä Määritteitä: Tuo rakennus on paljon / vähän / vielä suurempi kuin Finlandia-talo. Hannun asunto ei ole yhtään siistimpi kuin sinun asuntosi. Päivä on yhä lyhyempi ja yö yhä pidempi. Mitä terveellisempää ruokaa syöt, sitä / sen parempaa elämää elät.

24 Superlatiivin päätteet 1/2
Superlatiivin tunnus ja sitä seuraava sijapääte liitetään adjektiivin genetiivivartaloon (helppo : helpo-). Yksikössä: superlatiivin tunnus + sijapääte sijamuoto esimerkki -in nominatiivi helpoin + -tA partitiivi helpointa -impA + -An + -nA vahva aste: illatiivi essiivi helpoimpaan helpoimpana -immA- + sijapääte heikko aste: muut sijat helpoimmassa helpoimmalla helpoimmaksi

25 Superlatiivin päätteet 2/2
Monikossa: superlatiivin tunnus + sijapääte sijamuoto esimerkki -immA + -t nominatiivi helpoimmat -mpi + -en + -A + -in + -nA vahva aste: genetiivi partitiivi illatiivi essiivi helpoimpien helpoimpia helpoimpiin helpoimpina -immi- + sijapääte heikko aste: muut sijat helpoimmissa helpoimmilla helpoimmiksi

26 Superlatiivi: muutoksia vartalossa
Tunnuksen liittäminen voi aiheuttaa muutoksia vartalossa. O- ja U-päätteiset adjektiivit (vartalo + -in) iso : iso- : isoin tunnettu : tunnetu- : tunnetuin A-päätteiset ja e-vartaloiset adjektiivit (A / e katoaa) halpa : halva- : halvin pimeä : pimeä : pimein pieni : piene- : pienin i- ja ii-vartaloiset adjektiivit (i / ii > e) kiltti : kilti- : kiltein kallis : kallii- : kallein pitkä vokaali vartalossa (VV > V) harmaa : harmaa- : harmain Poikkeuksellinen taivutus: hyvä : paras / parhain pitkä : pisin uusi : uusin

27 Superlatiivitaivutus vanha : vanhin
positiivi superlatiivi, yks. superlatiivi, mon. nom. vanha vanhin vanhimmat gen. vanhan vanhimman vanhimpien part. vanhaa vanhinta vanhimpia iness. vanhassa vanhimmassa vanhimmissa elat. vanhasta vanhimmasta vanhimmista illat. vanhaan vanhimpaan vanhimpiin adess. vanhalla vanhimmalla vanhimmilla abl. vanhalta vanhimmalta vanhimmilta all. vanhalle vanhimmalle vanhimmille ess. vanhana vanhimpana vanhimpina translat. vanhaksi vanhimmaksi vanhimmiksi

28 Superlatiivin käyttö Superlatiivia käytetään silloin, kun verrataan kolmea tai useampaa asiaa keskenään. Kuka meistä on pisin? Oletko käynyt Turussa, Suomen vanhimmassa kaupungissa? Seuraavissa predikatiivilauseissa superlatiivi ja pääsana ovat monikon elatiivissa: Volvo on yksi turvallisimmista autoista. (= Volvo on turvallisimpia autoja.) Määritteitä: Kaikkein / maailman myrkyllisimmät käärmeet asuvat Australiassa. Toiseksi vaarallisimmat matelijat asustavat Aasiassa. Kolmanneksi pelottavimpia luikertelijoita on Etelä-Amerikassa. mitä + superlatiivi (ns. absoluuttinen superlatiivi): Sää on mitä kaunein. = Sää on oikein kaunis. Näytelmä oli mitä parhain.


Lataa ppt "Suomen kielioppia edistyneille Adjektiivit"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google