Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

29.3.20151 Menestystä yrittäjälähtöisyydellä ja yhteistyöllä Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja Osa: Tausta-aineisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "29.3.20151 Menestystä yrittäjälähtöisyydellä ja yhteistyöllä Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja Osa: Tausta-aineisto."— Esityksen transkriptio:

1 29.3.20151 Menestystä yrittäjälähtöisyydellä ja yhteistyöllä Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja Osa: Tausta-aineisto

2 29.3.20152 Työkirjan tavoitteet edistää yhteistyöhenkisen elinkeinopolitiikan toteuttamista kunnassa saada sitoutumaan kunta ja sidosryhmät tavoitteelliseen yhteistyöhön jäntevöittää kunnan elinkeinopolitiikan suunnittelua ja toteuttamista

3 29.3.20153 Elinkeinopolitiikan työkirjan sisältö Tausta-aineisto 1Yleinen elinkeinopolitiikka 2Julkisten palvelujen rakenteet*) 3Kuntien hankinnat ja elinkeinopolitiikka*) 4Seutuyhteistyö*) 5Yrittäjyyskasvatus ja –koulutus 6 Elinkeinoilmaston kehittyminen 7Yritysvaikutusten arviointi*) *)uusi osa-alue Työkirja 1 Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä 2 Nykytilan kuvaus 3 Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat 4 Elinkeinopolitiikan päämäärät 5 Suunnitelmien ja päätösten yritysvaikutusten arviointi 6 Elinkeinopolitiikan toimenpiteet 7 Yhteenveto

4 29.3.20154 Yleinen elinkeinopolitiikka Tavoitteena on luoda yrittämiselle kunnassa mahdollisimman hyvät olosuhteet. Yhteistyölle on asetettava selkeät, seurattavissa olevat tavoitteet. Yrittäjäystävällinen elinkeinopolitiikka luo kunnalle positiivisen imagon. Se tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää vaihtoehtoisia palveluiden tuottamistapoja. Kunnalla on ajantasainen elinkeinopoliittinen ohjelma, yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa laadittu ja päivitetty. Yrittäjien ja kunnan välisestä vuorovaikutuksesta huolehditaan. Kunnan päätösten vaikutukset yrittäjien toimintaan arvioidaan ennalta.

5 29.3.20155 Pk-yritysten henkilöstö (yht. 1,3 milj. työntekijää) Pk-yritykset työllistävät yli 61 prosenttia yksityisen sektorin henkilöstöstä. Viime vuosina syntyneistä uusista työpaikoista yli 70 prosenttia on tullut pk-yrityksiin.

6 29.3.20156 Julkisten palveluiden rakenteet Kuntatalouden haasteet ja alati kiristyvä kilpailu pakottavat etsimään entistä tehokkaampia keinoja tuottaa julkiset palvelut. Yritystoiminnan hyödyntäminen on yksi hyväksi havaittu tapa tehostaa julkisten palvelujen tuotantoa. Tavoitteena palveluiden korkea laatu, tehokas tuotantotapa ja suuri vaikuttavuus – palvelujen tuottaja ei ole itseisarvo. Avoimet edellytykset erilaisille palvelujen tuottamustavoille. Palvelujen ostaminen vaatii huolellista valmistelua ja hankintaosaamista Kunnan oman organisaation roolit (tilaaja-tuottaja) eriytettävä. Tuotettava tietoa palveluiden nykyisestä tuotanto- ja kustannusrakenteesta.

7 29.3.20157 Kuntien hankinnat ja elinkeinopolitiikka Yrittäjille on turvattava avoimet, tasapuoliset ja reaaliset mahdollisuudet osallistua kunnan hankintoihin ja tarjouskilpailuihin. Kilpailun lisääminen tehostaa julkisten varojen käyttöä. Kunnan seurattava tarjonnan kehittymistä ja hankintojen suuntautumista. Liian suuret kokonaisuudet hankinnoissa yksipuolistavat tarjontaa. Hankintapolitiikalla on selkeä yhteys elinkeinopolitiikkaan.

8 29.3.20158 Seutuyhteistyö Yrittäjien tarpeista lähtevä seudullinen yhteistyö tuottaa parempaa palvelua. Seudullisen yhteistyön annettava lisäarvoa paikalliselle elinkeinopolitiikalle. Työnjako ja vastuut on selkeästi määriteltävä. Seudullisessa elinkeinostrategiassa otettava huomioon kuntien omat elinkeino-ohjelmat.

9 29.3.20159 Yrittäjyyskasvatus ja -koulutus Yrittäjyyskasvatus luo pohjaa uuden yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimintatavan syntymiselle. Yrittäjyyskasvatus sisällytettävä paikallisiin opetussuunnitelmiin. Yrittäjyyskasvatus ja –opetus otettava osaksi kunnan elinkeinopolitiikkaa ja sen tavoitteita. Myös yrittäjien omasta osaamisesta on pidettävä huolta. Oppilaitosten ja yrittäjien välistä yhteistyötä on lisättävä. Yrittäjille riittävä edustus oppilaitosten hallintoon.


Lataa ppt "29.3.20151 Menestystä yrittäjälähtöisyydellä ja yhteistyöllä Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja Osa: Tausta-aineisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google