Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yritysviestintä, hankeviestintä, projektiviestintä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yritysviestintä, hankeviestintä, projektiviestintä"— Esityksen transkriptio:

1 Yritysviestintä, hankeviestintä, projektiviestintä
Suuri osa insinöörin työpäivästä on viestintää T Asiantuntijaviestintä OAMK Tekniikan yksikkö 2010 / TH

2 Yrityksen toimintaan liittyvä viestintä
Päivit-täinen toiminta Tuotteeseen tai palveluun liittyvä viestintä Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Rekrytointi

3 Tuotteeseen tai palveluun liittyvä viestintä
Tuotannon työohjeet Suunnitteludokumentaatiot Tuotedokumentaatiot Käyttöohjeet asiakkaalle Mainos- ja esitemateriaali Palaverit Työnopastus Suunnittelun ja tuotannon sisäistä sekä tuotteeseen liittyvää viestintää. Tieto kulkee taholta toiselle ja on löydettävissä myöhemmin.

4 Tärkeää on viestien selkeys ja vakiintuneet viestintäkanavat.
Sisäinen viestintä Esimies-alaiskeskustelut Palaverit Osasto- tai yksikkökokoukset Verkostot Tiedotustilaisuudet Koulutustilaisuudet Muut tilaisuudet Sisäinen radio, tv, puhelin Tiedotteet Sähköpostit Intranet Ilmoitustaulu Tiedotuslehti Henkilöstölehti Sisäinen viestintä tukee organisaation toimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tärkeää on viestien selkeys ja vakiintuneet viestintäkanavat.

5 Ulkoinen viestintä Uutisten kertominen
Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen Markkinointiviestinnän tukeminen Kriisitiedottaminen Www-sivut, ekstranet Sijoittajaviestintä Tuotetiedottaminen Suhdetoiminta: tilaisuudet, onnittelut, tervehdykset Kaikki yhteydenpito sidosryhmien kanssa: asiakkaat, viranomaiset, alihankkijat, tavarantoimittajat. Ulkoisella viestinnällä luodaan myös yrityksen yhteisökuvaa eli imagoa.

6 Työnhakijalle syntyy kuva yrityksestä.
Rekrytointi Lehti-ilmoitukset Yrityksen verkkosivut Rekrytointisivut Perehdyttämismateriaali Opiskelija- ym. messut Työnhakijalle syntyy kuva yrityksestä. Myös imagon rakentamista, sillä kilpailevat yritykset ja yhteistyökumppanit seuraavat yrityksen toimintaa.

7 Hanke- ja projektiviestintä
Viestintäsuunnitelma heti alussa: ketä tämä koskee, kenen pitää tietää edistymisestä, kenelle tulokset välitetään, mitä aineistoa syntyy jne. Viestinnän vastuuhenkilö? Ulkoinen tiedottaminen ja viestintä Organisaation sisäinen tiedottaminen ja viestintä Projektiryhmän sisäinen tiedottaminen ja viestintä

8 Projekti- tai hankeryhmän sisäinen viestintä
Palaverit Sähköpostit Raportit, muistiot, pöytäkirjat Taustaselvitykset, -katsaukset Tekninen dokumentaatio Ryhmäytyminen, tavoitteen asettelu Tehtävien jako, toimintatavoista sopiminen, ryhmän kehittäminen Ongelmanratkaisu, ideointi, päätöksenteko Suunnittelu, raportointi Dokumentointi HUOM. Kirjallisten tuotosten arkistointi suunnitelmallisesti (kutsut, muistiot, asialistat, raportit, tiedotteet, ohjeet jne.)

9 Oman organisaation sisäinen viestintä
Kokoukset, palaverit, neuvottelut Hanke- tai projektisuunnitelma Raportit, muistiot, pöytäkirjat Sähköpostitiedotteet Intratiedotteet Sisäisen lehden uutiset Koulutustilaisuudet, vapaamuotoiset tilaisuudet Taustayhteisön pitäminen tietoisena etenemisestä Raportointi esimiehelle tai rahoittajalle Tulosten välittäminen niistä kiinnostuneille Palautteen hankkiminen Näkyvyys ja mainostaminen

10 Hankkeen ulkoinen viestintä
Www-sivut Esitteet Lehti-ilmoitukset ja julisteet Posterit Seminaarit ja tapahtumat Käyntikortit Raportit ja selvitykset Mediatiedotteet Tiedotustilaisuudet Julkaisut (painettu, sähköinen) Yhteistyösuhteiden ylläpito Tulosten välittäminen kohderyhmälle Julkisuus hankeen aiheelle ja tekijälle Hyödyn levittäminen laajemmalle Yleinen kiinnostavuus

11 Viestintä projektin asiakkaan kanssa
Palaverit, neuvottelut Raportoiva dokumentaatio Rakennepiirustukset, ohjeet, suunnitelmat tms. alan käytänteiden mukaan laadittuina Esittely- ja koulutustilaisuudet Opastus, käyttötuki Yhteistyösuhteen ylläpito Asiakkaan kuuntelu Palautteen hankkiminen Neuvottelu Esittely


Lataa ppt "Yritysviestintä, hankeviestintä, projektiviestintä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google