Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vantaan dysfasiaprojekti Tutkimussuunnitelmat 1,2,3 Leena Isotalo Sinikka Hannus Pia Isoaho.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vantaan dysfasiaprojekti Tutkimussuunnitelmat 1,2,3 Leena Isotalo Sinikka Hannus Pia Isoaho."— Esityksen transkriptio:

1 Vantaan dysfasiaprojekti Tutkimussuunnitelmat 1,2,3 Leena Isotalo Sinikka Hannus Pia Isoaho

2 Aineisto Runsaat 50 vantaalaislasta, syntyneet –99 tai –98, erikoissairaanhoidossa tehty diagnoosi F80.1 tai F 80.2 Kaikille lapsille etsitty ikä- ja sukupuolivakioitu kontrolli samalta asuinalueelta Lapsia seurataan 3. kouluvuoden loppuun

3 Tutkimushanke 1/Leena Isotalo Dysfasia ja pienten lasten suolioireinen ruoka-allergia: yhteinen nimittäjä? Motiivi: omasta kliinisestä työstä syntynyt tarve selvittää asiaa

4 Tutkimus 1 Tavoitteet raskausaika, imetysaika ja varhainen kiinteä ravitsemus: onko eroja kielihäiriöisten ja kontrollien välillä suolioireen diagnostiikan ja hoidon tarkentaminen sairaskertomustietojen yhdenmukaistaminen

5 Tutkimus 1: tilanne lapset tutkittu, verinäytteet otettu, viimeiset analyysit juuri valmistuneet laajan kyselyaineiston tulosten vienti tilasto-ohjelmaan (SPSS) vielä reilusti kesken tullaan keskittymään alussa laboratoriotulosten ja oireiden kuvaukseen

6 Tutkimus 2/Sinikka Hannus Dysfaattisten lasten oirekuvat arviointimenetelmillä mitattuna ja kotiajankäyttö Motiivi: dysfasian lisääntyminen: puheterapian kysyntä ohittanut tarjonnan: herännyt tarve kehittää arjen puheterapiatyötä

7 Tutkimus 2/Tavoitteet selvittää, mitkä testeistä erottelevat parhaiten dysfasiaa normaalista kielenkehityksestä: auttaa valitsemaan lapsen oirekuvan mukaiset testit selvittää kielihäiriöisten lasten ja normaalisti kehittyneiden kotiajankäytön mahdollisia laadullisia ja ajallisia eroja:UUTTA TIETOA

8 Tutkimus 3 tilanne: Aineisto koossa, analyysit meneillään Ensimmäinen artikkeli, tausta-asioista, kirjoitettu

9 Tutkimus 3/ Pia Isoaho Dysfaattinen lapsi aloitti koulun: ja kuinkas sitten kävikään? Motiivi: Vrt edellä: dysfasian lisääntyminen, resursseja riittämättömästi, Suomessa ei tietoa dysfasian yhteydestä kouluoppimiseen, kouluikäisten lasten oirekuva epäselvä: tukitoiminen ja kuntoutuksen suunnittelu vaikeaa

10 Tutkimus 3: tavoitteet Auttaa puheterapeuttia puheterapiatarpeen ja –sisällön määrittelyssä sekä opettajan ohjauksessa: mikä on dysfasian oirekuva 7- 10-vuotiaalla Antaa opettajille tietoa opetusmenetelmien valinnasta, jolloin kuntoutus- ja opetusresurssien käyttö tehostuu

11 Tutkimus 3: tilanne Aineiston keruu puolessa välissä: Ikäluokka –98 tutkittu kahdesti eli ensimmäisellä ja toisella luokalla Ikäluokka –99 tutkittu kerran eli ensimmäisen luokan keväällä Kerätty aineisto jo kaikki viety SPSS:n

12 Kehittämishanke Lasten puhe- ja kielihäiriöiden tutkimus- ja hoitokäytäntöjen kartoitus

13 Kehittämishankkeen tavoitteet Asiakasryhmien luokitusten selvittäminen Asiakasryhmien erilaisten hoitopolkujen kuvaus Palvelukirjon kuvaus Verrataan esimerkkitapausten kautta kuvattua todellisuutta virallisten rakenteiden käytäntöön Määritellään kehittämistarpeet

14 Kehittämishankkeen kuvaus Osallistujat Espoon, Nurmijärven ja Vantaan terveyskeskuksista; Kotkasta edustaja mukana epävirallisesti Valtakunnalliset selvitykset, yhteiset linjaukset ja käytännöt puuttuvat Määritellään tarkemmat kehitystarpeet Kokoontumisia ollut 3, seuraava sovittu 27.11.07


Lataa ppt "Vantaan dysfasiaprojekti Tutkimussuunnitelmat 1,2,3 Leena Isotalo Sinikka Hannus Pia Isoaho."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google