Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LÄHETYS JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN Lähetys, uskonnot ja kohtaaminen - kolme yhteenkuuluvaa sanaa Teesejä ja kysymyksiä Timo Vasko KLK, SLN Suomen Lähetysneuvottelu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LÄHETYS JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN Lähetys, uskonnot ja kohtaaminen - kolme yhteenkuuluvaa sanaa Teesejä ja kysymyksiä Timo Vasko KLK, SLN Suomen Lähetysneuvottelu."— Esityksen transkriptio:

1 LÄHETYS JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN Lähetys, uskonnot ja kohtaaminen - kolme yhteenkuuluvaa sanaa Teesejä ja kysymyksiä Timo Vasko KLK, SLN Suomen Lähetysneuvottelu II 18.11.2008 kulttuurikeskus Sofia, Helsinki

2 LÄHTÖKOHTA Jeesuksen Kristuksen antaman lähetystehtävän täyttäminen on vielä kesken. Raamatulliset perusteet; Jumalan valtakunnan näköala – näiden sitovuus. Suhde ei-kristillisten uskontojen ja ideologioiden kannattajiin eri konteksteissa? Miten lähetys on tänään käsitettävä?

3 KOLMIYHTEISEN JUMALAN TYÖTOVERINA LÄHETYKSESSÄ Ketkä ovat työtovereitamme lähetyksessä Suomessa ja ulkomailla tänään – lähetyskumppanuuden tilanne? Tavoitteisto lähetyksessä – omien ja lähetyskumppanin tavoitteiden suhde? Kristityn identiteetti ja vainot nykypäivänä – johtopäätökset? Kristuksen ainutlaatuisuus eri konteksteissa.

4 MODERNI SÄHKÖINEN KOMMUNIKAATIOTEKNIIKKA JA LÄHETYS Lähetyksen toteuttaminen rajat ylittäen käyttäen internetiä, sateliittikanavia, tekstiviestejä, kännykkäpuheluita - islamilaiset ja muut valtiot, joissa ei ole vapaata tiedonvälitystä – strategisia kysymyksiä ja vastauksia. Follow-up toiminnan kehittäminen. Uskonnollinen etsintä maailmalla lisääntyy?

5 VASTA 1/3 MAAPALLON VÄESTÖSTÄ LUETAAN KRISTITYIKSI – 2/3:LLA MUITA VAKAUMUKSIA Miten olisi yhdessä toimittava, että kristittyjen osuus nykyisestä kasvaisi? Osataanko toimintaympäristöä ja sen muutoksia lukea riittävän hyvin? Mikä avuksi? Lähetysstrategisen oman ja yhteisen suunnittelun nykytila ja tulevaisuus? Raamattuja tai Raamatun osia julkaistu 2454 kielellä. Kieliä 7000. Tukitoimet jatkossa?

6 KAIKKI USKONNOT TEKEVÄT LÄHETYSTYÖTÄ Esim. islamin kannattajien osuus maailman väestöstä n. 21%. Sisäinen kasvu edelleen vahvaa (1,7 trendi% - vrt. kristityt 33%; 1,3 trendi%). Islamin kasvun syitä? Uskonnollisten johtajien merkitys sovinnonrakentajina eri konteksteissa lisääntyy? Uskonnonvapauden ja erityisesti islamista irrottautumisen ongelmat kohdattava – miten?

7 LÄHETYS IHMISOIKEUKSIEN EDISTÄJÄNÄ Miten toimien voidaan lisätä ihmisoikeuksien toteutumista lähetyksen toiminta-alueilla? Reconciliation –toiminnan edistäminen – miten? Nälkä ja köyhyys laajasti todellisuutta – lähetyksen mahdollisuudet vaikuttaa sekä syihin että seurauksiin tulevaisuudessa? Lähetyskumppanuuden merkitys näissä yhteyksissä.

8 LÄHETYSTEOLOGIAN JA LÄHETYSSTRATEGIAN KEHITTÄMISESTÄ Trinitaariseen lähetyskäsitykseen perustuvaa kontekstuaalista lähetys- ja uskontoteologiaa tarvitaan kaikkialla. Relevantin lähetysteologian tekemisen tukemisen mahdollisuudet eri maissa? Kärsimyksen ja vainojen teologian ajankohtaisuus. Painopisteitä: WEA-MC 2008. Yhteisen lähetysstrategisen työskentelyn tehostaminen – miten toteutuisi käytännössä?

9 KOHTAAMINEN Perustavaa: kristityn identiteetti ja sovinnon evankeliumi. Aito kohtaaminen ja Pyhän Hengen toiminta. Esim. japanilainen konteksti. Institutionaalisen-, teologisen-, yhteisen toiminnan - ja henkilökohtaisen dialogin yhteen- kuuluminen: sisältää julkisuudessa tunnustamisen, teologisen ajattelun, sosiaalisen tapahtuman ja henkilökohtaisen kontaktin.

10 ISLAM JA EUROOPPA TÄNÄÄN Muslimit merkittävin lähetyksen ja vuoropuhelun haaste kristityille Euroopassa (LIITE). Muslimien ja kristittyjen yhteinen haaste Euroopassa? EU 27 jäsenvaltiota: suurimmat muslimivähemmistöt, 15,5 milj. Muu Eurooppa: n. 22 milj. Yhteensä n. 37 milj. Maailman uskonnot (LIITE).


Lataa ppt "LÄHETYS JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN Lähetys, uskonnot ja kohtaaminen - kolme yhteenkuuluvaa sanaa Teesejä ja kysymyksiä Timo Vasko KLK, SLN Suomen Lähetysneuvottelu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google