Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI JA OPPILASHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI JA OPPILASHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA"— Esityksen transkriptio:

1 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI JA OPPILASHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

2 Lakiuudistuksen (1.8.2014 alkaen) keskeisiä tavoitteita:
Edistetään oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia Painopiste yhteisölliseen ja ehkäisevään työhön Lisätään oppilaan ja huoltajan osallisuutta Vahvistetaan oppilashuollon suunnitelmallisuutta: jokainen koulu laatii oman oppilashuoltosuunnitelman lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pohjalta Lisätään säädösten hallittavuutta ja toimivuutta kokoamalla yhteen lainsäädännössä hajallaan olevat säännökset

3 Oppilashuoltoryhmät koulussa
Koulun oppilashuoltoryhmä (yhteisöllistä oppilashuoltoa) koulun oppilashuoltosuunnitelman laadinta, seuranta ja arviointi kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen oppilaiden ja vanhempien osallisuus kokoonpano määritetään koulukohtaisesti rehtori johtaa Monialainen asiantuntijaryhmä (yksilökohtaista oppilashuoltoa) käsittelee yksittäisen oppilaan oppilashuoltoasiaa ja kootaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa kirjataan oppilashuoltokertomukseen valitaan vastuuhenkilö kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti

4 Yhteisöllinen oppilashuolto
Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki koulun työntekijät, oppilashuollon toimijat sekä oppilaat ja huoltajat ja tarvittaessa muut yhteistyökumppanit Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista Koulun oppilashuoltoryhmässä ei käsitellä enää yksittäisen oppilaan asioita Luokat voidaan kuitenkin käydä edelleen läpi OHR: ssä yleisellä tasolla Esim. ”Mitä kuuluu”-kyselyt, luokkavierailut, sosiogrammit, oppilaiden kutsuminen oppilashuoltoryhmiin, oppilaiden tekemät kyselyt luokalle, oppilaskunnan ja oppilashuoltoryhmän yhteistyö

5 Yksilökohtainen oppilashuolto
1. Kouluterveydenhuolto 2. Koulukuraattori- ja psykologipalvelut: opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla -edistetään yhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä oppilaiden ja perheiden kanssa -tuetaan oppilaiden oppimista ja hyvinvointia ja oppilaiden sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia Keskustelumahdollisuus järjestettävä oppilaan pyynnöstä seitsemän työpäivän sisällä, kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana päivänä 3. Monialainen yksilökohtainen oppilashuolto

6 Yhteisöllisen oppilashuoltotyön painopisteet tulevalla toimikaudella Lahdessa
Kouluviihtyvyyden lisääminen ja poissaoloihin puuttuminen Oppilaiden kuulluksi tuleminen ja kouluyhteisön myönteisen vuorovaikutuskulttuurin edistäminen Yhteistyö huoltajien ja oppilaiden kanssa, osallisuutta edistävä toimintakulttuuri Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastainen työ Päihteiden käyttöön puuttuminen, ennaltaehkäisevä työote

7 Yhteisöllisen oppilashuoltotyön painopisteet tulevalla toimikaudella Lahdessa
Kouluviihtyvyyden lisääminen ja poissaoloihin puuttuminen Oppilaiden kuulluksi tuleminen ja kouluyhteisön myönteisen vuorovaikutuskulttuurin edistäminen Yhteistyö huoltajien ja oppilaiden kanssa, osallisuutta edistävä toimintakulttuuri Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastainen työ Päihteiden käyttöön puuttuminen, ennaltaehkäisevä työote

8 OPPILAAN JA HUOLTAJAN ASEMA OPPILASHUOLLOSSA
Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa ratkaisuissa hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan huoltajan ja oppilaan suostumuksella Oppilaat ja huoltajat otetaan mukaan yhteisölliseen oppilashuoltoon ja oppilashuoltosuunnitelman laatimiseen Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.


Lataa ppt "OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI JA OPPILASHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google