Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtimosairaudet, tietosisällöt

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtimosairaudet, tietosisällöt"— Esityksen transkriptio:

1 Valtimosairaudet, tietosisällöt

2 Sisältö Etusivu Yleistesti Testitulossivu Pooli tietosisällöistä Tietopakettien sivut Apuja elintapojen muutokseen sivu

3 Etusivu Omahoitopolun esittelyteksti Yleistestin esittelyteksti
Tietopakettien nimet ja esittelytekstit Apuja elintapojen muutokseen esittelyteksti Palvelujen yleinen esittelyteksti ja esiin nostettavat palvelut

4 Etusivu – Omahoitopolun esittelyteksti
”Valtimoterveydestä ja terveistä elintavoista huolehtiminen on tärkeää kaikissa elämän vaiheissa. Yleisten kansantautien kuten sydänsairauksien, diabeteksen ja muistisairauksien taustalla on paljolti samoja riskitekijöitä, joista osaan voit itse vaikuttaa. Tämä valtimoterveyden polku tarjoaa luotettavaa tietoa näistä keskeisistä kansantaudeista, niiden riskitekijöistä, ehkäisystä ja hoitoon hakeutumisesta. Vastaamalla riskitestin kysymyksiin saat arvion siitä, mikä on riskisi sairastua sydäninfarktiin, aivohalvaukseen, diabetekseen ja muistisairauteen.”

5 Etusivu – Yleistestin esittelyteksti
”Monien yleisten kansantautien puhkeamiseen elintavat vaikuttavat merkittävästi. Muun muassa liikapaino, vähäinen liikunta, epäterveelliset ruokatottumukset ja tupakointi lisäävät sairastumisriskiä. Tällä riskitestillä voit arvioida omaa riskiäsi sairastua sydäninfarktiin, aivohalvaukseen, diabetekseen ja muistisairauteen. Testi perustuu väestöaineistoissa tehtyihin havaintoihin. Sen tulos on aina suuntaa-antava, ei siis mikään absoluuttinen totuus vaan pohdinnan herättäjä. Testin sanoma on, että elintapavalinnoillasi voit itse vaikuttaa tulevaisuuteesi! Lisäksi saat vinkkejä riskien pienentämiseen ja terveellisiin elintapoihin.”

6 Etusivu – Tietopakettien nimet ja esittelytekstit
Riskitekijät ”Yleisiä sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja muistisairauksien mitattavia riskitekijöitä ovat muun muassa perinnölliset tekijät, lihavuus, veren korkea kolesterolipitoisuus ja korkea verenpaine. Iän myötä muiden riskitekijöiden vaikutus korostuu ja riski sairastua kasvaa. Elintavat vaikuttavat merkittävästi riskitekijöiden tasoon. Lue lisää riskeistä ja niiden ehkäisystä (linkki Riskitekijät-alisivulle).” Elintavat ”Elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi riskitekijöiden tasoihin ja terveyteen. Terveelliset ruoka- ja liikuntatottumukset lisäävät tutkitusti terveitä elinvuosia ja parantavat toimintakykyä elämän ehtoopuolella. Tutustu terveellisiin elintapoihin (linkki Elintavat-alisivulle).” Kansantaudit ”Näille sivuille on koottu keskeisiä tietoja neljästä yleisestä kansantaudista, joiden taustalla on paljolti samoja riskitekijöitä: sydäninfarkti, aivohalvaus, tyypin 2 diabetes ja muistisairaus. Näiden tautien riskitekijöistä tiedetään jo paljon ja niiden puhkeamista voidaan ehkäistä tai viivyttää kiinnittämällä huomiota elintapoihin ja riskitekijöihin. Perehdy kansantauteihin ja niiden ehkäisyyn tarkemmin (linkki Kansantaudit-alisivulle).”

7 Etusivu – Apuja elintapojen muutokseen
”Tutustu työkaluihin, joiden avulla voit arvioida elintapojasi. Keskustelupalstat ja blogit tarjoavat vertaistukea, kokemuksia ja apua omaan tilanteeseesi liittyen (linkki alisivulle, johon eri linkit ja työkalut on kerätty).” Huom. Etusivulle ei nosteta erikseen työkaluja ja yhteisöjä, vaan ne tuodaan esiin yhdessä esim. ”Apuja elintapojen muutokseen” –otsikon alla. Tuo ”Apuja elintapojen muutokseen” on alustava ja esimerkinomainen otsikko. Lähtökohtaisesti etusivulla on vain esittelyteksti, ja eri linkit tuodaan esiin vasta alisivulla.

8 Etusivu – Palvelujen esittelyteksti ja esiin nostettavat palvelut
”Tarvitsetko asiantuntijan apua tai palvelua? Etsi itsellesi sopivaa palvelua Palveluvaaka-verkkopalvelusta.” Tarjotaan Palveluvaaka-haku

9 Yleistesti Laajempi esittelyteksti Kysymykset
Kysymysten vastausvaihtoehdot Kysymysten ohjetekstit

10 Yleistesti – laajempi esittelyteksti
”Monien yleisten kansantautien puhkeamiseen elintavat vaikuttavat merkittävästi. Muun muassa liikapaino, vähäinen liikunta, epäterveelliset ruokatottumukset ja tupakointi lisäävät sairastumisriskiä. Tällä riskitestillä voit arvioida omaa riskiäsi sairastua sydäninfarktiin, aivohalvaukseen ja diabetekseen seuraavien 10 vuoden aikana ja muistisairauteen seuraavien 20 vuoden aikana. Tämä riskitesti yhdistää kolme erillistä riskitestiä, jotka perustuvat laajoihin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusaineistoihin. Voit tehdä testit myös erikseen. Sydäninfarktin, aivohalvauksen ja diabeteksen osalta riskitesti antaa luotettavan arvion sairastumisesta niille henkilöille, jotka ovat nyt 30–74 -vuotiaita. Muistisairauksien riskitesti antaa arvion niille, jotka ovat nyt 39–64 -vuotiaita. Tätä vanhempien henkilöiden kohdalla riskitestitulos on aliarvio ja nuorempien kohdalla yliarvio todellisesta riskistä, mutta voit silti saada hyödyllistä tietoa ja ohjeita riskisi pienentämiseksi. Jos sinulla on jo jokin näistä sairauksista, voit testillä arvioida riskiäsi sairastua muihin sairauksiin. Olemassa olevien sairauksien hyvä hoito hoitavan lääkärisi ohjeiden mukaisesti on tärkeää. Testin avulla saat vinkkejä riskien pienentämiseen ja terveellisiin elintapoihin.”

11 Yleistesti – kysymykset ja vastausvaihtoehdot (1/2)
Tausta Sukupuoli (mies/nainen) Ikä Koulutus (montako vuotta opiskellut) Kotikunta Elintavat 1/2 Pituus Paino Painoindeksi (lasketaan automaattisesti pituuden ja painon perusteella) Vyötärönympärys Elintavat 2/2 Sisältyykö päivääsi yleensä vähintään puoli tuntia liikuntaa työssä ja/tai vapaa-ajalla, ns. arkiliikunta mukaan lukien? (Kyllä/Ei) Syötkö kasviksia, hedelmiä tai marjoja päivittäin? (Kyllä/Ei) Tupakoitko päivittäin? (Kyllä/Ei)

12 Yleistesti – kysymykset ja vastausvaihtoehdot (2/2)
Sairaushistoria 1/3 Onko jompikumpi vanhemmistasi sairastanut sydäninfarktin tai aivohalvauksen? (Kyllä/Ei) Onko vanhemmallasi tai sisaruksellasi todettu muistisairaus? (Kyllä/Ei) Onko perheenjäsenilläsi tai sukulaisillasi todettu diabetesta (tyypin 1 tai 2)? (Ei/Kyllä, serkuilla, isovanhemmilla tai vanhempien sisaruksilla/Kyllä, vanhemmilla, sisaruksilla tai omilla lapsilla) Sairaushistoria 2/3 Sairastatko diabetesta? (Kyllä/Ei) Sairastatko muistisairautta? (Kyllä/Ei) Onko verensokerisi joskus todettu olevan koholla (esim. terveystarkastuksessa, jonkin sairauden yhteydessä, raskauden aikana)? (Kyllä/Ei) Oletko koskaan käyttänyt säännöllisesti verenpainelääkkeitä? (Kyllä/Ei) Sairaushistoria 3/3 Systolinen eli yläverenpaine ( mmHg) Kokonaiskolesteroli (2-20 mmol/l) HDL-kolesteroli (0,3-5 mmol/l)

13 Yleistesti – kysymykset ja ohjeet
Ohje kysymykseen nro 3 ”Kansakoulu tai peruskoulu lasketaan mukaan” Ohje kysymykseen nro 8 ”Jollei mittanauhaa ole käsillä, tämän voi arvioida karkeasti kertomalla farkkujen tuumakoon 2.5 :lla” Ohje kysymykseen nro 20 (yläverenpaine): Jos teet kotimittauksia, mittaa verenpaine oikein: Vältä raskasta fyysistä ponnistelua, tupakointia, kahvin, teen ja kolajuomien nauttimista puoli tuntia ennen mittausta. Tee mittaus 5 minuutin istumisen jälkeen vähintään kaksi kertaa 1–2 minuutin välein, ja kirjaa tulokset. Laske vähintään neljänä eri päivänä tehtyjen mittausten keskiarvo. Tarkistuta oma verenpainemittarisi joka toinen vuosi. Kotimittausten keskiarvo 135/85 mmHg vastaa terveydenhuollossa mitattua keskiarvoa 140/90 mmHg.

14 Yleistesti – tarkennusta määrittelyyn
Koskee kaikkia kysymyksiä, mutta erityisesti kysymyksiä nro Jos käyttäjät yrittää edetä testissä ilman että on vastannut kysymykseen, niin tämä ei ole sallittua. Kaikkiin kysymyksiin pitää vastata, jotta testissä pääsee eteenpäin. Testi tarjoaa vastaukseksi keskiarvoa, jos käyttäjä ei itse tiedä vastausta, ja infoaa käyttäjää tästä. Keskiarvot on kuvattu erillisessä Excelissä. Kysymyksissä nro keskiarvo tiedetään aiemmin vastatun iän ja sukupuolen perusteella. Kysymyksen nro 22 vastaus (HDL-kolesteroli) ei voi olla suurempi kuin kysymyksen nro 21 vastaus (kokonaiskolesteroli).

15 Testitulossivu Testituloksen yleisteksti Eri testitulosten nimet
Eri testitulosten logiikka (vihreä, keltainen ja punainen) Eri testitulosten lyhyt teksti Tarkempien ohjeiden nimet/teemat Tarkemmat ohjeet per vastaukset/tulokset Logiikka eri ohjeiden näyttämiseen Olemassa olevat ohjeet Esiin nostettavat palvelut Työkalut Vertaistuki

16 Testitulossivu – Testituloksen ”kiitosteksti”
Huom. Itse tekstiä ei nyt ole. Kiitostekstiin on hyvä lisätä mm. kiitos testin tekemisestä, ja siitä, että käyttäjää kiinnostaa oma terveys jne. Kiitostekstiä ei tuoteta substanssiosaajien toimesta, vaan teksti tuotetaan toteutustiimin taholta.

17 Testitulossivu – Eri testitulosten nimet
Neljä eri tulosta per ”valtimosairaus”: Aivohalvaus Sydänkohtaus Diabetes Muistisairaus

18 Testitulossivu – Eri testitulosten logiikka
Aivohalvaus: vihreä valo < 2 % keltainen valo 2-10 % punainen valo, jos aivohalvauksen ja sydänkohtauksen yhteinen riski > 10 % Sydänkohtaus: Diabetes: vihreä valo <7 pistettä keltainen valo 8-14 pistettä punainen valo >14 pistettä Muistisairaus: vihreä valo 0-9 pistettä keltainen valo pistettä punainen valo >15 pistettä

19 Testitulossivu – Eri testitulosten lyhyt teksti (vihreä)
Aivohalvaus: Riskisi sairastua aivohalvaukseen tulevien 10 vuoden aikana on pieni. Tarkista kuitenkin tarkemmista testituloksista, voisitko elintapamuutoksilla entisestään pienentää riskiäsi. Sydänkohtaus: Riskisi sairastua sydänkohtaukseen tulevien 10 vuoden aikana on pieni. Tarkista kuitenkin tarkemmista testituloksista, voisitko elintapamuutoksilla entisestään pienentää riskiäsi. Diabetes: Riskisi sairastua diabetekseen tulevien 10 vuoden aikana on pieni. Tarkista kuitenkin tarkemmista testituloksista voisitko elintapamuutoksilla entisestään pienentää riskiäsi. Muistisairaus: Riskisi sairastua muistisairauteen tulevien 20 vuoden aikana on pieni. Tarkista kuitenkin tarkemmista testituloksista, voisitko elintapamuutoksilla entisestään pienentää riskiäsi.

20 Testitulossivu – Eri testitulosten lyhyt teksti (keltainen)
Aivohalvaus: Riskisi sairastua aivohalvaukseen tulevien 10 vuoden aikana on jonkin verran suurentunut. Tarkista tarkemmista testituloksista, miten voit elintapamuutoksilla ja riskitekijöiden hyvällä hoidolla pienentää riskiäsi. Sydänkohtaus: Riskisi sairastua sydänkohtaukseen tulevien 10 vuoden aikana on jonkin verran suurentunut. Tarkista tarkemmista testituloksista, miten voit elintapamuutoksilla ja riskitekijöiden hyvällä hoidolla pienentää riskiäsi. Diabetes: Riskisi sairastua diabetekseen tulevien 10 vuoden aikana on jonkin verran suurentunut. Tarkista tarkemmista testituloksista, miten voit elintapamuutoksilla ja riskitekijöiden hyvällä hoidolla pienentää riskiäsi. Muistisairaus: Riskisi sairastua muistisairauteen tulevien 20 vuoden aikana on jonkin verran suurentunut. Tarkista tarkemmista testituloksista, miten voit elintapamuutoksilla ja riskitekijöiden hyvällä hoidolla pienentää riskiäsi.

21 Testitulossivu – Eri testitulosten lyhyt teksti (punainen)
Aivohalvaus: Riskisi sairastua aivohalvaukseen tulevien 10 vuoden aikana on suuri. Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi tilanteesi tarkempaa arviointia varten. Tarkista tarkemmista testituloksista, mihin elintapoihin ja riskitekijöihin olisi erityisesti syytä kiinnittää huomiota. Voit tulostaa testituloksesi ja ottaa sen mukaan terveysasemalle. Tarjotaan oheiset linkit: Sydäninfarkti: Riskisi sairastua sydänkohtaukseen tulevien 10 vuoden aikana on suuri. Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi tilanteesi tarkempaa arviointia varten. Tarkista tarkemmista testituloksista, mihin elintapoihin ja riskitekijöihin olisi erityisesti syytä kiinnittää huomiota. Voit tulostaa testituloksesi ja ottaa sen mukaan terveysasemalle. Diabetes: Riskisi sairastua diabetekseen tulevien 10 vuoden aikana on suuri. Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi tilanteesi tarkempaa arviointia varten. Tarkista tarkemmista testituloksista, mihin elintapoihin ja riskitekijöihin olisi erityisesti syytä kiinnittää huomiota. Voit tulostaa testituloksesi ja ottaa sen mukaan terveysasemalle. Muistisairaus: Riskisi sairastua muistisairauteen tulevien 20 vuoden aikana on suuri. Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi tilanteesi tarkempaa arviointia varten. Tarkista tarkemmista testituloksista, mihin elintapoihin ja riskitekijöihin olisi erityisesti syytä kiinnittää huomiota. Voit tulostaa testituloksesi ja ottaa sen mukaan terveysasemalle.

22 Testitulossivu – Tarkempien ohjeiden nimet/teemat
Sukupuoli, ikä ja koulutus Perinnölliset tekijät Ylipaino Liikunta, ravinto ja tupakka Sairaushistoria

23 Testitulossivu – Tarkemmat ohjeet per vastaukset/tulokset
Milloin mitäkin linkkejä (ohjeet, työkalut, palvelut jne.) olemassa oleviin tietosisältöihin näytetään ohjeiden ohessa? Löytyy erillisestä Excelistä.

24 Testitulossivu – Olemassa olevat ohjeet (1/2)
Ravinto: Liikunta: Terveysliikuntasuositus: Verenpaine: Kolesteroli: Ylipaino ja lihavuus:

25 Testitulossivu – Olemassa olevat ohjeet (2/2)
Diabetes: Sepelvaltimotauti : Aivohalvaus: Muistisairaudet: Huom. Olemassa olevia ohjeita ei näytetä erikseen omassa ”osiossaan”, vaan ne näytetään eri ohjeiden ohessa. Erillisessä Excelissä on kuvattu milloin mikin ohje näytetään.

26 Testitulossivu – Palvelut
Näytetään vain Palveluvaaka-haku. Huom. Toteutuksessa tulee tarkentaa, että näytetäänkö vain linkki Palveluvaakaan vai suora hakuboksi Palveluvaakaan. Samoin tarkennetaan voidaanko Palveluvaakaan viedä mukana testitulosta vastaavat hakuehdot, jolloin Palveluvaaka osaisi suoraan näyttää relevantteja hakutuloksia.

27 Testitulossivu – Työkalut
Sydänliiton rasvatesti: Sydänliiton suolatesti: Leipätiedotuksen kuitutesti: Kotimaiset kasvikset ry:n kasvistesti. Ruokakori: UKK-instituutin liikuntatesti: Huom. Eri työkaluja ei näytetä erikseen omassa ”osiossaan”, vaan ne näytetään eri ohjeiden ohessa. Erillisessä Excelissä on kuvattu milloin mikin ohje näytetään.

28 Testitulossivu – Vertaistuki
Huom. Eri vertaistuen sivustoja ei näytetä erikseen omassa ”osiossaan”, vaan ne näytetään eri ohjeiden ohessa. Erillisessä Excelissä on kuvattu milloin mikin ohje näytetään.

29 Pooli tietosisällöistä
Alustava pool on kerätty erilliseen Exceliin Excelissä on jokaisesta eri tietosisällöstä, työkalusta, yhteisöstä jne. lyhyt yhden/kahden lauseen kuvaus. Poolia saatetaan täydennetään vielä.

30 Tietopakettien sivut Seuraavilla tietopaketeilla on omat sivunsa:
Riskitekijät Elintavat Kansantaudit Kukin tietopaketti koostuu ”osa-alueista”. Eri tietopakettien sivuilla on lyhyt kuvaus niin itse tietopaketista kuin sen osa-alueista. Kyseiset kuvaukset ovat seuraavilla kalvoilla. Lisäksi sivuille on koottu tietopakettiin liittyvät tietosisällöt, työkalut, yhteisöt jne. Eri tietopaketteihin liittyvät tietosisällöt, työkalut, yhteisöt on merkitty erilliseen Exceliin.

31 Tietopakettien sivut – Riskitekijät
”Yleisiä sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja muistisairauksien mitattavia riskitekijöitä ovat muun muassa perinnölliset tekijät, lihavuus, veren korkea kolesterolipitoisuus ja korkea verenpaine. Elintavat vaikuttavat merkittävästi riskitekijöiden tasoon.” Osa-alueet Kolesteroli ”Suurentunut veren kolesterolimäärä on merkittävä valtimotaudin riskitekijä.” Verenpaine ”Verenpaine tarkoittaa valtimoissa vallitsevaa painetta. Kohonnut verenpaine on yksi valtimotautien suurimmista vaaratekijöistä.” Lihavuus ”Lihavuus on osasyynä moniin kansansairauksiin ja hankaloittaa niiden hoitoa. Laihduttaminen on tehokas keino ehkäistä ja hoitaa näitä sairauksia.”

32 Tietopakettien sivut – Elintavat
”Elintavat vaikuttavat merkittävästi riskitekijöiden tasoihin ja terveyteen. ” Osa-alueet Ravitsemus ”Ravitsemus vaikuttaa monien kansansairauksien riskiin. Ei ole olemassa vain yhtä tapaa syödä "oikein", vaan terveellinen ruokavalio voidaan koostaa monella tavalla. Ruoasta nauttiminen on yhtä tärkeää kuin ruoan ravintosisältö.” Liikunta ”Liikunnan avulla voidaan ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa monia sairauksia. Liikunta lievittää myös stressiä ja parantaa mielialaa.” Tupakointi ”Tupakointi aiheuttaa useita sairauksia, vaikeuttaa monien sairauksien hoitoa ja hidastavaa paranemista ja toipumista. Kun lopetat tupakoinnin, myös riski sairastua tai kuolla pienenee.” Stressi ”Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöön kohdistuvat haasteet ja vaatimukset ylittävät käytössä olevat voimavarat. Pitkittynyt stressi häiritsee tutkitusti muistia. Se saattaa edesauttaa myös sydänsairauksien kehittymistä. ”

33 Tietopakettien sivut – Kansantaudit
”Kansantaudeilla tarkoitetaan yleisesti sairauksia, joilla on suuri merkitys koko väestön terveydentilalle, kansanterveydelle. Näistä eräitä yleisimpiä ovat sydänsairaudet, aivohalvaus, tyypin 2 diabetes ja muistisairaudet. Vaikka tautien taustalla on myös perinnöllisiä tekijöitä, niiden puhkeamista voidaan ehkäistä tai viivyttää kiinnittämällä huomiota elintapoihin ja riskitekijöihin.” Osa-alueet Sydänsairaudet ”Yleisimpiin sydän- ja verisuonisairauksiin kuuluvat sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja aivoverenkiertohäiriöt. Niiden riskitekijöitä ovat muun muassa perinnölliset tekijät, epäterveellinen ravinto, veren korkea kolesterolipitoisuus, tupakointi ja kohonnut verenpaine.” Aivohalvaus ”Aivohalvaus (stroke) on yleisnimitys aivoinfarktille, aivoverenvuodolle ja lukinkalvonalaiselle verenvuodolle. Sen riskitekijöitä ovat muun muassa kohonnut verenpaine ja kolesteroli, tupakointi ja lihavuus.” Tyypin 2 diabetes ”Tyypin 2 diabeteksessa verensokeri on pitkäaikaisesti kohonnut. Lihavuus, epäterveellinen ruokavalio ja vähäinen liikunta ovat tärkeimpiä, muutettavissa olevia tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä.” Muistisairaudet ”Yleisin etenevä muistisairaus on Alzheimerin tauti. Muistisairauksien riskiä lisäävät muun muassa ikä, kohonnut verenpaine ja kolesteroli, lihavuus, tupakointi ja vähäinen liikunta.”

34 Apuja elintapojen muutokseen -sivu
Työkaluilla ja Yhteisöillä ei ole omia alisivujaan, vaan ne kaikki kootaan yhdelle alisivulle ”Apuja elintapojen muutokseen”, jossa ne esitellään koostetusti. ”Apuja elintapojen muutokseen” on alustava ja esimerkinomainen nimi. Huom. sivun tarkempi rakenne mietitään toteutustiimin toimesta. Ohessa alustavaa listaa: Sydänliiton rasvatesti Sydänliiton suolatesti Leipätiedotuksen kuitutesti Kotimaiset kasvikset ry:n kasvistesti Ruokakori UKK-instituutin liikuntatesti Jokainen eri työkalu, yhteisö jne. esitellään sivulla lyhyesti. Tuo kuvaus on erillisessä Excelissä.

35 Kiitos.


Lataa ppt "Valtimosairaudet, tietosisällöt"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google