Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2007 Teoria yhteiskuntatieteessä  teoria voi tarkoittaa –yleistä viitekehystä, kohdeilmiötä koskevaa aiempaa tieteellistä keskustelua.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2007 Teoria yhteiskuntatieteessä  teoria voi tarkoittaa –yleistä viitekehystä, kohdeilmiötä koskevaa aiempaa tieteellistä keskustelua."— Esityksen transkriptio:

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2007 Teoria yhteiskuntatieteessä  teoria voi tarkoittaa –yleistä viitekehystä, kohdeilmiötä koskevaa aiempaa tieteellistä keskustelua –hypoteesia, joka pohjaa tietoon tai loogiseen ajatteluun –vahvistusta saanutta hypoteesia, jota testataan uudelleen –empiiristen havaintojen takana olevan mekanismin kuvausta –empiiristä todellisuutta koskevien propositioiden systemaattista ja loogisesti järjestettyä kokonaisuutta  teorian tehtävät –kriittinen funktio: arkitieto muuntuu itsestään tietoiseksi tiedoksi –käytännöllinen funktio: tutkimuskohteesta tulee tutkimuksellisesti hallittava kohde –retorinen funktio: teorian avulla tutkimuskohteesta voidaan tuottaa kiinnostavaa tietoa

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2007 Teoriat…  tehostavat tutkimusta suuntaamalla huomiota  tuottavat testattavia empiirisiä väittämiä  tekevät havaintoja ymmärrettäviksi liittämällä ne laajempiin käsitteisiin  auttavat esittämään kriittisiä kysymyksiä.  tarjoavat oikotien kommunikoinnille  järjestävät ideoita ja voi samalla paljastaa piiloisia oletuksia  luovat uusia ideoita  saattavat tuoda esille ongelman monimutkaisuuden  luovat selityksiä ja ennusteita  voivat osoittaa näennäisesti erillisten ongelmien yhteenkuuluvuuden

3 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2007 Tutkimus ja teoreettinen viitekehys  tutkielman tavoitteena voi olla –teorian luominen tai aikaisemman teorian tarkentaminen tai uudelleen muotoilu –teorian testaaminen verifiointi tai falsifiointitarkoituksessa –teorian käyttäminen tutkimuksen tavoitteiden täsmentämisessä ja ohjaamisessa  deduktiivista vai induktiivista (vai falsifikationismia)?  yhteiskuntatieteen selitysmallit –kausaalinen –funktionaalinen –intentionaalinen –reduktionismi –(determinismi)

4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2007 Teoreettinen viitekehys: käytännön ohjeita  Etsi suosittu hypoteesi, jota ei ole tutkittu systemaattisesti  Etsi teoreettinen kiista ja etsi tukea jommallekummalle näkemykselle (tai osoita koko kiista turhaksi)  Paljasta kirjallisuudessa esiintyvä epäproblemaattisena pidetty oletus  Esitä, että jokin tärkeä alue on jäänyt aikaisemmassa tutkimuksessa liian vähälle huomiolle  Osoita, että voit soveltaa yhtä tutkimuskirjallisuuden aluetta toisella alueella

5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2007 Teoria kandidaatintyössä  Teoreettisen viitekehyksen täsmentäminen ja auki kirjoittaminen on tutkimuksen vaikein ja vaativin osa! –vaatii kovasti pohtimista, perehtymistä ja kypsyttelyä eikä siksi onnistu hetkessä.  ensimmäisissä harjoitustöissä voi ja saa (pitää?) olla varsin ”laiha” –varsinaisissa tutkielmissa tämän kypsyys kuitenkin parantaa työn laatua merkittävästi  tavanomaisin puute empiiriseen aineistoon pohjautuvissa tutkielmissa on se, että ns. aineiston käsittelyosa on irrallaan teoreettisesta viitekehyksestä –puhutaan aivan erilaisista asioista, kertovat aivan erilaista ajattelutavoista –työssä voi olla kaksi toisiinsa liittymätöntä ”osaa”


Lataa ppt "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2007 Teoria yhteiskuntatieteessä  teoria voi tarkoittaa –yleistä viitekehystä, kohdeilmiötä koskevaa aiempaa tieteellistä keskustelua."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google