Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Neuvo 2020 –maatilojen neuvontajärjestelmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Neuvo 2020 –maatilojen neuvontajärjestelmä"— Esityksen transkriptio:

1 Neuvo 2020 –maatilojen neuvontajärjestelmä
Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle Kevät 2015

2 Esityksen sisältö Neuvonnan aihealueet Kuka neuvontaa voi saada?
Suunnitelmat maatilojen neuvontajärjestelmässä Neuvontakorvaus Mitä viljelijä maksaa? Neuvonnan tavoitteet Neuvonnan aikataulu

3 Neuvo 2020 –neuvonnan aihealueet
YMPÄRISTÖ vesiensuojelu (täydentävät ehdot) maaperä ja hiilivarasto (täydentävät ehdot) biologinen monimuotoisuus (täydentävät ehdot) maisema (täydentävät ehdot) viherryttämistuen vaatimukset maatalousmaan säilyttäminen ympäristökorvauksen ehdot; ympäristökorvauksen toimenpiteiden muuttaminen ravinnetaselaskelmat maatalouden ympäristötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi vesien ja maaperän suojelu täydentävien ehtojen ylittävin osin innovaationeuvonta YMPÄRISTÖSUUNNITELMA

4 Neuvo 2020 –neuvonnan aihealueet
NEUVONNAN AIHEALUE TUOTANTOELÄIMET eläintuotantotilojen elintarvikehygienia ml. Kielletyt aineet ja jäämät (täydentävät ehdot) rehujen sekoitus ja eläinten ruokinta, rehuhygienia, (täydentävät ehdot) eläinten tunnistus ja rekisteröinti (täydentävät ehdot) eläintaudit, vain TSE-taudit sekä tuonti- ja vientiasiat (täydentävät ehdot) eläinten hyvinvointi (vain TSE-taudit sekä tuonti- ja vientiasiat) (täydentävät ehdot) eläinten hyvinvointi täydentävien ehtojen ylittävin osin eläinten hyvivointikorvaus ammoniakkipäästöjen vähentäminen ruokinnan avulla innovaationeuvonta

5 Neuvo 2020 –neuvonnan aihealueet
TUOTANTOELÄIMET, terveydenhuoltosuunnitelmat TUOTANTOELÄINTEN TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA innovaationeuvonta KASVINSUOJELU JA KASVINTUOTANTOTILOJEN ELINTARVIKE- JA REHUHYGIENIA integroitu torjunta Kasvinsuojelu (myös täydentävät ehdot) kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia (täydentävät ehdot) ENERGIA ENERGIASUUNNITELMA muu energianeuvonta LUONNONMUKAINEN TUOTANTO, tuotantoeläimet luonnonmukaisen tuotannon ehdot LUONNONMUKAINEN TUOTANTO, kasvintuotanto

6 Kuka voi saada neuvontaa?
Henkilö, joka on hakenut ohjelmaperusteisia tai suoria tukia Viljelijä, joka harjoittaa maataloutta saamatta tukia Henkilö, joka aloittaa maatalouden harjoittamisen Ympäristösopimuksen tehneen yhdistyksen vastuullinen toimija

7 Ympäristösuunnitelma
Tavoitteena: kartoittaa tilan toimintaa ympäristönäkökulmasta tuoda esiin ympäristön tilan parantamiseen tähtääviä toimenpide-ehdotuksia löytää tilalle parhaita käytäntöjä ja käynnistää maatilalla ympäristön tilan jatkuva parantaminen.

8 Ympäristösuunnitelma
Pakolliset aihealueet (soveltuvin osin): Maatilan perustiedot Peltojen ominaisuudet Viljelykasvit, koneketjut ja maan rakenne Lannoitus ja kalkitus Kotieläintuotanto ja karjanlanta Kasvinsuojelu Maisemanhoito ja ympäristösopimuskohteet Ilmastonmuutoksen hillintä Jätteiden käsittely ja öljysäiliöt Lähde: ProAgria Etelä-Suomi. Ympäristökompassi – Maatilan ympäristökartoitus Painotus tila-kohtaisen tarpeen mukaan!

9 Maatilan energiasuunnitelma
Tavoitteena: Kartoittaa tilan toimintaa energiatehokkuuden näkökulmasta Kartoittaa uusiutuvan energian käytön tai jopa tuotannon mahdollisuuksia tilalla Löytää kehittämisehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi Käynnistää tilalla energiatehokkuuden jatkuva parantaminen Suunnitelma laadittava Motivan/Mavin raporttipohjaan!

10 Neuvontakorvaus 63 euroa / tunti
3 500 euroa / ohjelmakausi / maatila tai yhdistys Enintään euroa / neuvontatapahtuma Matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan  ei päivärahoja Toimistotyötunteja yhden suhde yhteen neuvontatyötuntiin, jos neuvonnasta laaditaan: Ympäristösuunnitelma Maatilaan energiasuunnitelma tai Tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelma

11 Mitä viljelijä maksaa? NEUVONNASTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET
Neuvontakäynnin kesto (h) 2 Suunnitelman valmisteluun ja/tai laatimiseen käytetty toimistotyöaika (h) Neuvontakorvaus (€/h, alv. 0 %) 63 Neuvonnan kustannukset (€, alv. 0 %) 252 NEUVONTAKÄYNNIN MATKAKUSTANNUKSET Matkan edestakainen pituus (km) 50 Oman auton käytön kilometrikorvaus vuonna 2015 (€/km) 0,44 Matkakustannukset yhteensä (€, alv 0 %) 22 Neuvontakäynnin ja suunnitelman kokonaiskustannukset (€, alv 0 %) 274 Arvonlisävero (24 %) neuvonnan kokonaiskustannuksista eli viljelijän maksettavaksi jäävä osuus (€) 65,76

12 Neuvonnan tavoitteet – Ketä ja mitä varten? -
VILJELIJÄ YMPÄRISTÖ ELÄIMET KANNATTAVUUS ELIN- TARVIKKEET

13 Neuvo 2020 -aikataulu – se lopullinen?
Neuvojien valinta: tarjousaika – Ehdollinen hankintapäätös neuvojista Sähköiset tentit ja muutoksenhakuprosessit päätökseen helmikuussa 2015 Lopullinen hankintapäätös neuvojista Sopimukset neuvontapalvelun tuottamisesta voimaan aikaisintaan  Neuvojarekisterin julkaisu -sivuilla ja neuvonnan aloittaminen!

14 Kiitos mielenkiinnosta
Kiitos mielenkiinnosta! Yhteyshenkilöt Mavissa Neuvojien valinta ja neuvontakorvauksen myöntö: Merja Uusi-Laurila Valvonta: Olof Wallgren


Lataa ppt "Neuvo 2020 –maatilojen neuvontajärjestelmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google